Financial services

Vi fokuserar på framtiden för den finansiella sektorn. PwC har specialister inom alla områden.

Hur kan PwC hjälpa dig?

PwC fokuserar på framtiden inom den finansiella sektorn och hjälper våra kunder forma sina företag utifrån deras strategier. Vi utför rådgivning kring risk och regelverk, fintech, digitala innovationer, ny teknik och cyber security.

Vi har investerat mycket i att bygga vår kompetens med fokus på de områden som vi tror ger mest värde till våra kunder vilket omfattar områden som dataanalys, teknik och cyber security.
 

Klicka in och ta del av inspelningarna från Finansdagen 2022!

Tack för i år! Hoppas att du hade en givande dag, att du kanske till och med vill titta på valda delar igen eller dela med någon som du känner? Sändningen finns publicerad i sin helhet och kan ses i efterhand på eventsidan Finansdagen 2022. Här hittar du även klipp till specifika programpunkter: Omvärldsspaning och trender, Sverige i fokus: Hur påverkas finansbranschen?, ESG – en hållbar finansbransch och Framtidens bank och försäkring.

Podcast: Krigets konsekvenser för finansiell rapportering

Rysslands invasion av Ukraina får även konsekvenser för många företags redovisning. Det finns en hel del olika frågor som måste beaktas vid upprättandet av de finansiella rapporterna. I PwC:s podcast diskuterar vi de mest aktuella och vanligaste frågeställningarna som bolag måste hantera just nu och som eventuellt kan dyka upp framöver.

Lyssna på PwC:s podcast

 

Se våra webbinarier för finansiell sektor

Aktuella frågor för fond- och värdepappersbolag

2022-12-08

På seminariet går vi igenom aktuella bransch- och regelverksfrågor, nyheter inom moms- och skatt och senaste nytt inom hållbarhet.

ESG och finansvärlden

2022-11-02

Finansbranschen är central i att förflytta kapitalflöden mot hållbara verksamheter. Hur resonerar finansiella aktörer kring att göra skillnad? Hur ser trenderna kopplade till hållbarhet ut inom kapitalförvaltning? Hur lyckas bolagen möta nya rapporteringskrav från investerare? Dessa och många andrar frågor diskuterades av våra gäster Karin Stenmar, Folksam, Karin Reuterskjöld, Danske Bank och Katarina Skalare från Heimstaden.

Aktuella frågor för fond- och värdepappersbolag

2022-06-08

Seminarium om aktuella frågeställningar där vi under ledning av PwC:s specialister diskuterar och utbyter kunskap. På seminariet går vi igenom aktuella bransch- och regelverksfrågor, nyheter inom moms- och skatt och vad som är senaste nytt inom hållbarhet.

Nya krav på hållbarhet i produktstyrning och rådgivning

2022-04-06

Sustainable Finance-webbinarie kring nya krav på att beakta och hållbarhetspreferenser inom rådgivning och hållbarhetsaspekter i produktstyrning. Vi tar upp de nya kraven i MiFID II och IDD vad gäller hållbarhetsaspekter och hållbarhetspreferenser. Våra Sustainable Finance-specialister ger en översikt av de nya regulatoriska kraven och hur de påverkar branschen brett - inom rådgivning, distribution och produktutveckling.

Se sändningen här
Framtidens bank och försäkring

Idag ser vi många nya fintechaktörer på marknaden. Utmanar de våra större mer traditionella aktörer i branschen? Eller öppnas dörrar för ett helt nytt ekosystem där samarbete står i centrum? SEB:s Mats Torstendahl och Caroline Farberger ICA Försäkring framtidsspanar och ser samarbete, partnerskap och nya ekosystem som nyckelfaktorer framåt inom fintech. Utveckling och innovation har kommit olika långt inom Open banking respektive Open insurance och B2B är “the new black”. Vad krävs för framgångsrika samarbeten? Vad kan vi förvänta oss framåt? Lyssna in och hör vad panelen tycker! Medverkande: Mats Torstendahl, Deputy President & CEO SEB, Sofia Öquist, Innovation Lead SEB, Gustav Berggren, CEO & CO-founder Borgo, Lotta Rauséus, COO & Co-founder Insurely, Caroline Farberger, CEO ICA Försäkring.
Moderatorer: Sofia Sköld och Måns Liljenlov, PwC Sverige.


Aktuella frågor för fond- och värdepappersbranschen

Nu kan du se inspelningen av webbinariet från 7 december 2021. Våra PwC-specialister och inbjudna experter delade med sig av insikter om viktiga och aktuella frågor för fondbranschen, bland annat hållbarhet/ESG.
Se inspelningen här
 

2021-11-10

Försäkringsforum hösten 2021

2021-06-08

Aktuella frågor för fond- och värdepappersbolag

Ett högaktuellt webbinarium som bjuder på ett urval av aktuella frågeställningar där vi under ledning av PwC:s specialister diskuterar och utbyter kunskap. På dagens webbinarium går vi igenom aktuella bransch- och regelverksfrågor, nyheter inom moms- och skatt och vad som är senaste nytt inom Sustainable Finance. Fredrik Nordström, vd Fondbolagens Förening, berättar om aktuella frågor och vad som är på agendan utifrån föreningens perspektiv.

2021-04-29

EU:s taxonomi – Så gör du för att styra och rapportera hållbart!

Den EU-gemensamma taxonomin ger möjlighet att identifiera och jämföra investeringar som är nödvändiga för att nå en hållbar ekonomi. Tanken är att den ska ligga till grund för framtida standarder och märkning av hållbara finansiella produkter. Nu ökar därför kraven på att styra och rapportera hållbart. PwC visar vad du måste tänka på och varför.

2021-04-22

Försäkringsforum våren 2021

Ta del av det senaste inom IFRS 17, Sustainable Finance - regelverksuppdatering, aktuella redovisningsnyheter för försäkringsbranschen, EIOPA Guidelines on information and communication technology (ICT) security and governance, aktuella momsfrågor samt Future of Claims.

2021-02-23

Skattefrågor kopplade till försäkringsbolags kapitalförvaltningsinnehav av fonder, DAC6 och moms

Vilka skattefrågor är aktuella just nu för försäkringsföretag? PwC går igenom några områden inom skatt som är bra att känna till för dig som arbetar inom försäkringsbranschen.

2020-11-05

Implementation av Sustainable Finance i finansbranschen

Våra specialister informerar och delar sina erfarenheter i digitalt seminarium kring den senaste utvecklingen inom Sustainable Finance och lyfter viktiga, praktiska utmaningar med implementering av regelverken.

2020-09-29

Inför Q3-rapporteringen: Aktuella frågor för den finansiella sektorn kopplade till covid-19

2020-06-10

Inför Q2-rapporteringen: Aktuella frågor för den finansiella sektorn kopplade till covid-19

2020-04-02

Viktiga frågor för ekonomi- och riskfunktioner inom den finansiella sektorn kopplade till covid-19

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Daniel Algotsson

Daniel Algotsson

Partner, ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 37 54

Morgan Sandström

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Ansvarig Financial Crime, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Daniel Glückman

Daniel Glückman

Partner, Financial Services Tax Leader, PwC Sverige

Tel 0729-80 91 77

Viktor Lindroth

Viktor Lindroth

Partner, ansvarig FS Risk and Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 73

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Ansvarig FS Deals, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15

Sofia Sköld

Sofia Sköld

Ansvarig partner Banking and Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide