Förvandla risker till möjligheter

Riskhantering inom finansmarknaden

Den senaste tidens turbulens på finansmarknaden har bland annat bidragit till ökade krav på förbättrad riskhantering, styrning och transparens. Integrering av riskhantering i verksamheten och beslutsprocesserna kommer att vara avgörande för bankers och andra finansiella företags förmåga att återställa marknadens förtroende och gå framåt.

Utmaningar inom finans och kapitalmarknaden

 • Ett stort antal nya lagar och regelverk inom kapitaltäckning.
 • Intressenters krav på transparens har ökat.
 • Ökat fokus på riskhantering och riskkontroll baserat på både interna och externa krav.
   

Hur detta påverkar dig

 • Ökade krav på riskbaserad analys, prissättning och rapportering.
 • Utökad integration mellan riskfrågor och den löpande operativa verksamheten samt de beslutsprocesser som berörs.
 • Existerande affärsstrategier och affärsmodeller omprövas.
 • Nya möjligheter till förvärv och affärsutveckling.
   

Vad PwC tillför

Vi hjälper banker, försäkringsbolag och övriga finansiella företag med bland annat regelefterlevnad, styrning och riskhantering samt att identifiera och ta tillvara de möjligheter som förändrade regelverk öppnar upp för.

 

 • Best Practice”-lösningar gällande hantering och implementering av nya regelverk som AIFMD, UCITS, Basel III och Solvens II.
 • Stöd i etablering av Risk och Compliance-ramverk baserat på bolagens verksamhet.
 • Stöd i optimering av bolagens kapital- och likviditetssituation.
 • Stöd för att identifiera och ta tillvara de möjligheter som uppstår, till exempel vid förvärv och affärsutveckling.

Kontakta oss

Oskar Ebbinghaus

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0761-006805

Fredrik Gran

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 78

Följ oss i sociala medier