Offentlig sektor

Hantera de höga förändringskraven med välmeriterad partner

Förändringstrycket på den offentliga sektorn är enormt

Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är några av utmaningarna, och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service.

Vi hjälper er att utveckla verksamheten, effektivisera processerna och få mer konkret nytta för pengarna.


Senaste nyheter - rapporter och artiklar kring offentlig sektor

Kontakta oss

Jon Arwidson
Partner / Business oriented IT
Tel 0709-29 31 02
Email

Anders Christensson
Ansvarig Statlig sektor
Tel 0709-29 38 39
Email

Susanna Collijn
Ansvarig Kommunal sektor
Tel 0709-29 20 04
Email

Följ oss