Skogs- och pappersindustri

Skogs- och pappersindustrin – en anrik bransch med nya utmaningar

Skogs- och pappersindustrin har länge utgjort en central och stabil del av det svenska näringslivet och vårt samhälle. Men tiderna förändras. Utvecklingen i utbud och efterfrågan på ved, timmer, massa, papper och sågade trävaror innebär utmaningar för såväl mindre skogsägare som våra globala koncerner. Nya konsumtionstrender (exempelvis kraven på biologisk mångfald), internationella marknader och regelverk inom hållbarhetsfrågor, skattefrågor, rapportering och finansiering gör att företagen inom skogs- och pappersindustrin måste utvecklas och hålla sig ständigt uppdaterade.

Vi kan hjälpa dig att bland annat ta tillvara på affärsmöjligheterna, hantera fluktuerande timmer- och energipriser, effektivisera kostnader och samarbeten, och utreda skattemässiga konsekvenserna av dina strategier.

PwC:s branscherfarenhet inom skogs- och pappersindustrin omfattar ett globalt nätverk som arbetar med många av de största företagen inom industrin i världen. I Sverige arbetar våra branschspecialister inom revision, rådgivning och konsulttjänster med fler än 1 000 företag verksamma inom skogs-och pappersindustri, från enskilda skogsägare till börsnoterade företag.
 

"Nya konsumtionstrender, internationella marknader och regelverk gör att företagen inom skogs- och pappersindustrin måste utvecklas och hålla sig ständigt uppdaterade."

Du kan bland annat få hjälp med

 • Analys och kartläggning av processer

 • Projektledning och implementering av förändringsprojekt

 • Strategisk IT

 • Skatterådgivning avseende tull, moms, inkomstskatt, energiskatt och fastighetsskatt

 • Rådgivning vid förvärv, samgående och allianser

 • Analys av strategisk sourcing

 • Investeringsanalyser: prioriterings-, förhandlings- samt offertkompetens

 • Hållbarhetsredovisningar 

 • Intern kontroll

 • Commercial due diligence och Vendor due diligence
   

Våra tjänster för mindre och medelstora bolag samt skogsägare

 • Strategisk och ekonomisk planering

 • Rådgivning avseende generationsskiften

 • Skatterådgivning inkl skogsägarfrågor

 • Analys och kartläggning av råvaruanskaffningsfunktionen

 • Analys av rörelsemarginalförbättringar

 • Outsourcing av ekonomi-/lönefunktion
   

Kontakta oss

Bo Lagerström

Bo Lagerström

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 41

Följ oss i sociala medier