Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Cyber Security

Hur säker är din verksamhet?

Cyber Security handlar om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet och affär i en värld där digitaliseringen sker i allt snabbare takt. Låt oss minska cyberriskerna och bygga ett säkert digitalt samhälle tillsammans.

CEO Survey 2022: Cyberrisker tar täten som största hotet mot företagen

PwC:s CEO Survey är en årlig undersökning som belyser de frågeställningar som svenska och globala företagsledare ser som utmaningar och möjligheter. Årets CEO Survey bygger på svar från 4 446 företagsledare i 89 länder. Hela 49 procent av de svarande oroar sig mest för cyberhoten. I Sverige anger 55 procent cyberrisker som det största hotet och resultaten visar att svenska vd:ar har fått upp ögonen för it-relaterade risker.  

Oron för cyberrisker dominerar inom finansbranscherna

Inom finanssektorn är oron för cyberhot omfattande. Hela 67 procent inom bank och kapitalmarknad bedömer cyberhoten som en stor risk för det egna företaget och inom försäkringsbranschen ligger siffran på 64 procent. Mer än hälften av företagsledarna inom riskkapitalbolagen delar denna inställning. Företag inom bland annat konsumentprodukter och tillverkningsindustrin ser generellt en lägre hotbild när det gäller it-relaterade störningar.

Att cyberrisker globalt sett har seglat upp som en av de största utmaningarna kan vi även se i vår nyligen publicerade rapport "2022 Global Digital Trust Insights Survey", där vi sammanfattar inspel från drygt 3 600 personer i ledande ställning. Som en konsekvens av utvecklingen ligger nu företagen i startgroparna för ökade investeringar och cyberbudgetarna växer. Hela 69 procent räknar med att öka sin budget för cybersäkerhet för 2022 i förhållande till 2021 års budget. Vart fjärde bolag uppger till och med att budgetökningen beräknas uppgå till mer än tio procent.
 

kvinna och man läser på surfplatta om it-säkerhet

Molnen skapar dystra utsikter för cyberklimatet

Ökade attacker mot molntjänster väntas under 2022 och många organisationer har stora sårbarheter när det gäller cyberrisker kopplade till leverantörer och så kallade tredjeparter. Det här är några av resultaten i PwC:s globala undersökning "Digital Trust Insights 2022", där drygt 3 600 personer på ledande bolagspositioner har medverkat.

– Du kan inte bygga säkerhet för utmaningar du blundar för och just nu verkar tredjeparts- och leverantörsrisker vara den blinda fläcken för många organisationer, menar Anders Carlsson, som är ansvarig för affärsområdet Cyber Security på PwC. 

Enligt undersökningen så är det nämligen bara 40 procent som har en tydlig förståelse för riskerna i den egna organisationen när det gäller dataintrång genom tredje part. Vart fjärde bolag har nästan ingen eller inga kunskaper alls om riskerna.
 

"Du kan inte bygga säkerhet för utmaningar du blundar för och just nu verkar tredjeparts- och leverantörsrisker vara den blinda fläcken för många organisationer."

Anders Carlsson, ansvarig Cyber Security, PwC Security

Cybersäkerhet och geopolitiska konflikter

Cybersäkerhet och geopolitiska konflikter är två områden som  ingår bland de största utmaningarna som företagsledare står inför, enligt  PwC:s "CEO Survey 2022". Men genom effektiva dialoger och konkreta strategier tillsammans med företagens CISO:er och CIO:er kan man arbeta proaktivt och mildra effekterna av framtida cyberattacker.

Läs rapporten "Cybersecurity + geopolitical conflict" 

 

Vad kan vi hjälpa dig med?

Strategi, risk och regelverk

Våra tjänster är designade för att skydda företag och myndigheter med hjälp av moderna metoder och verktyg.

Säkerhetsarkitektur

Datalagstiftning och regelverk

Baserat på ingångsvärden vi får från er kommer våra granskningar att ge en bedömning av statusen kring era implementeringar.

Lagar som vi gör analyser kring

Utbildning inom cyber

 

 

Säkerställ behörighetskontroll och var proaktiv i riskhanteringen

Under det senaste året har pandemin inneburit en enorm förändring för alla. Många organisationer har ökat användningen av digitala lösningar för möten och hemarbete. En del organisationer har varit förberedda och har enklare kunnat möta de nya användarbehov och krav som nu ställs på säkerhet. Andra organisationer och företag kämpar på för att leva upp till alla förväntningar och krav. Cyberattackerna har ett tydligt mål med sikte på medarbetarna.

Har ni behov av IAM-stöd?

Kontakta PwC:s experter på identitets- och behörighetskontroll inom Digital Identity och Digital Trust!

Läs mer om identitets- och behörighetskontroll (IAM)

Hur skapar man ett säkert samhälle?

Vilka är de viktigaste åtgärderna som myndigheter bör vidta för att förbättra säkerheten i vårt samhälle?
Läs mer i PwC:s nya rapport.
 

Läs mer om säkerhet

Hur hanteras tredjepartsrisker?

När digitaliseringstakten ökar i en organisation tillkommer nya tekniksamarbeten och outsourcing av verksamhet. Men det finns en baksida, ökade cyberrisker och operativa risker.

Läs mer om tredjepartsrisker

Digital säkerhet
 

Digital säkerhet handlar om att skydda den digitala närvaron och omfattar ramar och verktyg som kan användas för att säkra identitet, tillgångar och teknik.

Läs mer om digital säkerhet

 

Klicka in och ta del av inspelningarna från Finansdagen 2022!

Tack för i år! Hoppas att du hade en givande dag, att du kanske till och med vill titta på valda delar igen eller dela med någon som du känner? Sändningen finns publicerad i sin helhet och kan ses i efterhand på eventsidan Finansdagen 2022. Här hittar du även klipp till specifika programpunkter: Omvärldsspaning och trender, Sverige i fokus: Hur påverkas finansbranschen?, ESG – en hållbar finansbransch och Framtidens bank och försäkring.
 

Kontakta oss

Anders Carlsson

Anders Carlsson

Director, Cyber Security and Digital Trust, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 63

Paul Brady

Paul Brady

Director, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 12 10

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Partner, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 72

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cybersäkerhet?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide