Technology - specialister inom IT

Ta tillvara på möjligheterna med teknikutvecklingen

Vi hjälper våra kunder att ta tillvara alla möjligheter som teknikutveckling ger. Det kan bland annat handla om förbättrade processer i verksamheten, ökad lönsamhet tillväxt.

Våra specialister har unik spetskompetens och erfarenhet av uppdrag inom större företag och organisationer, i en rad olika branscher. Vi hjälper er med allt från att bedöma värdet av en investering, optimera processer, IT-strategier, IT-arkitektur och design, affärsapplikationer till inköp, projektledning samt IT-verksamhetsstyrning. Välkommen att kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa er.

Våra IT-specialister kan hjälpa dig i arbetet med att:

  • Anpassa IT efter organisationens behov
  • Säkerställa att er IT-organisation stödjer verksamhetens krav och bidrar med värde till denna
  • Säkerställa att er organisation är väl förberedd för att kunna utföra IT-due diligence vid fusioner och förvärv
  • Säkerställa att anpassningar i samband med regulatoriska krav är synkroniserade och samordnade med de stöd som IT kan tillhandahålla
  • Prioritera, utvärdera och mäta IT-projekt
  • Analysera och identifiera vilka IT-tjänster som bör tillhandahållas internt och vilka som bör läggas ut på externa tjänsteleverantörer
  • Tydliggöra vilket värde IT tillför organisationen genom att synliggöra sambandet mellan IT och verksamheten
  • Förbättra och kvalitetssäkra processer och samarbetet mellan IT, organisationen och leverantörer

Kontakta oss

Oskar Ebbinghaus

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0761-006805

Fredrik Gran

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 78

Följ oss i sociala medier