Verkstadsindustri

Våra specialister stärker din lönsamhet och hjälper dig till framgång

Utmaningarna inom verkstadsbranschen har aldrig varit större. Globalisering, effektivisering, renodling och strukturomvandling är ledord i branschen. Hur hanterar ditt företag den ökande konkurrensen och variationerna i konjunkturbilden?

Vi hjälper dig att se över processer, affärsmodeller och möjliga kostnadsreduceringar.

Kontakta oss

Bo Karlsson

Bo Karlsson

Auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier