Value Chain Transformation

Value Chain Transformation och omstrukturering av affärsverksamheten

Omstrukturering av affärsverksamheten är en komplicerad process. Vid stora verksamhetsförändringar påverkas alla delar av organisation och innebär operativa, skattemässiga och juridiska konsekvenser. Nyckeln till att maximera resultatet av förändringen är att samordna alla delar i processen.

Våra specialister inom Value Chain Transformation hjälper er att:

  • Skapa en operativ struktur som är anpassad efter och ligger i linje med er strategi och kultur
  • Utvärdera er värdekedja och identifiera möjligheter att öka effektiviteten i distributionskedjan
  • Samordna era operativa, skattemässiga och juridiska strukturer för att uppnå hållbara finansiella och operativa fördelar under verksamhetsomvandlingen
  • Fastställa hur ”shared services” mellan avdelningar kan bidra till bättre kontroll på kostnaderna, optimera era processer och skapa synlighet i hela värdekedjan.

Kontakta oss om du vill veta mer

Kontakta några av våra specialister så berättar vi hur vi kan hjälpa er kring omstruktureringar av verksamheter. Vi har djup branschkunskap och ger er tillgång till PwC:s globala nätverk av specialister i 160 länder.

Skapa en hållbar tillväxt

Genom att säkerställa samordning mellan den operativa verksamheten och legala/skattemässiga strukturer erhåller ni en jämnare drift, ökad lönsamhet och en mer hållbar tillväxt.


Kontakta oss

Peter Malmgren

Peter Malmgren

Consulting Leader, PwC Sverige

Tel 0723-53 00 20

Följ oss i sociala medier