Detaljhandel

Detaljhandeln genomgår stora förändringar. Digitaliseringen och nya konsumtionsmönster ritar ständigt om kartan. PwC hjälper dig att förstå och förutse utvecklingen samt hur du bör agera.

Vi hjälper dig över hela detaljhandelskedjan
– från strategi till genomförande 

Det traditionella detaljhandeln är ett minne blott. Konfektions-, livsmedels- och konsumentvarubranschen står inför utmaningar som förändrade konsumentvanor och nya konkurrenter från helt andra branscher.

Det gäller att hitta och utveckla rätta lösningar för de utmaningar som du står inför. Men det gäller också att hitta de fantastiska möjligheterna som finns tack vare den nya tekniken och de nya trenderna. Vi har lösningarna – från strategi till genomförande.

Vanliga frågor inom detaljhandeln

 • Hur ser konsumenternas köpresa och shoppingbeteenden ut? Hur kan upplevelsen förbättras?
 • Hur sätter jag upp en multikanalstrategi för att nå min målgrupp på det mest effektiva sättet?
 • Hur balanserar jag varumärken och egna märkesvaror, EMV, i en effektiv kategoristrategi?
 • Hur ska vår inköpsstrategi se ut och säkerställa en effektiv inköpsorganisation?
 • Hur säkerställer jag en effektiv supply chain för att leverera varor till våra kunder?
 • Hur får jag företaget att växa? Hur etablerar man en organisation som är lämplig för ändamålet?
 • Hur påverkar digitaliseringen min framtida affärsmodell?
 • Hur säkerställer jag kunddriven innovation med produkt- och tjänsteutveckling?
 • Hur visar vi att vi agerar ansvarsfullt i samhälls- och miljöfrågor?
rapport näthandel
Näthandeln har nått helt nya nivåer under krisen – hur påverkas detaljhandeln?

Konsumentbeteenden har förändrats under krisen. Människor handlar online i stället för i butiker och menar att de kommer att fortsätta göra det även i framtiden.

Ta del av rapporten här

Så når du framgång med din retailverksamhet

 1. Rätt kostnadsbesparingar (Fit for Growth): Många spenderar pengar på fel saker och skär ned av fel skäl. Fokusera på tillväxt och rätt besparingsbalans.
 2. Big Data & Analytics: Använd data från alla delar av din detaljhandelsverksamhet. Med omni-kanalanalys ökar du prestandan.
 3. Innovation & Time-to-Market: Nya konsumentvanor har lämnat många företag med irrelevanta varumärkesportföljer. Tänk på att ”snabbast är bättre än störst”.
 4. Helhetstänk kring hållbarhetsverksamheten: Kunderna kräver att du agerar ansvarsfullt. Identifiera hur man bäst hanterar risker.
 5. Private Label & Brand Loyalty: Stärk kundlojaliteten och förbättra dina marginaler. Vi hjälper dig att formulera en effektiv operativ modell.
 6. Kundresan och kundupplevelser: Kunden växlar mellan offline- och digitala kanaler. Din affärsmodell bör innefatta sömlös kanalintegration.
 7. Last Mile Delivery: Kostnadseffektiva leveranslösningar blir allt viktigare. Vi kan hjälpa dig att utveckla din supply chain-kapacitet. Läs mer: Last Mile Delivery
 8. Digital Supply Chain: Vi hjälper dig att genomföra supply chain-omvandlingar till en digital plattform.
  Läs mer: Digital Supply Chain

Så hjälper vi dig

Tillsammans med våra specialister och vårt globala nätverk kan vi hjälpa dig med din detaljhandelsverksamhet.

PwC publicerar ständigt nya rapporter och undersökningar kring shoppingbeteenden, supply chain, konsumtionstrender och andra viktiga ämnen som berör detaljhandeln.

Relaterat innehåll

Last Mile Delivery

Hemleverans har blivit en viktigare parameter när en produkt ska ut på marknaden. Se vår rapport om Last Mile Delivery (på engelska).

Läs rapporten

Digital Supply Chain

Dagens företagsledningar behöver agera snabbt och satsa på teknologier som är av strategisk betydelse för verksamheten. Se vår rapport om Digital Supply Chain (på engelska).

Läs rapporten

Så ser konsumentvanorna ut världen över!

Nya konsumentvanor och nya aktörer i form av globala megaföretag som Amazon och Alibaba förändrar detaljhandelsmarknaden, samtidigt som de asiatiska konsumenterna fortsätter att driva den digitala övergången.

Läs rapporten
 

Så fångar du möjligheterna med digital payments

Kontanter blir allt ovanligare. Utvecklingen mot ett mer digitaliserat betalningssystem har gått snabbt. Läs mer och ladda ner den nya rapporten om framgångsfaktorerna för att fånga möjligheterna med digital payments!

Ladda ner och läs rapporten

Kontakta oss

Martin Waldén

Martin Waldén

Head of Retail & Consumer Markets, PwC Sverige

Tel 0761-00 68 37

Charlene Engström

Charlene Engström

Head of Experience Strategy, PwC Sverige

Följ oss i sociala medier