Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Ökad tillväxt genom innovation och utveckling

Product Innovation and Development

Vi hjälper våra kunder att växa och öka sin konkurrenskraft. Det gör vi genom att hjälpa dem att gå till marknaden med de optimala affärsmodellerna, rätt erbjudanden, produkter och lösningar för att möta deras kunders behov snabbare och mer kostnadseffektivt än andra leverantörer.

Genom att öka innovationsförmågan, effektivisera processen för R&D och det upplevda värdet för deras kunder, hjälper vi dem att växa och ta marknadsandelar.

Så här kan vi hjälpa dig som kund:

Vi hjälper er att säkerställa att ni har rätt affärsmodeller, produkter och erbjudanden - i rätt tid, till rätt kostnad och rätt kvalitet - med stöd av de rätta systemen och processerna.

  • Tillväxt genom innovation - vi hjälper er att driva tillväxt genom att utveckla innovativa och marknadsanpassade affärsmodeller och produkter. Det innebär bland annat att ni får hjälp med att ta fram ramverk, identifiera möjligheter samt utveckla och implementera innovationsprocesser. Genom att arbeta på det här sättet hjälper vi er att hitta nya intäktskällor, förbättra lönsamheten och öka marknadsandelarna.
  • Produktstrategi, portfolio och roadmapping - vi hjälper er att utifrån er verksamhet identifiera rätt produktstrategier, optimera produktportföljer och definiera balanserade "roadmaps". Genom att förändra tankesättet "ju mer desto bättre" kan ni erhålla snabbare utveckling, högre kvalitet och ökad lönsamhet.
  • Effektivare och ökad produktivitet för R&D - vi hjälper er att förbättra produktiviteten, effektiviteten och optimera processen för R&D. Det gör att ni får ut mer av produktutvecklingen, minskar era kostnader för produktion, får ett effektivare produktionsflöde och minimerar risken för överbelastning och flaskhalsar. En annan fördel är att ni får ett ökat flöde av produkter till marknaden och bättre kontroll på kostnaderna för R&D.
  • Time to market - vi hjälper er att öka lönsamheten genom att få ut produkter till marknaden snabbare och effektivare. Det gör vi genom att säkerställa att produktion och tillgång ligger i linje med marknadens efterfrågan och genom att minska tiden för utveckling.
  • Product Lifecycle Management - vi hjälper er att definiera strategier för ”product lifecycle management” (PLM) och att välja och implementera de rätta och mest ändamålsenliga systemen för detta. Genom systemen säkerställs att processer, styrning och statistik ligger i linje med vald strategi. Vi hjälper er med kompletta PLM-implementationer som inkluderar utveckling, inköp, tillverkning och service. Ni får även hjälp med att optimera lösningar för kravhantering, projektledning, test, felhantering, SDM och CAD och andra PLM-system.

Sammanfattningsvis hjälper vi er att få en ökad förståelse för marknaden och öka era intäkter, ta fler marknadsandelar och maximera vinsten. Ni är välkommen att kontakta någon av våra specialister. Vi finns i hela landet och samarbetar med PwC:s globala nätverk av specialister i 160 länder.

Läs mer i vårt produktblad


Unleashing your growth potential - Product Innovation and Development

Consulting (pdf-fil)


Kontakta oss

Peter Malmgren

Peter Malmgren

Consulting Leader, PwC Sverige

Tel 0723-53 00 20

Följ oss i sociala medier