Support Function Transformation

Optimera dina tjänster och kostnader för att nå långsiktig framgång

”Support Function Transformation” syftar till att optimera stödfunktionerna så att de genererar största möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Detta görs genom att standardisera processer och system och etablera och effektivisera lösningar för shared service och outsourcing.

Optimering

  • PwC:s koncept ”Support Function Transformation” syftar att optimera stödfunktionerna, omstrukturering, omfördelning av kompetenser samt standardiserade processer och systemstöd.

Sänk kostnader

  • Tillsammans med effektiva modeller för tjänsteleveranser ökar transparensen, styrning, kontroll och minskar kostnader för bättre och jämnare kvalitet

Ledning och stöd

  • PwC kan leda och stödja dels i att definiera strategi, business case och beslutsunderlag och dels förankra lösningsförslag i organisationen och leda förändringsarbetet till mer framgångsrika stödfunktioner

Vad PwC tillför

  • Vi hjälper till att definiera strategier
  • Vi optimerar stödfunktioner, standardisera processer och systemstöd
  • Vi kan hjälpa till att leda förändringsarbetet

Kontakta oss

Martin Lindqvist

Partner

Tel 0709-29 35 57

Följ oss i sociala medier