Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbplats utgör i första hand information om PwC:s tjänsteutbud. I den mån det förekommer allmän vägledning ska den under inga omständigheter ses som professionell rådgivning. För att kunna förlita sig på informationen och lägga den till grund för beslut och andra åtgärder krävs det att ett uppdrag föreligger där PwC:s medarbetare kan lämna råd i det enskilda fallet. En viktig förutsättning för rådgivningen är en riktig tolkning av tillämpliga lagar och andra regelverk, vilket förutsätter kunskap om samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Härvid måste även beaktas att regelverken och tolkningen av desamma förändras över tiden. Vidare kan inte PwC garantera att  informationen på webbplatsen är vid var tid korrekt och fullständig.

Även om PwC gör sitt yttersta för att kontrollera informationen kan tekniska fel uppstå och fördröjningar ske i uppdateringar. PwC friskriver sig därför från allt ansvar för informationen på webbplatsen och uppmanar alltid läsaren att ta kontakt med PwC:s rådgivare. PwC har professionella rådgivare på en rad olika områden och dessa är givetvis beredda att tillhandahålla och ta ansvar för den vägledning som situationen kräver.

Vissa länkar på denna webbplats leder till andra webbplatser som underhålls av tredje parter, dvs. sådana externa parter över vilka PwC inte har någon kontroll. PwC kan således inte heller ta något ansvar för innehållet på dessa webbplatser.

 

Följ oss i sociala medier