Energi

Energibranschen - hantera marknadens nya förutsättningar med välmeriterad partner

Omställningen till ett förnybart energisystem och den politiska  målsättningen med 100 procent förnybar elproduktion i Sverige år 2040 driver förändringar inom branschen. Samtidigt är energipriserna historiskt låga vilket påverkat lönsamheten och investeringsviljan i branschen.
 

Digitaliseringen innebär nya möjligheter för energibolaget, men kräver att bolagens affärsmodeller förändras. Vi hoppas kunna bidra och bistå våra kunder i den spännande transformering som energibranschen står inför.
 

Ta tillvara på affärsmöjligheterna som förändringarna ger upphov till  genom en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig.


Senaste rapporterna

Kontakta oss

Anna Elmfeldt
Branschansvarig inom energy, utilities & mining
Tel 0709-29 41 66
Email

Följ oss