Cyber Security

Hur säker är din verksamhet?

Informations- och IT-säkerhet – Cyber Security – handlar inte bara om lås, spärrar och brandväggar. Det handlar också om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet och affär i en värld i ständig förändring.

Digitaliseringen medför nya risker

Digitaliseringen skapar nya förutsättningar för verksamheter inom både privat och offentlig sektor. Vi får hela tiden anpassa oss efter nya arbetssätt, spelregler och affärsmodeller. Den digitala transformeringen ger oss oändliga möjligheter, samtidigt som den för med sig nya risker.

Vi hjälper dig att identifiera och hantera de risker du står inför i denna utveckling. Genom ett kombinerat affärs- och säkerhetstänk hittar vi rätt lösningar för dina behov. Det innebär att du kan driva och utveckla din verksamhet med minimerad risk och bevarat förtroende från omvärlden.

Vi kallar det Digital Trust.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Cyber Security är mycket mer än en IT-fråga menar Rolf Rosenvinge, ansvarig för Cyber Security på PwC.

 

 


Senaste rapporterna och artiklarna kring Cyber security

Kontakta oss

Rolf Rosenvinge
Affärsområdeschef, Cyber Security
Tel 0703-37 12 15
Email

Följ oss