För ett företagande som inger förtroende

PwC är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning och rådgivning med 50 000 kunder över hela Sverige. Vår vision är ett väl fungerande, hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende.

Har du en fråga?


Är du intresserad av våra tjänster och produkter eller behöva komma i kontakt med oss på PwC? Kontakta vårt Kundcenter via formuläret nedan så återkopplar vi så snart vi kan.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontaktuppgifter


Växel
Om du vill nå någon av våra medarbetare.


Kundcenter


MyBusiness support
Om du behöver support och hjälp i vår affärsplattform MyBusiness.

Rapporter och årsredovisning

Som ett av världens största nätverk inom revision, redovisning och affärsrådgivning har vi en viktig roll att bidra till att bygga förtroende för näringsliv och samhälle.

Det är också det som är utgångspunkten för vår vision: att bidra till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende.

Målet med våra tjänster är att bygga förtroende och lösa viktiga problem. Vill du veta mer om PwC:s verksamhet? Ta del av våra rapporter.

Nätverk

Att verka för att bygga och stärka relationer mellan människor är viktigt för oss inom PwC.

Därför är vi engagerade i olika former av nätverk där människor kan träffas och utbyta erfarenheter. Det handlar till exempel om nätverk för styrelsearbete, forum för framtida beslutsfattare och alumninätverk för att behålla relationen med tidigare medarbetare. Här kan du läsa mer om de nätverk som vi engagerar oss i:

Kontakta oss

Kundcenter
Kontakta oss
Tel 010-212 50 00
Email

Följ oss