Customer Transformation – kundupplevelser

Skapa tillväxt genom en kundcentrerad strategi


Din kund är din bästa vän, din partner, ditt allt

Customer Transformation handlar om att uppnå hållbar tillväxt genom en kundcentrerad strategi. Företag måste i dag skapa förmågor för att förstå, förutse och anpassa sig till sina kunders allt snabbare förändrade behov med bättre precision och hastighet. Vi på PwC hjälper dig.

 

Customer Transformation är för dig som vill:

  • Förstå dina kunders förväntningar behov och önskemål
  • Skapa fantastiska upplevelser och för att möta dina kunders behov
  • Skapa upplevelser som är lönsamma och skalbara
  • Säkerställa strategier som hanterar förändringarna i vår omvärld

Våra fyra erbjudanden

PwC:s erbjudanden inom Customer Transformation

Tillväxtplattform

 

Säkerställ att ditt varumärke blir ett kraftfullt verktyg som möjliggör tillväxt och lönsamhet. Vi arbetar tillsammans med dig och din ledningsgrupp för att forma ert syfte, inspirera era medarbetare, skapa unika visuella identiteter och erbjuda konkreta förslag till nya kundupplevelser.

Tillväxt genom upplevelser

Upplevelser kommer att vara den viktigaste drivkraften för tillväxt under 2020-talet. Vi hjälper dig att skapa varumärken som levererar alla fyra upplevelsedimensioner – (tillväxtplattform, tillväxt genom upplevelse, mognadsanalys av kunduppelvelse samt nya tillväxtmöjligheter) – för att skapa ökade intäkter.

"Upplevelser kommer att vara den viktigaste drivkraften för tillväxt under 2020-talet."

Graf för varumärkets värde, PwC

Tiina ser till att du får kunder som är lojala mot ditt varumärke

Tiina Kangas arbetar med varumärkes- och innovationsstrategier som sätter lönsamhet och tillväxt i fokus. Nyckeln? Att hela tiden tiden erbjuda fantastiska upplevelser som överträffar dina kunders förväntningar.

Kontakta Tiina Kangas
 

Mognadsanalys av kundupplevelse

Tillsammans genomför vi en analys av hur mogen din verksamhet är utifrån en stark kundupplevelse; integrerad värdekedja, dataanalys, digital teknologi, medarbetarkultur och innovation. En mognadsanalys är ett bra verktyg för att skapa samsyn och identifiera möjligheter till utveckling.

Nya tillväxtmöjligheter

Strategisk tillväxt till nya marknader genom nya produkter och tjänster

Vi hjälper dig att skapa nya tillväxtmöjligheter genom att designa och leverera nästa generations produkter och tjänster. Vi bygger tvärvetenskapliga team som skapar värde genom forskning och en djup förståelse för varumärke, strategi och design.
 

Ha koll på din tillväxtresa

Din tillväxtresa är högprioriterad. Vilken strategi och fokus ska du ha för att vara relevant för dina kunder? Vilka nya produkter och tjänster ska du satsa på utifrån dina satta strategier? Vi hjälper dig.

 

Lär känna några av våra experter

Limor formar din framtida verksamhet

Limor Jansen arbetar med insikter som gör skillnad. Hon skapar framtidsscenarier och produkt- till tjänsteinnovation.

Kontakta Limor Jansen
 

Carl Johannisson, PwC

Vill du förstå dina kunder bättre? Carl hjälper dig

Carl Johannisson förbättrar intäktssidan hos företag genom att bättre nyttja tredjepartsdata i produkter och tjänster.

Kontakta Carl Johannisson
 

Mät och öka värdet av dina investeringar i upplevelse

Return on Experience (ROX) är ett sätt att mäta och förstå värdet av de investeringar du gör för att stärka kundupplevelsen, medarbetarupplevelsen och ledarskapsupplevelsen. Med oss kan du analysera hur dessa upplevelser samspelar, hur det påverkar din organisation och ditt varumärke. 

ROX är ett av de mest effektiva metoderna för att utveckla och validera din kundcentriska strategi.

Hur ser din ROX ut? Gör vårt självtest och ta reda på vart du står i dag.

Gör testet här!

ROX – allt du behöver veta på 3 minuter

Kontakta oss

Tiina Kangas

Director, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 77

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide