Business Model Transformation

Öka din konkurrenskraft med business model tranformation

De flesta företag möter idag en global konkurrens vilket medför ett ökat krav på kostnadseffektivitet, inte bara i den operativa verksamheten utan även ur ett legalt och skattemässigt perspektiv.

I många branscher pågår konsolidering inom samtliga led och förvärv har blivit en nödvändig strategi för fortsatt tillväxt. Business Model Transformation (BMT) fokuserar på att öka din konkurrenskraft. Vi hjälper våra klienter att identifiera och genomföra kostnadsreducerande och effektiviserande åtgärder på kort och lång sikt, för att öka lönsamheten och säkerställa fundamentet för framtida tillväxt.

Vad PwC kan tillföra


PwC har ett brett utbud av tjänster som bidrar till att stärka din konkurrenskraft på kort och lång sikt.

Exempel på BMT initiativ

 • Inköpseffektivisering – Reducering av utgifter är för de flesta företag både det snabbaste och effektivaste sättet att förbättra resultatet på sista raden
 • Strukturell förenkling – Förenkla komplexa och kostsamma legala och operativa strukturer för att skapa en kostnadseffektiv verksamhetsmodell, flexibel nog att stödja din strategi
 • Optimering av varuflöde – Optimera kostnaden för logistik genom integrera processer och att betänka skatteeffekter i utformning av dina varuflöden

Effekter av BMT

En framgångsrikt BMT projekt bidrar till

 • Förbättrad lönsamhet och ökad konkurrenskraft, via:
  • Tydligare verksamhetsmodell
  • Kostnadseffektiv legal struktur
  • Sänkta inköpskostnader
  • En förmånligare skattestruktur
  • Minskade risker och kostnader för efterlevnad av regelverk

Relaterade artiklar och kundcase


Kontakta oss

Martin Lindqvist

Partner

Tel 0709-29 35 57

Katia Rigbrandt

Director Consulting

Tel 0709-29 30 92

Följ oss i sociala medier