Detaljhandel

Detaljhandeln genomgår stora förändringar. Digitaliseringen och nya konsumtionssmönster ritar ständigt om kartan. PwC hjälper dig att förstå och förutse utvecklingen samt hur du bör agera.

En rådgivare till hela detaljhandelskedjan
– från strategi till genomförande 


Det traditionella detaljhandeln är ett minne blått. Konfektions-, livsmedels- och konsumentvarubranschen står inför utmaningar som ständigt förändrade konsumentvanor och nya konkurrenter från helt andra branscher.
 

Utmaningarna skapar samtidigt enorma möjligheter. Det gäller att hitta och utveckla rätta lösningar för de utmaningar som du står inför. Men det gäller också att hitta de fantastiska möjligheterna som finns tack vare den nya tekniken och de nya trenderna. PwC hjälper dig att vända utmaningar till möjligheter. Vi har lösningarna – från strategi till genomförande.
 

Vanliga frågor inom detaljhandeln

 • Hur ser konsumenters köpresa och shoppingbeteenden ut och hur kan upplevelsen förbättras?
 • Hur sätter man upp en multikanalstrategi så man når sin målgrupp på det mest effektiva sättet?
 • Hur balanserar jag varumärken och egna märkesvaror, EMV, i en effektiv kategoristrategi?
 • Hur ska vår inköpsstrategi se ut och hur ska man säkerställa en effektiv inköpsorganisation?
 • Hur säkerställer man en effektiv försörjningskedja, supply chain, och ett kostnadseffektivt sätt att leverera varor till våra kunder?
 • Hur får jag företaget att växa? Vilka kostnader är onödigt stora? Hur etablerar man en organisation som är lämplig för ändamålet?
 • Hur påverkar digitalisering och IT min framtida affärsmodell?
 • Hur säkerställer man kontinuerlig och kunddriven innovation med relaterad produkt- och tjänsteutveckling?
 • Hur går vi tillväga för att visa att vi agerar ansvarsfullt i samhälls- och miljöfrågor?

 

Så når du framgång

Här följer åtta områden du måste agera på:

 1. Rätt kostnadsbesparingar (Fit for Growth): Många företag spenderar pengar på fel saker och skär ned av fel skäl. Fokusera på tillväxt genom att hitta rätt balans på kostnadsbesparingar.
 2. Big Data & Analytics: Använd data från alla delar av din detaljhandelsverksamhet. Med omni-kanalanalys ökar du prestandan med en holistisk syn.
 3. Innovation & Time-to-Market: Nya konsumentbeteenden har lämnat många CPG-företag med irrelevanta varumärkesportföljer. Tänk på att ”snabbast är bättre än störst”.
 4. Helhetstänk kring hållbarhetsverksamheten: Kunderna kräver att företag agerar ansvarsfullt. Identifiera utmaningarna och överväg hur man bäst hanterar risker.
 5. Private Label & Brand Loyalty: Stärk kundlojaliteten och förbättra dina marginaler. Vi hjälper dig att formulera en effektiv operativ modell.
 6. Kundresan och kundupplevelser: Kunden växlar mellan offline- och digitala kanaler. Din affärsmodell bör innefatta sömlös kanalintegration och en gedigen kundstrategi.
 7. Last Mile Delivery: Kostnadseffektiva leveranslösningar blir allt viktigare. Vi kan hjälpa dig att utveckla din supply chain-kapacitet. Läs mer i rapporten: Last Mile Delivery
 8. Digital Supply Chain: Vi hjälper dig att planera och genomföra supply chain-omvandlingar till en digital plattform. Läs mer i rapporten: Digital Supply Chain
   

Kontakta oss

PwC publicerar ständigt nya rapporter och undersökningar kring shoppingbeteenden, supply chain, konsumtionstrender och alla de andra viktiga ämnen som berör detaljhandeln. Tillsammans med våra specialister och vårt globala nätverk kan vi hjälpa dig med din detaljhandelsverksamhet.

 

kvinna med surfplatta i väskbutik

Så här ser beteendet ut hos 22 000 konsumenter världen över!

Nya konsumentvanor och globala megaföretag är faktorer som påverkar detaljhandelsmarknaden i grunden, samtidigt som asiatiska konsumenter fortsätter att driva övergången till digitalt. Ta del av globala trender inom konsument- och köpbeteende via vår rapport "Global Consumer Insights Survey" och hör gärna av dig till oss om du vill diskutera mer.

Sammanfattning (på engelska):

Vill du veta mer? Ta del av hela den globala analysen här (på engelska):

Relaterat innehåll

Last Mile Delivery

Hemleverans har blivit en viktigare parameter när en produkt ska ut på marknaden. Se vår rapport om Last Mile Delivery (på engelska).

Läs rapporten >>

Digital Supply Chain

Dagens företagsledningar behöver agera snabbt och satsa på teknologier som är av strategisk betydelse för verksamheten. Se vår rapport om Digital Supply Chain (på engelska).

Läs rapporten >>

Så ser konsumentvanorna ut världen över!

Nya konsumentvanor och nya aktörer i form av globala megaföretag som Amazon och Alibaba förändrar detaljhandelsmarknaden, samtidigt som de asiatiska konsumenterna fortsätter att driva den digitala övergången. Läs mer i "Taking the pulse of consumers - Consumer Insights Survey 2018" (på engelska).

Läs rapporten >>
 

Kontakta oss

Fredrik Gran

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 78

Peter Malmgren

Partner Consulting, PwC Sverige

Tel 0723-53 00 20

Per Hannover

Senior Executive Advisor Strategy&, PwC Sverige

Tel +46 708 76 31 88

Sami Halonen

Partner Strategy&, PwC Sverige

Tel +46 708 96 95 61

Petra Stenqvist

Partner Experience Center, PwC Sverige

Håkan Danmyr

Partner Skatt, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 56

Johan Strandberg

Partner Deals, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 97

Följ oss i sociala medier