Verkstadsindustri

Erfarna branschspecialister stärker din lönsamhet och hjälper dig till framgång

Våra välmeriterade specialister stärker din lönsamhet och hjälper dig till framgång

Utmaningarna inom verkstadsbranschen har aldrig varit större. Globalisering, effektivisering, renodling och strukturomvandling är ledord i branschen. Hur hanterar ditt företag den ökande konkurrensen och variationerna i konjunkturbilden? 

Vi hjälper dig att se över processer, affärsmodeller och möjliga kostnadsreduceringar.

Kontakta oss

Bo Karlsson

Bo Karlsson

Transformation leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier