Offentlig sektor

Tillsammans skapar vi morgondagens samhälle. Vår vision är ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. Låt oss förverkliga visionen tillsammans!

Förändringstrycket inom offentlig sektor är enormt

Offentlig sektor är en skattefinansierad verksamhet som bedrivs av staten, regionen eller kommunen och spelar en central roll i det svenska samhället. Vård, skola, utbildning, försvarsmakten, kollektivtrafik och infrastruktur drivs ofta inom ramen för offentlig sektor. Trycket på att driva verksamheterna effektivt ökar och ställer krav på verksamhetsstyrning och effektiva processer. 

Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är några av utmaningarna inom offentlig sektor i Sverige, och många söker ständigt efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. 

En färsk undersökning visar att offentlig sektor i Sverige är relativt bra i sin digitaliseringsmognad vid en internationell jämförelse, men sättet att utveckla e-tjänster fragmentariskt inom självstyrande enheter till medborgare och företag tappar fart. Enligt EU:s Digital Economy and Society Index (DESI) har Sverige sämst takt vad gäller digital utveckling i hela EU.

Vi har ställt frågan till Sveriges kommuner och regioner om deras egen uppfattning om sin digitala mognad. Ta del av undersökningen nedan. Vi har en bred och djup förståelse för och kunskap om komplexiteten inom offentligsektor och våra specialister kan bistå i samtliga delar av er förändringsresa. 


PwC på KOMMEK 2022 – se inspelningen
PwC på Socialchefsdagarna 2022 – se sändningen

Utbildning som gör skillnad. Vi hjälper stora och små organisationer att utveckla sin verksamhet.

Läs mer på PwC:s Academy


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Susanna Collijn

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och regioner, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Anders Christensson

Anders Christensson

Branschansvarig statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier