Integration

En beprövad Integrationsmetod

Vi hjälper er att utveckla en anpassad integrationsprocess genom en beprövad integrationsmetod, flexibel och skräddarsydd för att balansera integrationsmålen med att driva och uppnå resultat i kärnverksamheten.

  • Vi kan bland annat hjälpa er med att: definiera den framtida (integrerad) såväl som den interima (under övergångsperiod) verksamhetsmodellen
  • Identifiera och säkra kritiska Dag 1-aktiviteter för att hantera risker och uppfylla lagstadgade krav under övergången
  • Ta fram en detaljerad plan över aktiviteter/milstolpar som bör implementeras de första 100 dagarna efter stängning (Closing)
  • Upprätthålla en stark kontroll över kostnader, kvalitet och omfattning av integrationen
  • Hantera huvudsakliga intressenter genom förändringen: medarbetare, kunder, myndigheter och regelverk

     

Kontakta oss

Christian Ward

Partner, People and Organisation

Tel 0709-29 42 02

Thomas Fossum

Partner Deals

Tel 0723-53 05 27

Följ oss i sociala medier