Energi

Energibranschen - hantera marknadens nya förutsättningar med en välmeriterad partner

Omställningen inom energibranschen

Omställningen till ett förnybart energisystem och den politiska målsättningen med 100 procent förnybar elproduktion i Sverige år 2040 driver förändringar inom branschen. Samtidigt är energipriserna historiskt låga vilket påverkat lönsamheten och investeringsviljan i branschen.

Digitaliseringen innebär nya möjligheter för energibolaget, men kräver att energibolagens affärsmodeller förändras. Vi hoppas kunna bidra och bistå våra kunder i den spännande transformering som energibranschen står inför.

Ta tillvara på affärsmöjligheterna som förändringarna ger upphov till  genom en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig.


Senaste rapporterna inom energibranschen

Kontakta oss

Anna Elmfeldt

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 66

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom energibranchen?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide