Energi

Nya utmaningar för energibranschen

De senaste årens genomgripande samhällsförändringar ställer helt nya krav på energibolagen. Omställningen till fossilfria bränslen som vågkraft, vindkraft och vätgas och den politiska målsättningen med 100 procent förnybar elproduktion i Sverige år 2040 är bara några av utmaningarna för elbolag och elnätsleverantörer. Den ökade medvetenheten inom hållbarhet från konsumenter, arbetet med att minska CO2-utsläpp och globala förändringar inom energipolitiken kräver nya affärsmodeller och samarbetsformer med andra branscher.

Det gäller att utveckla nya strategier, förbättra verksamhetsmodeller och skapa effektivare organisationer. Digitaliseringen innebär nya möjligheter för energibolagen, men samtidigt måste affärsmodellerna förändras. Vi hjälper dig att säkerställa en framgångsrik transformationsresa och ta tillvara på affärsmöjligheterna.

Oro bland energibolagen men positiva besked kring klimatomställningen

Energibolagens vd:ar är betydligt mer oroade för framtiden än deras kollegor inom andra branscher. Detta enligt senaste "CEO Survey" från PwC där vi tar tempen på 149 företagsledare inom energiområdet. Resultaten visar också att branschens bolag är ledande när det gäller insatser för klimatomställning.

– Hela 35 procent av vd:arna inom branschen oroas över att geopolitiska konflikter hotar tillväxten i bolaget under det kommande året. Betydligt över det globala snittet som är 18 procent. På samma sätt ser vi markanta skillnader när det gäller oro för klimatomställning och cyberrisker, säger Sebastian Waldenström som är branschspecialist inom energi på PwC.

Enligt undersökningen tror 34 procent av vd:arna på ökad tillväxt i det egna bolaget under det närmaste året. Samtidigt menar så många som 39 procent att bolaget kommer att vara konkurrenskraftigt i högst tio år med nuvarande inriktning.

– Positivt är det stora fokus på klimatåtgärder som finns inom branschen, där hela 72 procent för närvarande arbetar med nya klimatvänliga produkter och tjänster, berättar Sebastian Waldenström.

Läs mer i CEO Survey

Vi hjälper dig med frågorna kring energiskatter

Många företag investerar i förnybar energi för att minska sina energikostnader och bidra till och klimatomställningen. Tekniska framsteg och olika subventioner har även gjort förnybar energi till en attraktiv investeringsmöjlighet för många företag. Men de nya regelverken är i många fall komplexa. PwC hjälper dig med energiskattefrågorna.

Läs mer om energiskatt


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Eva Carlsvi

Eva Carlsvi

Branschansvarig inom energy, utilities & mining, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 45

Sebastian Waldenström

Sebastian Waldenström

Director ESG Energy Transition, PwC Sverige

Tel 0727-27 13 38

Följ oss i sociala medier