Motverka kompetensbrist i tillväxtmotorn

Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna

April 2015

Hur hanteras kompetensfrågan av svenska företag i dag och hur ser de på framtiden?

En undersökning bland svenska företag och organisation

Kontakta oss

Sven Jagebro

Ansvarig för Customer Practice

Tel 0723-53 05 05

Följ oss i sociala medier