Svenska HR-chefer under corona-krisen: Vad är det nya normala?

2020-11-27

HR-chefer diskuterar det nya normalläget

Vi kommer att se tillbaka på 2020 som året som covid-19 förändrade hela marknader och vände upp och ned på arbetsliv och privatliv. Det har under året blivit tydligt att effekterna av covid-19 kommer att stanna kvar under en lång tid framöver. Svenska organisationer måste förbereda sig på att genomföra långsiktiga förändringar i sina affärsmodeller, vilket även medför förändringar av rollen som arbetsgivare.  

För att bättre förstå hur svenska företag möter det nya normalläget har vi intervjuat åtta svenska HR-chefer från olika industrier och diskuterat hur de arbetar med att förbereda sina organisationer för framtiden. Från våra samtal framkom fyra huvudtrender inom HR-branschen:

  • HR tar taktpinnen och visar vägen – HR kommer att spela en nyckelroll i att adressera och hantera långsiktiga utmaningar kopplade till affären, till exempel att förstå påverkan på utformning av arbetsplatsen och medarbetarnas kompetensbehov.
  • Medarbetarnas välmående #1 – Välbefinnande har snabbt blivit HR: s högsta prioritet. Största orosmomenten är anställdas mentala hälsa, stressnivåer och balans mellan arbete och privatliv.
  • Digital balans – HR måste stötta ledare och anställda och erbjuda nya arbetssätt för att förbättra det virtuella samarbetet för att inte sakta ner innovation.
  • Bibehållen företagskultur – HR måste arbeta aktivt med att upprätthålla goda element i företagskulturen och skapa en ny typ av medarbetarupplevelser.  

 


Kontakta oss

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Head of People & Organisation, PwC Management Consulting, PwC Sverige

Tel +46 725 84 92 55

Följ oss i sociala medier