Telekom och teknologi

Digitaliseringen ger nya möjligheter

Det pågår en radikal förändring av branschen när traditionella affärsmodeller ersätts av en konvergens av digitala tjänster som skapar omedelbar tillgång till digitalt material. För att bli framgångsrik krävs ständigt utveckling av produkter och tjänster och underliggande affärsmodeller.

Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig.

Kontakta oss

Erik Wall

Erik Wall

Partner Strategy& / Technology Industry Leader, PwC Sverige

Tel +46 709 29 31 25

Följ oss i sociala medier