Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Finance transformation – är du redo?

Så utvecklar du din ekonomifunktion till att driva affärsvärde #transformtomorrow

Skaffa dig en modern ekonomifunktion som driver affärsvärde

Framtidens ekonomifunktion är kritisk för affärsverksamheten. Digitaliseringen öppnar upp möjligheter för ekonomifunktionen i alla branscher att få en allt mer rådgivande och viktig roll i att driva verksamheten framåt. Digitaliseringen leder också till en rad förändringar som rör såväl processer och system som kompetenser och organisationsstrukturen.

PwC hjälper dig som är CFO och din verksamhet att utveckla det digitala tankesättet, att ta hjälp av tekniken och ta vara på insikter som skapar värde för affärsverksamheten. Du får koll på risker och regelverk som blir ett effektivt beslutsunderlag för vidare åtgärder. Resultatet? En ekonomifunktion som arbetar effektivt, bidrar med faktabaserade insikter och är drivande i verksamhetens utveckling.

 

Lär dig mer om ekonomifunktionens nya roll

Martin Lindqvist, PwC, berättar hur du ställer om och utvecklar en ekonomifunktion som stödjer verksamheten att navigera rätt och möter framtidens förväntningar.

Hur ska du transformera din ekonomifunktion?

Företag och organisationer har kommit olika långt med transformationen av ekonomiavdelningen. Vissa ekonomifunktioner är redan idag proaktiva rådgivare till verksamheten medan andra har en bit kvar. Förändringsresan ser också olika ut för varje verksamhet. Vi hjälper dig att transformera din verksamhet utifrån just dina unika förutsättningar och mognadsgrad.

 

Vilka affärsproblem försöker du lösa? För vem försöker du lösa dem och i vilken hastighet vill du lösa dem?

Vi på PwC hjälper dig

Lär känna några av våra experter

Vill du skapa affärsvärde?

Sara Faskhoody Skärlina är rådgivare inom Finance Strategy & Transformation. Hon hanterar strategiska frågor som digitalisering av ekonomifunktionen och hur den skapar värde för affärsverksamheten.

Kontakta Sara Faskhoody Skärlina
 

Martin LIndqvist

Ta rätt digitala beslut

Martin Lindqvist är rådgivare inom Finance Strategy & Transformation. Han stödjer CFO:er i att utveckla och digitalisera ekonomifunktionen för att bättre kunna möta verksamhetens behov av beslutsstöd och analys.

Kontakta Martin Lindqvist
 

jan nygård

Automatisera processerna

Jan Nygård är rådgivare inom Finance Strategy & Transformation. Han fokuserar på intelligent automatisering av ekonomiprocesser och hjälper ekonomifunktioner att frigöra dyrbar tid.

Kontakta Jan Nygård
 

 

 

Vill du komma i gång?

Oavsett om du börjar din transformation med medarbetare, processer eller styrning av verksamheten, hjälper vi dig att skapa en effektiv ekonomifunktion som leder organisationen framåt med värdeskapande insikter.

Kontakta oss!

Starta din digitaliseringsresa och var först över mållinjen

Vår lösning för digitalisering av ekonomifunktionen innehåller sju tjänsteerbjudanden som hjälper din organisation att förnya sig. Med dessa tjänster kan du skräddarsy och påskynda digitaliseringen hos dina medarbetare, processer eller vid styrning av verksamheten. 

Finance Strategy

 

1. Finance Strategy

Sätt riktningen för din framtida ekonomifunktion 

Vad har du för ambitioner för ekonomifunktionen på sikt? 

För att transformeras till en sann rådgivare och partner till affärsverksamheten krävs en tydlig vision och strategi för ekonomifunktionens verksamhet. Det gäller att definiera och komma överens om en gemensam målbild kring värdeerbjudande, leveransmodell och operativmodell. 

Våra experter ger dig stöd och vägledning. Vi hjälper dig att definiera önskad riktning, vision och målsättning för din framtida ekonomifunktion. Genom att ta avstamp i en överenskommen strategi får du de rätta förutsättningarna för en effektiv transformation av hela ekonomifunktionen. 

 

75% of business analysts time in top performing finance functions is spent on developing insight

The PwC Finance Benchmarking Report 2019-20
Sara Faskhoody Skärlina, PwC

Sara vägleder dig i hur ekonomifunktionen ska struktureras

Sara Faskhoody Skärlina arbetar inom vår gruppering Finance Strategy & Transformation. Hon hjälper dig med strategiska frågor som rör ekonomifunktionen. Det handlar exempelvis om att du håller dig uppdaterad om trender på marknaden såväl som att du förstår dig på framtidens förväntningar på ekonomifunktionen. 

Läs mer om Sara Faskhoody Skärlina

 

2. Finance Workforce of the future

Bygg självgående team

Utveckling av ekonomifunktionen förutsätter utveckling av dina medarbetare. Hur bedriver du det arbetet?

En transformation av ekonomifunktionen drivs av och med medarbetarna. Framtidens ekonomifunktion kommer att ställa nya krav på kompetenser, arbetssätt och hur vi är organiserade. Frågor som måste besvaras är exempelvis “Vad betyder användningen av AI, robotar och automatisering för vår rekrytering, kompetensutveckling och kultur?”, “Hur arbetar vi tillsammans i en digital värld, över landsgränser och mellan tidszoner?” och “Hur skapar vi meningsfulla insikter av de mängder data som vi har tillgängliga?”

En lyckad transformation förutsätter både en förståelse för dessa frågor men också förmågan att leda och utveckla medarbetare till att växa in i nya roller och arbetssätt. Vi hjälper dig att skapa en organisation anpassad för framtiden och en verksamhetsmodell som leder till tillväxt. 

 

Simon hjälper dig att bygga framtidens organisation och arbetssätt

Simon Persson Amsén arbetar med HR- och organisationsfrågor. Han fokuserar på förändringsledning, performance management och organisationsdesign, särskilt för ekonomifunktionen.

Läs mer om Simon Persson Amsén

 

3. Process Excellence & Automation

Automatisera dina processer

Lägger du för mycket tid på transaktionsaktiviteter istället för att jobba med strategiska insikter? 

Ny tekonologi skapar helt nya möjligheter för ekonomifunktionen att driva digitalisering. Automatisering av transaktionella ekonomiprocesser är grunden för en modern ekonomifunktion. Det möjligör effektivare leveransmodeller och investeringar i en alltmer rådgivande och värdeskapande roll mot affären. 

Vi arbetar datadrivet med digitala verktyg för att identifiera förbättringsområden och definiera strategi för ökad automatisering av ekonomiprocesser. Med stöd av en tydlig strategi och väg framåt arbetar vi tillsammans med dig för att realisera förändringen genom processer, människor och teknologi.  

Fotografi Jan nygård

Jan Nygård automatiserar din redovisning

Jan Nygård arbetar som managementkonsult inom vår gruppering Finance Strategy & Transformation. Han fokuserar på intelligent automatisering av ekonomiprocesser.

Läs mer om Jan Nygård

4. Risk & Regulatory

Förutse dina risker

Hur hanterar du regelefterlevnad och hanterar risker proaktivt?

Vår analysmetod säkerställer att regler efterlevs med en återkoppling i realtid. Med en rapporteringsportal som visar resultatet av arbetsflödet är detta en effektiv datadriven metod för att hantera risker och kontroller för affärsprocesser.

Genom att analysera äktheten av transaktionsdata och bekräfta systemkonfigurationer och användarnas behörighet identifierar vår lösning kritiska områden inom processer och system som annars kan innebära onödiga kostnader för ditt företag.

Henrik hjälper dig ta kontroll över riskhanteringen

Henrik Petré arbetar som rådgivare inom riskhantering och regelefterlevnad. Han hjälper företag och organisationer att skapa en effektiv riskhantering som tillvaratar teknikens möjligheter. 

Läs mer om Henrik Petré

 

Scott ger dig råd om risker och internkontroll

Scott Enerson jobbar med risk och internkontroll av affärssystem och affärsprocesser. Det innebär rådgivning kring regelefterlevnad, komplexa processförändringar och tekniska utmaningar.

Läs mer om Scott Enerson

5. Preconfigured Cloud ERP

Byt eller uppgradera din molnbaserade ERP-lösning

Behöver du uppgradera eller införa en ny programvara för att hantera affärsprocesser i ditt företag? 

Att byta eller uppgradera ditt befintliga ERP-system (Enterprise Resource Planning) innebär att du kan leverera effektivare rapportering i offentliga eller privata cloud-lösningar. Vårt tjänsteerbjudande med en molnbaserad förkonfigurerad ERP-lösning gör den här processen smidigare. Här tillför vi också vår branschexpertis vilket ger dig en smidigare väg till framgång.

Johan Jerresand

Johan ger dig insikter om molnet

Johan Jerresand är rådgivare inom Finance Technology, Data & Analytics. Han fokuserar på automatisering av processer samt digitalisering av IT-stödet i molnet.

Läs mer om Johan Jerresand

 


Teknikdriven innovation ger effektiva resultat

Vår ERP-lösning möjliggörs med molnbaserade tekniker från våra strategiska allianspartners: Microsoft, Oracle, SAP och Workday. Den bygger på bästa praxis och lärdomar som hämtats från vår egen erfarenhet som hjälper kunderna att digitalisera sina verksamheter.

6. Connected Self-Service Data

Låt tekniken hjälpa dig

Har du en centraliserad källa med företagsdata (enterprise data)? Lägger ditt team mer tid på datainsamling än på dataanalys och insikter som är baserade på datan?

En vanlig utmaning för våra kunder som de måste agera på är “Hur förvandlar jag de enorma mängder data vi kan komma åt till värdefulla insikter och beslutsunderlag?"

Via vår tjänst Connected Self-Service Data får du:

  • Det ekonomiska resultatet i realtid vilket ger dig möjlighet att ta beslut på dagsfärsk data 
  • Realtidsdata kring avvikelser eller trender på transaktionsnivåer 
  • Skatteanalyser för att bistå beslutsfattande på företagsövergripande nivå samtidigt som de täcker in regeländringar
  • BI-verktyg, (eng. Business Intelligence) eller self service-verktyg så att du snabbare kan införa ny teknik och bygga en datadriven organisation samt att du själv kan plocka ut de rapporter du önskar. 
Enable

Johan ger stöd i beslutsfattandet

Johan Jerresand arbetar inom Finance Technology, Data & Analytics. Han hjälper dig att skapa kontroll över verksamhetens samlade informationstillgång och att analysera och visualisera den. 

Läs mer om Johan Jerresand

Sara Lörenskog

Sara hjälper dig med skatt

Sara Lörenskog är skatterådgivare och fokuserar på indirekt skatt som moms, tull och punktskatt. Hon hjälper dig att följa de regler och rapporteringskrav som ställs på din verksamhet.

Läs mer om Sara Lörenskog

 

7. Performance Excellence

Modern verksamhetsstyrning ger kritiska affärsinsikter

Kopplar din Enterprise Performance Management samman din strategi med taktiska mål och verksamhetsplaner? Har du tillgång till aktuella och pålitliga affärsinsikter för att fatta rätt beslut kring genomförandet av din organisations strategi?

Modern Enterprise Performance Management ger dig som är CFO, CIO, controller, redovisningschef eller liknande och din verksamhet stora fördelar. Du får ett tydligare fokus på vad som är viktigt för måluppfyllelse och snabbare tillgång till affärsinsikter för beslut.

Vill du komma igång med din EPM-transformation? Vi kan hjälpa dig förbättra er styrning genom till exempel drivarbaserad planering, ökad tillgång till transparent data, optimering av processerna för planering, budgetering, rapportering, konsolidering och analys med stöd av moderna cloudbaserade systemstöd. 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med Enterprise Performance Management (EPM)

Drive

6 frågor du bör ha svar på innan du migrerar till molnet

I allt högre grad vänder sig företag till molnet för ökad innovationsförmåga, förbättrad effektivitet och att hålla i kostnader.

Innan du tar steget till molnet bör du noga överväga för- och nackdelar. En gedigen molnstrategi skall tillgodose affärsbehoven, bidra till ökad effektiviteten och hålla i kostnader.

Pandemins följder har påskyndat företagens ambitioner att transformera verksamheten. Man undersöker nya sätt att minska kostnader och höja effektiviteten. Molnbaserade lösningar kan vara en effektiv metod för ersätta kostsamma infrastrukturer frigöra personal, resurser och på så sätt öka värden.

En molnstrategi förutsätter att du noga identifierar behoven, kraven och de mål som du vill uppnå. Innan du sedan påbörjar en migrering till molnet bör du därför överväga frågorna till höger.ar vi säkerheten i våra system när vi flyttar till molnet?

Svaren hittar du i pdf:en "Six questions to ask when migrating to the cloud".

Ladda ner pdf

Vill du veta mer? Kontakta Johan Jerresand, johan.jerresand@pwc.com
 

  1. Kommer vi att spara pengar och öka effektiviteten med molnet?

  2. Hur kommer data att flöda när vi flyttar till molnet?

  3. Vilka risker bör du tänka på och hur ska du minimera dem?

  4. Vilka legala frågeställningar bör du tänka på?

  5. Är dina applikationer anpassade för molnet?

  6. Hur hanterar vi säkerheten i våra system när vi flyttar till molnet?

Nå din fulla potential med BXT

Nya tider, spännande tider och kanske lite skrämmande tider. Digitaliseringen och pandemin stöper om näringsliv och samhälle från grunden. Det är nu du ska agera djärvt med nytänkande och ett holistiskt, kundcentriskt arbetssätt som ledstjärnor. För att stödja dig har vi skapat BXT – Business, Experience och Technology. Detta är en affärsfilosofi som utmynnar i konkreta processer där vi synkroniserar de två traditionella delarna Business och Technology med kundupplevelser.

Läs mer om BXT

BXT
HR-rådgivning

People & Organization: Strategisk HR-rådgivning som sätter dina medarbetare i centrum.

Den moderna HR-funktionen genomgår stora transformationer. Digitaliseringen och pandemin skapar nya utmaningar- och möjligheter. Vi stöttar dig med upskilling, change management, mobilitetsfrågor, skattefrågor, pensioner, People-frågor i samband med M&A, HR-system, Payroll och mycket mer.

Läs mer om HR-rådgivning

Kontakta oss

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Partner Finance Transformation, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 57

Henrik J Petré

Henrik J Petré

Partner Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 27

Sara Faskhoody Skärlina

Sara Faskhoody Skärlina

Head of Finance Strategy & Transformation, PwC Sverige

Tel 0728-80 92 42