Finance transformation – är du redo?

Så utvecklar du din ekonomifunktion till att driva affärsvärde #transformtomorrow

Skaffa dig en modern ekonomifunktion som driver affärsvärde

Framtidens ekonomifunktion är kritisk för affärsverksamheten. Digitaliseringen öppnar upp möjligheter för ekonomifunktionen i alla branscher att få en allt mer rådgivande och viktig roll i att driva verksamheten framåt. Digitaliseringen leder också till en rad förändringar som rör såväl processer och system som kompetenser och organisationsstrukturen.

PwC hjälper dig som är CFO och din verksamhet att utveckla det digitala tankesättet, att ta hjälp av tekniken och ta vara på insikter som skapar värde för affärsverksamheten. Du får koll på risker och regelverk som blir ett effektivt beslutsunderlag för vidare åtgärder. Resultatet? En ekonomifunktion som arbetar effektivt, bidrar med faktabaserade insikter och är drivande i verksamhetens utveckling.

Se inspelade webbinarier

Workday Financials – en möjliggörare för försäkringsbolag i den digitala omställningen

2023-03-29

Framtidens ekonomifunktion – start 4.45:00 in i filmen

Martin Lindqvist och Jan Nygård, specialister på PwC.

Capability driven vendor selection in the finance transformation context

Hur ska du transformera din ekonomifunktion?

Företag och organisationer har kommit olika långt med transformationen av ekonomiavdelningen. Vissa ekonomifunktioner är redan idag proaktiva rådgivare till verksamheten medan andra har en bit kvar. Förändringsresan ser också olika ut för varje verksamhet. Vi hjälper dig att transformera din verksamhet utifrån just dina unika förutsättningar och mognadsgrad.

Vilka affärsproblem försöker du lösa? För vem försöker du lösa dem och i vilken hastighet vill du lösa dem?

Vi på PwC hjälper dig

Lär känna några av våra experter

Ta rätt digitala beslut

Martin Lindqvist är rådgivare inom Finance Strategy & Transformation. Han stödjer CFO:er i att utveckla och digitalisera ekonomifunktionen för att bättre kunna möta verksamhetens behov av beslutsstöd och analys.

Kontakta Martin Lindqvist
 

Olof Olsson, PwC

Olof hjälper dig att utveckla din verksamhetsstyrning

Olof Olsson arbetar som managementkonsult med fokus på att stötta företag att utveckla sin verksamhetsstyrning genom modern metodik och systemstöd. Trenden inom både privat och offentlig sektor går mot ett mer integrerat perspektiv på verksamhetsstyrning drivet av krav på ökad styrbarhet och krav på snabbare reaktionsförmåga.

Läs mer om Olof Olsson

Transformera ekonomifunktionen

Jan Nygård är rådgivare inom Finance Strategy & Transformation. Han fokuserar på att hjälpa ekonomifunktioner med att skapa strategi för transformation och driva den förflyttning som krävs för att ekonomifunktionen ska bli mer effektiv och värdeskapande för verksamheten. 

Kontakta Jan Nygård
 

Vill du komma i gång?

Oavsett om du börjar din transformation med medarbetare, processer eller styrning av verksamheten, hjälper vi dig att skapa en effektiv ekonomifunktion som leder organisationen framåt med värdeskapande insikter.

Kontakta oss!

Starta din digitaliseringsresa och var först över mållinjen

Vår lösning för digitalisering av ekonomifunktionen innehåller sju tjänsteerbjudanden som hjälper din organisation att förnya sig. Med dessa tjänster kan du skräddarsy och påskynda digitaliseringen hos dina medarbetare, processer eller vid styrning av verksamheten. 

Finance Strategy

 


1. Finance Strategy

Sätt riktningen för din framtida ekonomifunktion 

Vad har du för ambitioner för ekonomifunktionen på sikt? 

För att transformeras till en sann rådgivare och partner till affärsverksamheten krävs en tydlig vision och strategi för ekonomifunktionens verksamhet. Det gäller att definiera och komma överens om en gemensam målbild kring värdeerbjudande, leveransmodell och operativmodell. 

Våra experter ger dig stöd och vägledning. Vi hjälper dig att definiera önskad riktning, vision och målsättning för din framtida ekonomifunktion. Genom att ta avstamp i en överenskommen strategi får du de rätta förutsättningarna för en effektiv transformation av hela ekonomifunktionen. 

 

2. Finance Workforce of the future

Bygg självgående team

Utveckling av ekonomifunktionen förutsätter utveckling av dina medarbetare. Hur bedriver du det arbetet?

En transformation av ekonomifunktionen drivs av och med medarbetarna. Framtidens ekonomifunktion kommer att ställa nya krav på kompetenser, arbetssätt och hur vi är organiserade. Frågor som måste besvaras är exempelvis “Vad betyder användningen av AI, robotar och automatisering för vår rekrytering, kompetensutveckling och kultur?”, “Hur arbetar vi tillsammans i en digital värld, över landsgränser och mellan tidszoner?” och “Hur skapar vi meningsfulla insikter av de mängder data som vi har tillgängliga?”

En lyckad transformation förutsätter både en förståelse för dessa frågor men också förmågan att leda och utveckla medarbetare till att växa in i nya roller och arbetssätt. Vi hjälper dig att skapa en organisation anpassad för framtiden och en verksamhetsmodell som leder till tillväxt.
 

"Whilst 36% of CEOs are focusing on driving productivity through automation and technology is one of their top three priorities, 72% are concerned about the availability of skills."

Source: “Finance Functions: Seizing the opportunity”, ACCA; PwC, 2021.

3. Process Excellence & Automation

Automatisera dina processer

Lägger du för mycket tid på transaktionsaktiviteter istället för att jobba med strategiska insikter? 

Ny tekonologi skapar helt nya möjligheter för ekonomifunktionen att driva digitalisering. Automatisering av transaktionella ekonomiprocesser är grunden för en modern ekonomifunktion. Det möjligör effektivare leveransmodeller och investeringar i en alltmer rådgivande och värdeskapande roll mot affären. 

Vi arbetar datadrivet med digitala verktyg för att identifiera förbättringsområden och definiera strategi för ökad automatisering av ekonomiprocesser. Med stöd av en tydlig strategi och väg framåt arbetar vi tillsammans med dig för att realisera förändringen genom processer, människor och teknologi.  

Lars Johansson, PwC

Lars Johansson hjälper dig att effektivisera dina ekonomiprocesser

Lars Johansson arbetar som managementkonsult inom vår gruppering Finance Strategy & Transformation. Kontakta Lars om du vill lära dig mer om hur digitala verktyg kan hjälpa dig att automatisera och förbättra era ekonomiprocesser.

Läs mer om Lars-Johansson

4. Risk & Regulatory

Förutse dina risker

Hur hanterar du regelefterlevnad och hanterar risker proaktivt?

Vår analysmetod säkerställer att regler efterlevs med en återkoppling i realtid. Med en rapporteringsportal som visar resultatet av arbetsflödet är detta en effektiv datadriven metod för att hantera risker och kontroller för affärsprocesser.

Genom att analysera äktheten av transaktionsdata och bekräfta systemkonfigurationer och användarnas behörighet identifierar vår lösning kritiska områden inom processer och system som annars kan innebära onödiga kostnader för ditt företag.

Scott Enerson, PwC

Scott ger dig råd om risker och internkontroll

Scott Enerson jobbar med risk och internkontroll av affärssystem och affärsprocesser. Det innebär rådgivning kring regelefterlevnad, komplexa processförändringar och tekniska utmaningar.

Läs mer om Scott Enerson

5. Preconfigured Cloud ERP

Byt eller uppgradera din molnbaserade ERP-lösning

Behöver du uppgradera eller införa en ny programvara för att hantera affärsprocesser i ditt företag? 

Att byta eller uppgradera ditt befintliga ERP-system (Enterprise Resource Planning) innebär att du kan leverera effektivare rapportering i offentliga eller privata cloud-lösningar. Vårt tjänsteerbjudande med en molnbaserad förkonfigurerad ERP-lösning gör den här processen smidigare. Här tillför vi också vår branschexpertis vilket ger dig en smidigare väg till framgång.

Johan Jerresand

Johan ger dig insikter om molnet

Johan Jerresand är rådgivare inom Finance Technology, Data & Analytics. Han fokuserar på automatisering av processer samt digitalisering av IT-stödet i molnet.

Läs mer om Johan Jerresand

 


Teknikdriven innovation ger effektiva resultat

Vår ERP-lösning möjliggörs med molnbaserade tekniker från våra strategiska allianspartners: Microsoft, Oracle, SAP och Workday. Den bygger på bästa praxis och lärdomar som hämtats från vår egen erfarenhet som hjälper kunderna att digitalisera sina verksamheter.

< Tillbaka

< Tillbaka
[+] Läs mer
6. Connected Self-Service Data

Låt tekniken hjälpa dig

Har du en centraliserad källa med företagsdata (enterprise data)? Lägger ditt team mer tid på datainsamling än på dataanalys och insikter som är baserade på datan?

En vanlig utmaning för våra kunder som de måste agera på är “Hur förvandlar jag de enorma mängder data vi kan komma åt till värdefulla insikter och beslutsunderlag?"

Via vår tjänst Connected Self-Service Data får du:

  • Det ekonomiska resultatet i realtid vilket ger dig möjlighet att ta beslut på dagsfärsk data 
  • Realtidsdata kring avvikelser eller trender på transaktionsnivåer 
  • Skatteanalyser för att bistå beslutsfattande på företagsövergripande nivå samtidigt som de täcker in regeländringar
  • BI-verktyg, (Business Intelligence-verktyg) eller self service-verktyg så att du snabbare kan införa ny teknik och bygga en datadriven organisation samt att du själv kan plocka ut de rapporter du önskar. 

"49% rank data analytics as the most important capability for supporting the future of work."

Source: PwC US Pulse Survey 2021

Johan ger stöd i beslutsfattandet

Johan Jerresand arbetar inom Finance Technology, Data & Analytics. Han hjälper dig att skapa kontroll över verksamhetens samlade informationstillgång och att analysera och visualisera den. 

Läs mer om Johan Jerresand

Sara Lörenskog

Sara hjälper dig med skatt

Sara Lörenskog är skatterådgivare och fokuserar på indirekt skatt som moms, tull och punktskatt. Hon hjälper dig att följa de regler och rapporteringskrav som ställs på din verksamhet.

Läs mer om Sara Lörenskog

 

7. Performance Excellence

Modern verksamhetsstyrning ger kritiska affärsinsikter

Kopplar din Enterprise Performance Management samman din strategi med taktiska mål och verksamhetsplaner? Har du tillgång till aktuella och pålitliga affärsinsikter för att fatta rätt beslut kring genomförandet av din organisations strategi?

Modern Enterprise Performance Management ger dig som är CFO, CIO, controller, redovisningschef eller liknande och din verksamhet stora fördelar. Du får ett tydligare fokus på vad som är viktigt för måluppfyllelse och snabbare tillgång till affärsinsikter för beslut.

Vill du komma igång med din EPM-transformation? Vi kan hjälpa dig förbättra er styrning genom till exempel drivarbaserad planering, ökad tillgång till transparent data, optimering av processerna för planering, budgetering, rapportering, konsolidering och analys med stöd av moderna cloudbaserade systemstöd.

Ta del av vår senaste rapport, “Planning and performance management paradigm”, där vi på PwC i samarbete med ACCA och CA ANZ utifrån workshops och en undersökning med nästan 3 000 finance professionells om deras syn på framtidens ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Läs artikel Planning and performance management paradigm

Olof Olsson, PwC

Olof hjälper dig att utveckla din verksamhetsstyrning

Olof Olsson arbetar som managementkonsult med fokus på att stötta företag att utveckla sin verksamhetsstyrning genom modern metodik och systemstöd.. Trenden inom både privat och offentlig sektor går mot ett mer integrerat perspektiv på verksamhetsstyrning drivet av krav på ökad styrbarhet och krav på snabbare reaktionsförmåga.

Läs mer om Olof Olsson

6 frågor du bör ha svar på innan du migrerar till molnet

I allt högre grad vänder sig företag till molnet för ökad innovationsförmåga, förbättrad effektivitet och att hålla i kostnader.

Innan du tar steget till molnet bör du noga överväga för- och nackdelar. En gedigen molnstrategi skall tillgodose affärsbehoven, bidra till ökad effektiviteten och hålla i kostnader.

Pandemins följder har påskyndat företagens ambitioner att transformera verksamheten. Man undersöker nya sätt att minska kostnader och höja effektiviteten. Molnbaserade lösningar kan vara en effektiv metod för ersätta kostsamma infrastrukturer frigöra personal, resurser och på så sätt öka värden.

En molnstrategi förutsätter att du noga identifierar behoven, kraven och de mål som du vill uppnå. Innan du sedan påbörjar en migrering till molnet bör du därför överväga frågorna till höger.ar vi säkerheten i våra system när vi flyttar till molnet?

Svaren hittar du i pdf:en "Six questions to ask when migrating to the cloud".

Ladda ner pdf

Vill du veta mer? Kontakta Johan Jerresand, johan.jerresand@pwc.com
 

  1. Kommer vi att spara pengar och öka effektiviteten med molnet?

  2. Hur kommer data att flöda när vi flyttar till molnet?

  3. Vilka risker bör du tänka på och hur ska du minimera dem?

  4. Vilka legala frågeställningar bör du tänka på?

  5. Är dina applikationer anpassade för molnet?

  6. Hur hanterar vi säkerheten i våra system när vi flyttar till molnet?

HR-rådgivning

People & Organization: Strategisk HR-rådgivning som sätter dina medarbetare i centrum.

Den moderna HR-funktionen genomgår stora transformationer. Digitaliseringen och pandemin skapar nya utmaningar- och möjligheter. Vi stöttar dig med upskilling, change management, mobilitetsfrågor, skattefrågor, pensioner, People-frågor i samband med M&A, HR-system, Payroll och mycket mer.

Läs mer om HR-rådgivning

Kontakta oss

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Partner Finance Transformation, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 57

Jan Nygård

Jan Nygård

Director, Driver Finance Strategy & Transformation, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 64