Detaljhandel

Detaljhandeln genomgår stora förändringar. Digitaliseringen, ESG och nya konsumtionsmönster ritar ständigt om kartan. PwC hjälper dig att leda utvecklingen.

Vi hjälper dig att effektivisera din verksamhet inom detaljhandeln 

Det traditionella detaljhandeln är ett minne blott. Pandemin, digitaliseringen och nya konsumtionsmönster stöper om hela branschen från grunden. Konfektions-, livsmedels- och konsumentvarubranschen står inför omfattande och i många fall helt nya utmaningar.

Det gäller att hitta möjligheterna som den nya tekniken och de nya trenderna erbjuder. Vi har lösningarna – från strategi till genomförande.
 

De nya utmaningarna inom detaljhandeln

 • Hur ser konsumenternas köpresa och shoppingbeteenden ut?  
 • Hur sätter jag upp en effektiv omni- och optichannelstrategi för att nå min målgrupp?
 • Hur balanserar jag varumärken och egna märkesvaror, EMV?
 • Hur ska vår inköpsstrategi se ut?
 • Hur säkerställer jag en effektiv supply chain?
 • Hur får jag företaget att växa?
 • Hur påverkar digitaliseringen min framtida affärsmodell?
 • Hur arbetar jag med kunddriven innovation?
 • Hur visar vi att vi agerar ansvarsfullt kring hållbarhet?

Vi hjälper dig att

 1. Förstå marknaden och konkurrenter bättre

 2. Nå nya insikter kring kunder, kundnöjdhet och kundbehov

 3. Analysera varumärkets styrka, utveckling och tillväxtstrategi

 4.  Analysera sortiment, utbud och butikdata

 5. Applicera analyser kring marknadsföring, return on ad spend (ROAS) eller markering effectiveness (MROI)

Har du koll på retailtrenderna 2022?

1. Framtidens butik

Allt handlar om omnichannel, optichannel och upplevelser.  

Tekniken revolutionerar online och fysisk detaljhandel. Om och om igen.

Vinnarna blir de som snabbast provar nya tekniska innovationer.

 
 

2. Varumärket 

Varumärken ska överensstämma med kundernas värderingar.

Varumärken ska lyfta fram hållbarhetsfrågor. 

Sociala medier påverkar i allt högre grad varumärkets rykte.
 

3. Leveranskedjan

Nya konsumentbeteenden kräver transparenta leveranskedjor.

Total transparens blir avgörande för en effektiv supply chainstrategi.

Digital aktivering är nyckeln för att utveckla leveranskedjan.
 

4.Livsmedelsbranschen

Efterfrågan på hälsosammare produkter ökar, tillsammans med förväntningar på större transparens och hållbarhet. Huvudtrender fokuserar på det lokalproducerade och de personliga upplevelserna.

 

5. ESG allt viktigare

Regulatoriska krav och förväntningar konsumenterna intensifieras i all högre grad. Företag måste integrera ESG-målen i företagskulturen och dagliga verksamheten.

 

Så når du framgång med din retailverksamhet

Rätt kostnadsbesparingar

Många företag skär ned av fel skäl. I stället bör du fokusera på tillväxt och lönsamhet genom rätt besparingsstrategier.

Läs mer om Fit for Growth

Använd Big Data på rätt sätt 

Använd data från alla delar av din detaljhandelsverksamhet. Med kontinuerliga analyser av din omnichannel-strategi ökar du prestandan.

Läs mer om Data Analytics

Innovation & Time-to-Market

Nya konsumentvanor leder till att du måste ständigt se över din varumärkesportfölj. Tänk på att "snabbast är bättre än störst".

Läs mer om Customer Transformation
 

Helhetstänk kring ESG

Kunderna kräver att du agerar ansvarsfullt kring hållbarhet. Du bör identifiera hur man bäst hanterar risker.

Läs mer om ESG

Last Mile Delivery

 

Kostnadseffektiva leveranslösningar blir allt viktigare. Vi kan hjälpa dig att utveckla din supply chain-kapacitet.

Läs mer om Last Mile Delivery
 

Customer Transformation: din kund är ditt allt

Customer Transformation handlar om att uppnå hållbar tillväxt genom en kundcentrerad strategi. Du måste kunna förstå, förutse och anpassa din detaljhandelsverksamhet enligt dina kunders förändrade behov. Vi på PwC hjälper dig med kundcentrerade transformationsstrategier.

Läs mer om Customer Transformation
 

Customer Transformation - uppnå hållbar tillväxt genom en kundcentrerad strategi

Har du koll på hur dina kunder beter sig online och i den fysiska butiken?

Att kunna erbjuda en personlig upplevelse är en absolut nödvändighet ur ett konkurrensperspektiv. Kunder förväntar sig ett bekvämt och friktionsfritt köp, något som många återförsäljare kämpar med att tillhandahålla på ett effektivt sätt idag. AI och maskininlärning möjliggör spårning av kunders rörelser och beteende online. Detta har låst upp möjligheten att ge mer skräddarsydda erbjudanden. I den fysiska butiken är dock utmaningen mycket mer påtaglig.
 

Hur identifierar du dina kunder i den fysiska butiken?

När kunder besöker en fysisk butik vill du kunna identifiera dem, helst innan betalning. Detta händer vanligtvis vid kassadisken när de använder sina medlemskort. Men det finns flera möjligheter till identifiering via mobiltelefoner, RFID-spårning och annan ny teknik. Ändå saknar en majoritet av återförsäljarna förmågan att identifiera kunder effektivt i butik, vilket minskar möjligheten att förbättra kundlojaliteten och merförsäljningen.
 

Litar dina kunder tillräckligt mycket på dig för att dela sin data?

Datasekretess är ett område som vuxit till att bli en direkt avgörande framgångsfaktor, inte minst inom e-handeln. Missbruk av din kunddata kan få förödande konsekvenser, kom ihåg att ett förtroende tar år av bygga upp men en sekund att rasera. Enligt en undersökning från IBM 2018, svarade 75 % av de tillfrågade att de vägrar köpa en produkt från ett företag som inte kan skydda sin kunddata, oavsett hur bra produkten är.

Kan du generera värdefulla insikter från din data?

Många aktörer inom detaljhandeln påverkas direkt av utmaningen med att nå rätt insikter av den insamlade datamängden. Ett av problemen är att datan ofta behandlas enskilt och blir därmed irrelevant i ett större sammanhang. Därför är det extra viktigt att alla avdelningar inom företaget samarbetar med varandra. På så sätt kan man effektivisera analysarbetet och öka kundlojaliteten.
 

Så tycker 9 000 konsumenter om framtidens shopping

Allt fler konsumenter hittar tillbaka till de fysiska butikerna, samtidigt som köpen via mobilen fortsätter att öka.  Samtidigt är det många som oroar sig för var den personliga datan tar vägen vid digitala köp. Det här är några av resultaten från rapporten "Global Consumer Insights Survey" från PwC där 9 000 konsumenter har medverkat.

Ta del av rapporten här
 

Artiklar och rapporter inom retail

The rise of the eco-friendly consumer
Läs rapporten

Take leaps, not steps

Läs rapporten
 

2021 Holiday outlook

Läs rapporten

Customer experience in the time of covid-19

Läs rapporten

Capturing the at-home consumer

Läs rapporten
 

Kontakta oss

Siamak Tahmoresnia

Siamak Tahmoresnia

Partner Experience Consulting, PwC Sverige

Tel 0733-61 12 86

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide