Med er. Hela vägen.

Rådgivning inom ESG och hållbarhetsfrågor

Vad är ESG?

ESG står för EnvironmentalSocial samt Governance. Inom begreppet ryms alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället.

Under "E" finns till frågor som rör klimatförändringar, Net Zero, grön el, utsläppspolicyer etc.

"S" innefattar områden som jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och jämlikhet.

"G" behandlar ämnen inom bolagsstyrning som hållbarhetsredovisning, due diligence, affärsmodeller, strategier, transformationer, regelverksefterlevnad och visselblåsarsystem.

Hallå där, David Ringmar, ESG-ledare på PwC: Varför måste företagen ta hållbarhetsfrågorna på allvar?

Välkommen till PwC:s CSRD Live 10 oktober:
CSRD och styrelsearbetet

Tisdag 10 oktober klockan 8.30-9.00

Den här gången fokuserar vi på styrelsens ansvar inom CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Du träffar Angelica Berg som leder PwC:s CSRD-satsning, Linda Corneliusson som ansvarar för PwC:s CSRD utifrån ett revisionsperspektiv och Mikael Scheja, regelverksspecialist och ansvarig för teknisk tolkning av CSRD. Tillsammans med PwC:s styrelsemedlem Johan Rippe diskuterar de hur styrelser kan ta sig an sitt hållbarhetsansvar på bästa sätt, klargör utmaningar och möjligheter, samt hur man kan använda sin styrelse som ett stöd i hållbarhetsarbetet. 

Du som har anmält dig får en notifikation på LinkedIn när sändningen startar. När du har tackat ja har du möjlighet att lägga till eventet i din kalender på evenemangssidan för att få en ytterligare påminnelse i din personliga kalender.
Läs mer om CSRD

Välkommen!
Anmäl dig här

CSRD Live 10 oktober: CSRD och styrelsearbetet

Är du redo att skapa värde med CSRD?

Direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) har nu lanserats och blir en viktig del i arbetet med att höja kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen till samma nivå som den finansiella rapporteringen.

Kom igång med CSRD

Kollegor diskuterar CSRD-direktivet

Seminarieserie: Så går du från ord till handling med hållbarhetsarbetet i din styrelse. 

PwC, Styrelseakademien och WWF anordnar en seminarieserie där du får möta ESG-specialister och hållbarhetsprofiler som delar med sig av sin kunskap.

Nytt seminarium 19 oktober: SME-bolagen och hållbarhetsarbetet
 Anmäl dig här

Seminarieserie med PwC, WWF och Styrelseakademien

Våra ESG-tjänster

E - i ESG

Klimatförändringarna påverkar hela vårt samhälle. Alla måste agera för att möta hoten som klimatförändringarna medför.  

Vi hjälper dig med:

S - i ESG

En viktig del av ESG-arbetet är det sociala perspektivet, alltså frågor kring jämställdhet, inkludering och mångfald.  

Vi hjälper dig med:

S - i ESG

Dina kunder, allmänheten och stakeholders måste kunna lita på att du är tydlig och transparent i ditt ESG-arbete.  

Vi hjälper dig med:

Hållbarhetsrapportering utgör grunden för din trovärdighet

Hur arbetar du med ESG-frågorna? Är du tydlig och transparent gentemot dina medarbetare, kunder och allmänheten? Har du koll på CSRD? Med en gedigen process kring hållbarhetsrapporteringen säkerställer du trovärdighet i ditt ESG-arbete.
Värdera ditt hållbarhetsarbete

hållbarhetsrapportering - dokument
sommaräng i soljjus

Vad händer inom ESG-rapporteringen? 

Läs våra nyhetsbrev

Exempel: Så kan en taxonomirapport se ut

PwC har tagit fram ett exempel på hur en taxonomirapport kan se ut för ett fiktivt bolag i fordonsindustrin. Detta case inkluderar förklaringar och hänvisningar till de olika delegerade rättsakterna som finns till taxonomiförordningen. Läs mer här

ESG och mänskliga rättigheter

ESG är i dag ett högprioriterat område för många företag och organisationer. Miljörelaterade områden (klimatomställning, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi) har stått i fokus och vi ser konkreta åtaganden inom E:t i ESG. Regelefterlevnad och bolagsstyrning (G:et i ESG) är ofta etablerat genom implementering av nya regelverk och strategier. S:et i ESG är för många ett komplext område och många företag “glömmer bort” att den viktiga parametern mänskliga rättigheter innefattar mycket mer än mångfalds- och jämställdhetsfrågor.
 Mänskliga rättigheter

flicka dricker vatten ur händerna

ESG-data: Grunden till ditt hållbarhetsarbete

Vi ser en ständig ström av hållbarhetsregelverk som företag, organisationer och myndigheter måste förhålla sig till. Genom rätt ESG-datastrategier kan företag även uppnå stora affärsfördelar och skapa ökad lönsamhet och tillväxt. Nyckeln är att integrera relevant ESG-data med verksamhetens övriga finansiella data.
ESG-data

kvinnor och män diskuterar sustainable finance
Johanna Milne, PwC

Johanna hanterar din ESG-data

Johanna Milne hjälper företag och organisationer med strategiska frågor kring integrering av ESG-data och breddandet av data-användningen.

Lär känna Johanna Milne

Energifrågor är hållbarhetsfrågor

Energisektorn har historiskt bidragit till de klimatförändringar som sker idag. Det akuta behovet av nya energikällor transformerar energibranschen i grunden och energisektorns framsteg inom alternativa bränslen som väte, vindkraft, kärnkraft och andra energikällor skapar en helt ny dynamik i omställningen till ett CO2-oberoende. Vi hjälper energibranschen att ta steget in i framtiden.
Energi

vindkraftverk i solnedgång

Sustainable Finance: finansvärldens nya hårdvaluta

ESG-frågorna blir allt viktigare inom finans- och försäkringsbranschen. Nya regelverk, kraven från dina kunder och omvärldens förväntningar transformerar hela finansbranschen. Möt framtidens utmaningar inom Sustainable Finance med oss.
 Läs mer här

kvinnor och män diskuterar sustainable finance
Anna Olls Eén, PwC

Anna hjälper dig med hållbara finanser

Anna Olls Eén hjälper företag att hantera utmaningarna och möjligheterna med ESG. Anna arbetar framför allt med frågor kring styrning, riskhantering och regelefterlevnad kopplat till ESG.

Lär känna Anna Olls Eén

Klimatförändra dig i dag

Vad kan du göra för att bromsa den globala uppvärmningen? Hur ska du gå tillväga? Vi hjälper dig med frågor kring TCFD, CSRD, Net Zero, utsläppshandel, hållbarhetsrapporteringen och arbetet med Agenda 2030.
Vill du veta mer om klimatförändringar? 

klimatförändringar - skog
Johan Jacobsson, PwC

Johan hjälper dig med strategierna kring klimatfrågorna

Johan Jacobsson driver projekt inom ESG, främst inom miljö- och energiområdet samt hur det påverkar företagande i olika sektorer. Här ingår EU ETS (handel med utsläppsrätter), HBL (hållbara bränslen- lagstiftningen) och andra styrmedel för miljöfrågor.

Lär känna Johan Jacobsson
 

Investera i framtiden

Vi ser hur företag och organisationer vill bidra till en bättre miljö och mer anständiga sociala villkor. Inom till exempel private equity-sektorn (PE) arbetar allt fler riskkapitalbolag för att öka värdet i sina portföljbolag och för sina investerare. Hur? Genom att ta ESG-frågorna på allvar.Ansvarsfulla investeringar

ansvarsfulla investeringar - vindkraftverk

ESG blir allt viktigare inom riskkapitalbranschen

Allt fler Private Equity-bolag avböjer investeringsmöjligheter på grund av brister inom ESG-området. Samtidigt återstår fortfarande mycket arbete när det gäller fokus på klimatrelaterade frågor och mångfald.
ESG och Due Diligence

klimatförändringar - skog
Josefina Sandman, PwC

Josefina vet hur du skapar värde med transformationsstrategier

Josefina Sandman är ESG-rådgivaren som med tydlig projektledning hjälper dig med dina transformationsstrategier.

Lär känna Josefina Sandman
 

Allt du behöver veta om CSRD: Se våra webbinarier

CSRD: CSRD och det sociala området

2023-06-26

CSRD: Väsentlighetsanalys och dubbel materialitet

2023-05-25

CSRD för FS-bolag

2023-03-28

CSRD med fokus på klimat

2023-03-07

CSRD i ett bredare perspektiv

2023-02-15


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

David Ringmar

David Ringmar

Head of ESG Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide