Med er. Hela vägen.

Rådgivning inom ESG och hållbarhetsfrågor

I dag är det förväntat att företag agerar mer långsiktigt. Vi hjälper er inom områden som sustainable finance, hållbarhetsredovisningen, social hållbarhet och ESG-data.

Vi är med er i alla ESG-relaterade frågor, från strategi och transformation till rapportering. På så vis hjälper vi er att möta kundernas och marknadens förväntningar.

Vilken succé ESG-dagen blev!

Närmare 1 800 hållbarhetsintresserade gäster följde eventet på plats i Filadelfiakyrkan i Stockholm eller via länk. Se eventet och ta del av presentationsmatrialet nedan.

Återupplev ESG-dagen

Vad är ESG?

ESG står för Environmental (miljö), Social (socialt ansvar) samt Governance (bolagsstyrning). Inom begreppet ryms alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället.

Under "E" finns till exempel frågor som rör klimatförändringar, Net Zero, grön el, utsläppspolicyer etc.

"S" innefattar frågor kring socialt ansvar. Här ingår områden som jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och jämlikhet.

"G" behandlar ämnen inom bolagsstyrning som hållbarhetsredovisning, due diligence, affärsmodeller, strategier, transformationer, regelverksefterlevnad och visselblåsarsystem.

kvinna kör pojke i skottkärra

Återupplev ESG-dagen!

Den 20 oktober kunde du och 1 800 andra besökare ta del av ESG-dagen, höstens stora event inom ESG (Environmental, Social, Governance) och Hållbarhet.

Här kan du ta del av alla rapporter, filmer och bilder!

Tveka inte att höra av dig till våra ESG-specialister om du vill veta mer hur du kan effektivisera ditt ESG-arbete!
 

Kontaktperson sälj ESG

Caroline Linder
caroline.linder@pwc.com
0728-80 93 32, LinkedIn

Våra ESG-tjänster

E - i ESG

Klimatförändringarna påverkar hela vårt samhälle. Alla måste agera för att möta hoten som klimatförändringarna medför.  

Vi hjälper dig med:

S - i ESG

En viktig del av ESG-arbetet är det sociala perspektivet, alltså frågor kring jämställdhet, inkludering och mångfald.  

Vi hjälper dig med:

S - i ESG

Dina kunder, allmänheten och stakeholders måste kunna lita på att du är tydlig och transparent i ditt ESG-arbete.  

Vi hjälper dig med:

Reporting & Assurance

Hållbarhetsrapportering utgör grunden för din trovärdighet

Hur arbetar du med ESG-frågorna? Är du tydlig och transparent gentemot dina medarbetare, kunder och allmänheten? Med en gedigen process kring hållbarhetsrapporteringen säkerställer du trovärdighet i ditt ESG-arbete. Stora företag måste upprätta en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningsdokumentet eller som ett separat dokument som avges samtidigt med årsredovisningen. Men även mindre företag mår bra av att hållbarhetsrapportera.

Värdera ditt hållbarhetsarbete
 

hållbarhetsrapportering - dokument

Vad händer inom ESG-rapporteringen? Läs våra nyhetsbrev!

Nyhetsbrev om ESG-rapportering

 

Sustainable Finance

Hållbarhet är finansvärldens nya hårdvaluta

ESG-frågorna blir allt viktigare inom finans- och försäkringsbranschen. Nya regelverk, kraven från dina kunder och omvärldens förväntningar transformerar hela finansbranschen. Möt framtidens utmaningar inom Sustainable Finance med oss.

Sustainable Finance

kvinnor och män diskuterar sustainable finance
Anna Olls Eén, PwC

Anna hjälper dig med hållbara finanser

Anna Olls Eén hjälper företag att hantera utmaningarna och möjligheterna med ESG. Anna arbetar framför allt med frågor kring styrning, riskhantering och regelefterlevnad kopplat till ESG.

Kontakta Anna
 

Klimatförändringar

Klimatförändra dig i dag

Vad kan du göra för att bromsa den globala uppvärmningen? Hur ska du gå tillväga? Vi hjälper dig med frågor kring TCFD, Net Zero, utsläppshandel, hållbarhetsrapporteringen och arbetet med Agenda 2030.

Klimatförändringar
 

klimatförändringar - skog
Johan Jacobsson, PwC

Johan hjälper dig med strategierna kring klimatfrågorna

Johan Jacobsson driver projekt inom ESG, främst inom miljö- och energiområdet samt hur det påverkar företagande i olika sektorer. Här ingår EU ETS (handel med utsläppsrätter), HBL (hållbara bränslen- lagstiftningen) och andra styrmedel för miljöfrågor.

Kontakta Johan

Ansvarsfulla investeringar

Investera i framtiden

I dag ser vi hur företag och organisationer vill bidra till en bättre miljö och mer anständiga sociala villkor. Inom till exempel private equity-sektorn (PE) arbetar allt fler riskkapitalbolag för att öka värdet i sina portföljbolag och för sina investerare. Hur? genom att ta ESG-frågorna på allvar.

Ansvarsfulla investeringar
 

ansvarsfulla investeringar - vindkraftverk

ESG blir allt viktigare inom riskkapitalbranschen

Alltfler Private Equity-bolag avböjer investeringsmöjligheter på grund av brister inom ESG-området. Samtidigt återstår fortfarande mycket arbete när det gäller fokus på klimatrelaterade frågor och mångfald. 

ESG och Due Diligence
 

klimatförändringar - skog
Josefina Sandman, PwC

Josefina vet hur du skapar värde med transformationsstrategier

Josefina Sandman är ESG-rådgivaren som med tydlig projektledning hjälper dig med dina transformationsstrategier.

Kontakta Josefina
 

Lär känna några av våra hållbarhetsexperter

Hanne Setane, PwC

Hanne hjälper dig med dina transformationsprojekt

Hanne Setane har stor branschkunskap inom finansiell sektor och arbetar med projektledning och regulatoriskt drivna transformationer.

Kontakta Hanne
 

Karlin Juslin, PwC

Hållbarhetsrevision på gång? Karin hjälper dig!

Karin Juslin är senior hållbarhetsspecialist och hållbarhetsrevisor och skapar värde, transparens och förtroende för företag och organisationer genom effektiv rapportering.

Kontakta Karin
 

Isabelle Hammarström, PwC

Krångliga EU-regelverk? Lugn, Isabelle hjälper dig.

Isabelle Hammarström är rådgivare med fokus på hållbarhetsrapportering och ESG-regelverk. Hon ingår även i FAR:s specialistgrupp för hållbarhet.

Kontakta Isabelle
 


 

Vill du veta hur PwC arbetar internt med ESG?

Vi på PwC hjälper företag, organisationer och myndigheter att arbeta med hållbarhet utifrån tre perspektiv: socialt, miljömässigt och ekonomiskt.  Och vi lever även som vi lär. Vi tar ansvar för en hållbar utveckling genom att satsa på hållbara medarbetare och en verksamhet som sätter ESG i fokus.

PwC:s hållbarhetsarbete 

Interiör från Norrsken Foundation

Tillsammans med Norrsken hjälper vi nya entreprenörer

PwC samarbetar med Norrsken Foundation som stöttar entreprenörer inom teknik med inriktning mot social påverkan. Norrsken Foundation är ett av världens främsta nav inom Impact Entrepreneurship och dess medlemmar arbetar med tech för att göra världen till en bättre plats.

Norrsken 

 

Girls in Tech

Nu ska högstadietjejer i hela Norden bli inspirerade av tech

Girls in Tech är eventet som vill inspirera tjejer i högstadieåldern till att välja tekniska och naturvetenskapliga inriktningar i gymnasiet. Sedan 2017 har Girls in Tech ordnat föreläsningar med kända profiler inom tech och IT och arrangerar interaktiva workshops.

Girls in Tech 

 


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

David Ringmar

David Ringmar

Head of ESG Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide