Outsourcing - tre lyckade kundcase

Så här har vi hjälpt tre uppdragsgivare att optimera sina verksamheters stödfunktioner.

Nytt gemensamt servicecenter för statliga myndigheter

Vårt team arbetade i nära samarbete med representanter för svenska regeringen med en inledande utredning och ett betänkande som föreslog vision, strategi och plan för bildandet av ett myndighetsgemensamt servicecenter.

Det framtida servicecentret skulle i första hand erbjuda olika statliga myndigheter tjänster inom ekonomi och personaladministration. I november 2011 beslöt den svenska regeringen att gå vidare med bildandet av servicecentret i enlighet med betänkandet.

Under våren 2012 arbetade ett team från PwC med att bygga upp den nya organisationen med alla ingående komponenter som krävdes för att lansera den nya myndigheten 1 juni 2012. På en period på ett fåtal månader lyckades PwC etablera den nya myndigheten, inklusive organisation, processer, system och personal och myndigheten startade sin verksamhet den 1 juni 2012 efter en lyckad lansering.

Efter myndighetens lansering hjälpte även PwC under en period den nya organisationen att stabilisera och vidareutveckla verksamheten.

 

Ett nytt Shared Service Center minskade kostnaderna med 35 procent

Vår kund är en global distributör av produkter och tjänster för kontor. Kunden ville förändra sina redovisnings- och finansfunktioner i koncernen. Målet var att införa en gemensam teknologiplattform och ett antal rutiner för att öka transparensen och förbättra styrmedlen och att minska kostnaderna. Lösningen var att bilda ett Shared Service Centre i Europa.

Vårt team utförde en förstudie, valde plats och utvärderade vilka processer som skulle ingå i servicecentret och vilka som skulle behållas lokalt. Vi stöttade kunden i att bygga upp servicecentret från grunden, förhandla kontrakt, säkerställa infrastrukturen, anställa och utbilda nyckelpersoner och att utforma den kvarvarande organisationen.

Efter ett framgångsrikt införande av servicecentret i Europa, beräknade kunden att kostnaderna minskat med cirka 35 till 40 procent. Servicecentret gav kunden också större transparens inom sina finans- och redovisningsfunktioner, förenklade rutinerna och förkortade ledtiden med information till ledningen.

 

Outsourcing av IT-funktionen

Vårt team stöttade vår kund i att bli ett fristående företag efter försäljning. En helt ny verksamhet behövde byggas upp, bland annat behövdes en ny IT-funktion bildas.

Utifrån kundens situation och verksamhetens behov bedömde vårt team att outsourcing av IT-funktionen var den fördelaktigaste lösningen. Vårt team utvärderade ett antal tänkbara partners, förhandlade kontrakt och upprättade SLA:s och gränssnittsrutiner.

Implementationen av den nya IT-funktionen var en framgång och vi stöttade även kunden med att upprätta och fastställa kraven på outsourcingpartnern och att samordna testerna av de nya systemen.

Kontakta oss

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Partner

Tel 0709-29 35 57

Följ oss i sociala medier