Transport och logistik

Stort branschkunnande inom transport och logistik

Aktörerna inom transport- och logistikbranschen står inför stora förändringar


Att framgångsrikt ta tillvara på de nya marknadsmöjligheterna kräver större fokus på miljöanpassningar, ökat fokus på hållbar affärsutveckling och en erfaren partner som kan transport- och logistikmarknaden.

Vi har insikten och verktygen för att hjälpa morgondagens vinnare.


Senaste rapporterna

Kontakta oss

Johan Malmqvist
Branschansvarig Transport och logistik, PwC Sverige
Tel 010-213 11 32
Email

Malin Jidéus
Rådgivare, PwC Sverige
Tel 0709-29 15 05
Email

Följ oss