Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Fordonsindustri

Fordonsindustrin genomgår omfattande förändringar i form av miljölagstiftningar, ändrade kundbeteenden som bilpooler, samt innovationer som elbilar, hybrider och självkörande bilar.

Den svenska bilbranschen påverkas av den globala konkurrensen och nya aktörer som utmanar de traditionella biltillverkarna med nya produkter, finansieringsmodeller, produktionsprocesser och tjänster. Vi har verktygen och kunskapen att hjälpa dig med de rätta strategierna för att möta de nya utmaningarna och identifiera möjligheterna.
 

PwC:s 22nd Annual Global CEO Survey trends series:

Fordonsindustrin: samarbeten, jätteinvesteringar och fokus på CASE

Inom bilindustrin kretsar det mesta just nu kring begreppet CASE (connected, autonomous, shared and electrified). Man gör enorma investeringar i innovation men hittills har avkastningen inte motsvarat förväntningarna. Försäljningstakten av elektrifierade fordon och utvecklingen av förarlösa bilar går långsammare än väntat. Det visar PwC-rapporten "Automotive trends 2019", som bygger på 3 200 intervjuer med branschledare i hela världen.

Även om rapporten fastställer att CASE är vägen framåt för bilbranschen, så behöver biltillverkarna arbeta med mer pragmatiska strategier och en ökad utvecklingssatsning de närmaste åren. Nu väljer biltillverkarna att samarbeta för kunna möta de nya konsumtionstrenderna och överleva.

Rapporten belyser dessa samarbeten, men även utvecklingen kring OEM (original equipment manufacturer), det vill säga företag som utvecklat och tillverkat en produkt men låter andra företag sälja produkten under eget varumärket.

Ladda ner och läs rapporten "Automotive Trends 2019"
 

Vad händer när föraren blir passageraren?

Om du en dag inte längre behöver köra när du är i bilen, vad gör du istället? Komfort, bekvämlighet och underhållning kommer att ta en allt större plats i den totala bilupplevelsen. Detta skapar nya affärsmöjligheter.

Läs artikeln "Competing for consumers in driverless cars"

Bilindustrin Q3 2019

Andra halvåret 2019 visar ytterligare tecken på en avmattning med minskande M&A- aktivitet inom fordonsindustrin. Investerare intar ett mer försiktigt tillvägagångssätt och ser över sina tillgängliga tillgångar då industrin står inför ett paradigmskifte drivet av teknikskifte och fokus på kundupplevelsen.

Läs  "Global Automotive Deals 2022 Outlook"
 

Spotlight: Konsolideringen bland fordonsleverantörer 2019

Uppskattningsvis 44 miljarder dollar i fusioner och förvärv av billeverantörer under 2019, enligt PwC:s senaste globala konsolideringsstudie för fordonsleverantörer.

Ladda ner och läs "Global Auto Supplier Consolidation Study 2019"

Kontakta oss

Bo Karlsson

Bo Karlsson

Chief Digital Officer, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom fordonsindustrin?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide