Detaljhandel

Bygg förtroende på marknaden med en pålitlig partner

En rådgivare till hela detaljhandelskedjan
– från strategi till genomförande

Branscherna inom detaljhandeln genomgår just nu stora förändringar. Inom konfektions-, livsmedels- och konsumentvaror har bland annat digitaliseringen och nya konsumtionsmönster ritat om kartan för alltid. Dina kunder ställer helt nya krav. Dina konkurrenter kan komma från helt nya branscher imorgon. Din verksamhet måste anpassas. Vi har lösningarna – från strategi till genomförande.
 

Det gäller att utveckla och hitta rätta lösningar för de utmaningar som du står inför. Men det gäller också att hitta de fantastiska möjligheterna som finns tack vare den nya tekniken och de nya trenderna. PwC hjälper dig att vända utmaningar till möjligheter.
 

Vanliga frågor inom detaljhandeln

  • Hur ser konsumenters köpresa och shoppingbeteenden ut och hur kan upplevelsen förbättras?
  • Hur sätter man upp en multikanalstrategi så man når sin målgrupp på det mest effektiva sättet?
  • Hur balanserar jag varumärken och egna märkesvaror, EMV, i en effektiv kategoristrategi?
  • Hur ska vår inköpsstrategi se ut och hur ska man säkerställa en effektiv inköpsorganisation?
  • Hur säkerställer man en effektiv försörjningskedja, supply chain, och ett kostnadseffektivt sätt att leverera varor till våra kunder?
  • Hur får jag företaget att växa? Vilka kostnader är onödigt stora? Hur etablerar man en organisation som är lämplig för ändamålet?
  • Hur påverkar digitalisering och IT min framtida affärsmodell?
  • Hur säkerställer man kontinuerlig och kunddriven innovation med relaterad produkt- och tjänsteutveckling?
  • Hur går vi tillväga för att visa att vi agerar ansvarsfullt i samhälls- och miljöfrågor?

 

Så når du framgång

Här följer åtta områden du måste agera på:

1. Rätt kostnadsbesparingar (Fit for Growth): Många företag spenderar pengar på fel saker och skär ned av fel skäl. Fokusera på tillväxt genom att hitta rätt balans på kostnadsbesparingar.

2. Big Data & Analytics: Använd data från alla delar av din detaljhandelsverksamhet. Med omni-kanalanalys ökar du prestandan med en holistisk syn.

3. Innovation & Time-to-Market: Nya konsumentbeteenden har lämnat många CPG-företag med irrelevanta varumärkesportföljer. Tänk på att ”snabbast är bättre än störst”.

4. Helhetstänk kring hållbarhetsverksamheten: Kunderna kräver att företag agerar ansvarsfullt. Identifiera utmaningarna och överväg hur man bäst hanterar risker.

5. Private Label & Brand Loyalty: Stärk kundlojaliteten och förbättra dina marginaler. Vi hjälper dig att formulera en effektiv operativ modell.

6. Kundresan och kundupplevelser: Kunden växlar mellan offline- och digitala kanaler. Din affärsmodell bör innefatta sömlös kanalintegration och en gedigen kundstrategi.

7. Last Mile Delivery: Kostnadseffektiva leveranslösningar blir allt viktigare. Vi kan hjälpa dig att utveckla din supply chain-kapacitet. Läs mer i rapporten: Last Mile Delivery

8. Digital Supply Chain: Vi hjälper dig att planera och genomföra supply chain-omvandlingar till en digital plattform. Läs mer i rapporten: Digital Supply Chain
 

Kontakta oss

PwC publicerar ständigt nya rapporter och undersökningar kring shoppingbeteenden, supply chain, konsumtionstrender och alla de andra viktiga ämnen som berör detaljhandeln. Tillsammans med våra specialister och vårt globala nätverk kan vi hjälpa dig med din detaljhandelsverksamhet.

 

Så ser konsumenters köpbeteenden ut världen över

Hur kommer ekonomin i framtiden att påverka konsumenters förmåga att spendera pengar? Kommer artificiell intelligens och annan ny teknologi att påverka konsumenters köpbeteende? Skapar varumärken fortfarande värde och är konsumenten lojal?

Ta del av PwC:s årliga undersökning av konsument- och köpbeteenden, "Global Consumer Insights Survey". I år har över 22 000 konsumenter i 27 länder deltagit i undersökningen.

Läs hela analysen här:
2018 Global Consumer Insights Survey


Senaste rapporterna och artiklarna om detaljhandel

Kontakta oss

Fredrik Gran
Partner Consulting, PwC Sverige
Tel 0709-29 30 78
Email

Peter Malmgren
Partner Consulting, PwC Sverige
Tel 0723-53 00 20
Email

Per Hannover
Senior Executive Advisor Strategy&
Tel +46 708 76 31 88
Email

Sami Halonen
Partner Strategy&
Tel +46 708 96 95 61
Email

Petra Stenqvist
Partner Experience Center, PwC Sverige
Email

Håkan Danmyr
Partner Skatt, PwC Sverige
Tel 0709-29 27 56
Email

Johan Strandberg
Partner Deals, PwC Sverige
Tel 0709-29 27 97
Email

Följ oss