Organisationsutveckling, roller och ansvar

Behöver ni organisera om verksamheten eller förtydliga roller?

Står verksamheten inför stora förändringar? Måste ni öka lönsamheten eller gå ihop med en annan verksamhet? Kommer olika typer av affärsstöd att dubbleras? Eller har företagsledningen olika åsikter om hur kompetensförsörjningen ska hanteras?

Tack vare våra erfarna verksamhetskonsulter och specialister på styrsätt, processer, organisation, belöningssystem, projekt- och förändringsledning, kan du få hjälp med alla aspekter av organisationsutveckling.

Redan idag hjälper vi framgångsrika företag inom alla branscher att tydliggöra den befintliga resurshanteringen samt att bygga en kultur som innebär att varje funktion stöttar företagets övergripande affärsmål.

Exempel på frågor som vi arbetar med inom organisationsutveckling

  • Benchmarking och effektivitetsanalyser
  • Belöningssystem och incitamentsprogram
  • Fusioner
  • Roller med ansvar och befogenheter
  • Utveckling av funktioner (till exempel ekonomi eller kundservice)
  • Rationaliseringar
  • Outsourcing
  • Individens syn på och hantering av förändringar
  • Organisationens kultur; beteende, attityder och värderingar

Vill du veta mer om organisationsutveckling? Kontakta oss – vi hjälper dig gärna!


Kontakta oss

Oskar Ebbinghaus

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0761-006805

Fredrik Gran

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 78

Följ oss i sociala medier