People & Change

HR-rådgivning som stärker företaget

Medarbetardimensionen blir allt viktigare i företag för att upprätthålla konkurrenskraften. Dels för att säkerställa att förändringsarbeten realiseras och dels för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats.
 

Vi kan hjälpa dig i arbetet med att:

  • Etablera och optimera strategiska HR-funktioner
  • Utforma, standardisera och automatisera HR-processer, etablera shared service centers- och outsourcinglösningar med utgångspunkt i HR-strategin
  • Säkerställa sambandet mellan individuell prestation och organisationens övergripande strategiska mål
  • Stödja och coacha de roller inom HR-funktionen som arbetar utifrån ett mer strategiskt förhållningssätt, till exempel HR Business Partners
  • Ge HR-rådgivning vid carve outs och integrering av nya verksamheter
  • Strukturera organisationen och säkerställa att utifrån affärsstrategin ha rätt kompetens och ledarskap
  • Säkerställa att ni har rätt personer med rätt kompetens i rätt roller och vid rätt tidpunkt. Se gärna vår information om Talent Management
  • Säkerställa ett framgångsrikt förändringsarbete genom att involvera medarbetarna samt ge dem möjlighet att driva och upprätthålla förändringen i verksamheten
  • Ta fram mätetal för att följa upp effektiviteten av HR och HR-relaterade frågor
  • Identifiera och kravställa relevanta systemstöd som kan stödja i att effektivisera och optimera HR-processer

Kontakta oss

Oskar Ebbinghaus

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0761-006805

Fredrik Gran

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 78

Följ oss i sociala medier