Energi

Nya utmaningar för energibranschen

De senaste årens genomgripande samhällsförändringar ställer helt nya krav på energibolagen. Omställningen till fossilfria bränslen som vågkraft, vindkraft och vätgas och den politiska målsättningen med 100 procent förnybar elproduktion i Sverige år 2040 är bara några av utmaningarna för elbolag och elnätsleverantörer. Den ökade medvetenheten inom hållbarhet från konsumenter, arbetet med att minska CO2-utsläpp och globala förändringar inom energipolitiken kräver nya affärsmodeller och samarbetsformer med andra branscher.

Det gäller att utveckla nya strategier, förbättra verksamhetsmodeller och skapa effektivare organisationer. Digitaliseringen innebär nya möjligheter för energibolagen, men samtidigt måste affärsmodellerna förändras. Vi hjälper dig att säkerställa en framgångsrik transformationsresa och ta tillvara på affärsmöjligheterna.
 

Vi hjälper dig med frågorna kring energiskatter

Många företag investerar i förnybar energi för att minska sina energikostnader och bidra till och klimatomställningen. Tekniska framsteg och olika subventioner har även gjort förnybar energi till en attraktiv investeringsmöjlighet för många företag. Men de nya regelverken är i många fall komplexa. PwC hjälper dig med energiskattefrågorna.

Läs mer om energiskatt

montering av solpaneler

Världen 2050 – är du redo för en energifylld framtidsresa?

Under det kommande decenniet kommer vi att se nya energisystem växa fram. Branscher som olja och gas, kraft och energi och kemikalier konvergerar och formas till integrerade energisystem. Vi lär även se nya investerare från andra branscher som till exempel kemteknisk industri som vill trygga försörjningen av fossilfri el samt pensionskapital som vill satsa på långsiktiga investeringar. International Renewable Energy Agency förutspår att 13 biljoner US-dollar kommer att behövas för att stärka kraftöverföringen och distributionsnätverk över hela världen fram till 2050. PwC uppskattar att kostnaden för att transformera elnäten enbart i Europa kommer att uppgå till minst 2 000 000 000 000 dollar de närmaste 30 åren, en i det närmaste astronomisk summa. Mer än 500 miljarder dollar kommer att investeras i Europa till år 2030 bara på infrastruktur för den begynnande vätgasmarknaden.

Ta del av rapporten "Inventing tomorrow’s energy system"
 

stora solpaneler

Kontakta oss

Eva Carlsvi

Eva Carlsvi

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 45

Sebastian Waldenström

Sebastian Waldenström

Director ESG Energy Transition, PwC Sverige

Tel 0727-27 13 38

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide