Fordonsindustri

Hantera marknadens nya förutsättningar framgångsrikt

Fordonsindustrin är en dynamisk marknad som påverkas av bland annat förändringar i omvärlden, miljölagstiftningar, finansiella faktorer och nya innovationer. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en av de viktigaste svenska exportvarorna som de senaste åren haft en stadig tillväxt.


Vi har både verktygen och kunskapen att hjälpa dig. Då ligger du steget före och kan koncentrera dig på at utveckla strategier för framtiden och de nya utmaningarna.

Kontakta oss

Bo Karlsson
Transformation leader, PwC Sverige
Tel 0709-29 11 17
Email

Följ oss