Offentlig sektor

Välkomna de höga förändringskraven inom offentlig sektor – hantera dem med vår hjälp

Förändringstrycket på den offentliga sektorn är enormt

Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är några av utmaningarna inom offentlig sektor i Sverige, och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. 

En färsk undersökning visar att offentlig sektor i Sverige är relativt bra i sin digitaliseringsmognad vid en internationell jämförelse, men sättet att utveckla e-tjänster fragmentariskt inom självstyrande enheter till medborgare och företag tappar fart. Enligt EU:s Digital Economy and Society Index (DESI) har Sverige sämst takt vad gäller digital utveckling i hela EU.

Behöver du hjälp med att digitalisera och utveckla verksamheten, effektivisera processerna och få mer konkret nytta för pengarna? Ta kontakt med oss.

människor på kafé

Ta kunskapsövertag! Rapporter och analyser direkt i din inbox.

Prenumerera på nyhetsbrevet Dialog


Senaste nyheter - rapporter och artiklar kring offentlig sektor

Kontakta oss

Jon Arwidson
Partner / Business oriented IT
Tel 0709-29 31 02
Email

Anders Christensson
Ansvarig Statlig sektor
Tel 0709-29 38 39
Email

Susanna Collijn
Ansvarig Kommunal sektor
Tel 0709-29 20 04
Email

Följ oss