Deals

Vi hjälper företag och dess ägare genom hela transaktionskedjan - från analys, värdering och due diligence, till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansiering.

Öka affärsvärdet genom förvärv, sammanslagningar och rekonstruktioner

PwC ingår i ett globalt nätverk med 20 000 affärsrådgivare som gör mer än 400 transaktioner varje år, där vi kombinerar branscherfarenhet med datadrivna insikter.

Vi arbetar tillsammans med er genom hela resan, från strategi till genomförande, och hjälper er att identifiera möjligheter att öka värdet genom att se på transaktionen ur flera dimensioner – finansiellt, kommersiellt och operationellt.
 

M&A-marknaden är på väg mot återhämtning – hur skiljer det sig inom olika branscher? 

Marknaden för M&A:s (Mergers and Acquisitions) stannade upp i samband med coronakrisen. Sedan dess har vi sett tydliga tecken på uppgång och trenden ser ut att hålla i sig även på sikt. Men det finns tydliga skillnader mellan olika branscher. Läs mer i PwC:s globala analys, "M&A Industry Trends",  gällande marknadsläget och vilka faktorer som driver marknaden framåt.

Läs hela rapporten här

vägnät sett ovanifrån

Branschtrender

loading-player

Playback of this video is not currently available

Vad är Deals Analytics?

Att göra en affär är ofta ett stort beslut. Genom att basera det beslutet på datadrivna insikter och erfarenhet kan våra kunder röra sig i rätt riktning. Deal Analytics hjälper er att omvandla affärsdata till meningsfull information.

Läs mer om Deals Analytics

Du får ett dedikerat team med de kompetenser som krävs

Hos oss får du en "single point of contact". Vi har dedikerade team i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det minimerar belastningen på din verksamhet under transaktionen. I våra team har vi tillgång till deals-specialister inom legal, capital markets och skatt. Det minimerar belastningen på din verksamhet under transaktionen.

Många av våra deals kunder vill också ha stöd inom...

Deals strategy: Som en pålitlig partner följer vi dig i alla faser av transaktionsprocessen och ser till att ditt transaktionsprojekt överensstämmer med företagets strategi. Ha en klar strategi genom hela din affärstransaktion.


Skatterådgivning inom M&A

Optimera skattesituationen vid förvärv och försäljningar.
Läs mer

Kontakta:
Johan Sjöqvist 0709-29 35 99

M&A Legal

Från ett letter of intent skrivs tills efter transaktionen slutförs finns juridiska frågor som vårt team kan hjälpa dig med. Läs mer på M&A Legal

Kontakta:
Martin Morén Jönsson 0703-26 65 04

Redovisningstjänster

Redovisningsfrågor inom M&A – råd till klienter inom komplexa redovisningsfrågor kopplade till din transaktion och finansiell redovisning och rapportering.

Kontakta:
Johan Ericsson 0709-29 30 37
Sofia Sköld 0709-29 38 65
 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Över hälften av alla uppköpta bolag presterar sämre än konkurrenterna

Rapporten "Creating value beyond the deal" visar att faktorerna bakom de mest lyckosamma affärerna kan sammanfattas i tre huvudområden: 

  • Ha tydliga strategiska prioriteringar

  • Ha en plan för värdeskapande aktiviteter redo vid tillträde

  • Använd kulturen för att behålla talangerna

I rapporten analyseras transaktionsdata från större M&A-affärer i världen under åtta år och ställt uppföljande frågor till 600 globala företagsledare som varit inblandade i dessa affärer.

Läs "Creating value beyond the deal" här >>
 

Omslag - rapport "Creating value beyond the deal"

Insikter från PwC:s globala nätverk

Kontakta oss

Thomas Fossum

Thomas Fossum

Deals Leader, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 27

Följ oss i sociala medier

Har du frågor om företagsaffärer?

Ring oss eller kontakta oss via formuläret om du har frågor.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide