Finance

De bästa finansfunktionerna

De bästa ”Finance”-funktionerna i världen har en perfekt balans mellan kontroll, effektivitet och affärsinsikt. De har en organisation och en leveransmodell som möter efterfrågan från såväl interna som externa intressenter. De bästa levererar högst kvalitet till lägst kostnad.

Vi hjälper våra kunder att optimera sina finans-och ekonomifunktioner och att öka dess bidrag till affären genom att säkerställa effektiva processer och systemlösningar, förbättrad kvalitet i rapportering och kontroll samt en utvecklad förmåga att utmana och leverera insikt till affären.

Trycket på att frigöra kapital, resurser och kapacitet har aldrig varit större. Vinster kan komma från eliminering av överflödiga aktiviteter, konsolidering av aktiviteter genom exempelvis Shared Services, standardisering och automatisering av processer. Dessa steg har i flera fall resulterat i realiserade kostnadsbesparingar på mer än 50 procent.

De bästa finans- och ekonomifunktionerna levererar ett effektivt ramverk för verksamhetsstyrning, en förståelse för affärens viktigaste värdedrivare samt stödjer och utmanar affären i beslut som rör dessa värdedrivare.

Vi hjälper er att rusta finansfunktionen med verktyg och kompetens för att säkerställa att funktionen bidrar med effektivt stöd till affären.

Våra specialister på området har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer i en rad olika branscher!

Vi kan hjälpa dig i ekonomifunktionen att:

  • Identifiera standarder för styrning för att etablera en finans- och ekonomifunktion som stödjer affären
  • Minska kostnaderna och öka effektiviteten
  • Integrera finans- och ekonomifunktionen med affären och skapa en effektiv verksamhetsstyrning
  • Hitta en bra nivå av kontroll som inte hämmar affären
  • Hantera utmaningar i samband med införandet av Shared Service Center och outsourcing samt säkerställa hållbara effekter
  • Rusta er finans-och ekonomifunktion med förmågan att löpande arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete och förändring
  • Utforma er vision för finans-och ekonomifunktionen

Kontakta oss

Martin Lindqvist

Partner

Tel 0709-29 35 57

Christian Ward

Partner, People and Organisation

Tel 0709-29 42 02

Följ oss i sociala medier