Offentlig sektor

Ta hjälp av oss för att utveckla offentlig sektor. PwC har revisorer och rådgivare inom alla områden, från risk och regelverk, till samhällssäkerhet, transformation och ny teknik som AI.

Samhällssäkerhet och digitalisering i fokus när förändringstrycket inom offentlig sektor ökar

Offentlig sektor är en skattefinansierad verksamhet som bedrivs av staten, regionen eller kommunen och spelar en central roll i det svenska samhället. Vård, skola, utbildning, försvarsmakten, kollektivtrafik och infrastruktur drivs ofta inom ramen för offentlig sektor. Trycket på att driva verksamheterna effektivt ökar och ställer krav på verksamhetsstyrning och effektiva processer. 

Globalisering, teknikutveckling, klimatförändringar och en åldrande befolkning är några av utmaningarna inom offentlig sektor i Sverige, och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. Samtidigt är besparingkraven höga. Mindre resurser skall räcka till fler. PwC:s revisorer och rådgivare har en bred och djup förståelse för och kunskap om komplexiteten inom offentlig sektor. Våra specialister kan bistå i samhällsomvandlingen och samtliga delar av er förändringsresa, transformation och AI-omställning. Välkommen att kontakta oss!

 

Samhällssäkerhet och samhällsskydd allt viktigare
I ljuset av de senaste årens förändrade geopolitik, Sveriges NATO-medlemskap och ökad upprustning av försvaret behöver offentlig sektor stärka upp samhällsskyddet. Klicka på flikarna och läs mer om olika områden där PwC kan hjälpa er!

Våra rådgivare inom samhällssäkerhet har bakgrund från bland annat Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten och är specialister på civil beredskap, säkerhetsskydd och brottsförebyggande arbete. Vi hjälper kunder att implementera skyddsåtgärder och bygga motståndskraft mot statliga aktörer, extremistiska terrormiljöer, organiserad brottslighet och kvalificerade cyberhotaktörer samt förebygga och hantera andra typer av kriser.

Samhällets förmåga i höjd beredskap och krig bygger på en väl fungerande verksamhet i fredstid. Sveriges civila beredskap inkluderar krisberedskap och civilt försvar och handlar om att förebygga och hantera alla slags samhällsstörningar, från fredstida krissituationer till krigsfara och krig. Denna förmåga skapas i hela samhället, hos kommuner, regioner, myndigheter, företag och frivilliga. Exempel på PwC:s erbjudanden inom civil beredskap:

  • Utredning och bedömning
  • Behovsformulering och kravställning
  • Framtagande av styrdokument
  • Utbildning och övning
  • Försörjningsberedskap

Säkerhetsskydd regleras i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Det handlar även om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Dessa verksamheter kan i sitt uppdrag behöva hantera uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet.
Läs mer om säkerhetsskydd och säkerhetsskyddslagen

Brottsligheten är ett betydande samhällsproblem som påverkar såväl enskilda som samhället i stort. På senare tid har Sverige drabbats av allvarlig brottslighet med koppling till kriminella nätverk som bland annat präglas av skjutvapenvåld och narkotikahandel. Därutöver har Sverige problem med brottslighet kopplat till exempelvis välfärdsbrott och otillåten påverkan. Grunden för ett tryggt samhälle skapas genom social stabilitet. Läs mer om social hållbarhet.

Ses vi i Almedalen?

Vår trädgård på Hästgatan 9 i Visby är mötesplatsen för dig och alla andra som vill delta i samhällsdebatten inom en rad aktuella ämnen 25-27 juni.

Se vårt program i Almedalen 2024

Webinar:
"AI i kommunens intresse"

Ta del av praktiska tips och råd för att påbörja förändringsarbetet med artificiell intelligens (AI).
Ta del av inspelningen

Lär känna några av våra rådgivare 

Charlotte Arnell, PwC

Charlotte hjälper dig med digital omställning, juridik och etik

Charlotte Arnell är juridisk rådgivare inom offentlig rätt och digitalisering. Hon har särskild erfarenhet av kommunal-, upphandlings-, dataskydds- och IT-rätt. Charlotte bidrar även med flerårig erfarenhet av (förändrings)ledning och styrning av verksamhet.

Kontakta Charlotte

Petter Spanne, PwC

Fråga Petter när du behöver hjälp med verksamhetsledning

Petter har gedigen erfarenhet och kompetens inom allt som rör styrning och ledning i offentlig verksamhet. Han hjälper dig med att se möjligheter och risker och ta er genom alla steg på vägen i förändringsarbete och verksamhetsutveckling.

Kontakta Petter

Nicolas Berglund, PwC

Nicolas ger dig vägledning i säkerhets- och försvarsfrågor

Nicolas är säkerhetskonsult och projektledare inom områden som totalförsvar och säkerhetsskydd. Han har bland annat fokus på personalsäkerhet, fysisk säkerhet och "Security Due Diligence" vid tredjepartsgranskningar.

Kontakta Nicolas

Kommande events och webbinarier

25-27 juni 

PwC:s program Almedalen 2024 Visby  
13 augusti Visionära Arenan Malmö  
14-15 augusti KOMMEK 2024 Malmö  

Prenumerera på events och webbinarier

Få en inbjudan till event som matchar dina intressen.
Prenumerera här


{{filterContent.facetedTitle}}

Följ oss i fler kanaler

Kontakta oss

Susanna Collijn

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och regioner, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Anders Christensson

Anders Christensson

Branschansvarig statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier