Digital Services

Vi lever och verkar i en tid där förändring är snabbare och större än någonsin tidigare. Den digitala eran. En era med fantastiska möjligheter att skapa värde. Men där förutsättningarna blivit allt mer utmanande. Där framgång handlar om insikt. Om viljan att skaffa sig nya perspektiv. Vi på PwC kallar det för ”The Power of Perspective”.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Digital Transformation

Vår studie Digital IQ visar att digitalt mogna organisationer har dubbelt så hög sannolikhet att skapa hög omsättnings- och lönsamhetstillväxt.

Receptet för framgång handlar om insikt. Om viljan att skaffa sig nya perspektiv genom att ha passion för kunden, förstå behov på djupet och skapa fantastiska upplevelser. Om att ha mod att experimentera och våga skörda idéer brett, bygga protyper, testa med kunder och användare och därmed innovera snabbt och kontinuerligt. Om att vara nyfiken att konstant lära nytt och utveckla sig med teknologi och kreativitet som avgörande möjliggörare.

Det handlar om The Power of Perspective.


Fredrik Lindblad, PwC

Fredrik Lindblad

Partner och Digital Transformation Leader, PwC

Fredrik Lindblad leder PwC:s arbete kring digital transformation. Med 19 års erfarenhet och med fokus på kundernas digitala resa delar han med sig av de viktigaste insikterna i hur företag bör agera för att lyckas, från strategi till genomförande. Fredrik har en framgångsrik karriär som rådgivare inom management consulting och venture capital bakom sig, med en Master of International Management från Thunderbird, the American Graduate School of International Management.

Game of Threats – Så hanterar du en cyberattack!

Game of Threats är ett digitalt spel som simulerar effekten av cyberrelaterade kriser eller attacker. Genom spelet får deltagarna snabbt förståelse för riskerna och vad som krävs för att hantera hoten. Spelmiljön är utvecklad för att skapa en realistisk upplevelse där du tvingas ta avgörande beslut med minimal information och där du får direkt feedback på vald strategi av PwC:s specialister och en ökad insikt i tankesättet hos antagonister.


Baris Uckan Färnman, PwC

Baris Uckan Färnman

Cyber Security-specialist, PwC

Baris är specialist inom affärsområdet Cyber Security och föreläser regelbundet om utvecklingen inom cybersäkerhet. Baris har en bakgrund från att arbeta med digital transformation och hur man uppnår Digital Trust på ett affärseffektivt sätt. Vidare har han lång erfarenhet av att implementera cybersäkerhetsprogram som är holistiska och inkluderar risk- och krishanteringsförmågor, med kunskapen att använda säkerhetsinitiativ som ett verktyg för verksamhetsmåluppfyllnad.

I Sverige är Baris ansvarig för Game of Threats-erbjudandet och jobbar mycket med att skapa medvetenhet hos styrelser och ledningar på innovativa sätt.

Hur säker är din verksamhet?

Informations- och IT-säkerhet – Cyber Security – handlar om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet i en värld under ständig förändring. En stark drivkraft i denna förändring är digitaliseringen som skapar nya förutsättningar inom både privat och offentlig sektor. Vi får hela tiden anpassa oss efter nya arbetssätt, spelregler och affärsmodeller. Den digitala transformeringen ger oss oändliga möjligheter, samtidigt som den för med sig nya risker.

Det är dags att se cyberhoten för vad de är - strategiska företagsrisker som kan ha stor inverkan på din verksamhet. Det gäller att identifiera och kunna hantera de hot du står inför, så att du kan driva och utveckla din verksamhet med minimerad risk och bevarat förtroende från omvärlden.

Det kallar vi Digital Trust.

Pond slår sig ihop med PwC.

PwC satsar på rådgivning inom kundupplevelser och förvärvar innovationsbyrån Pond

Pond Innovation är en av Sveriges ledande byråer inom varumärkesstrategi, strategisk innovation och digitala tjänster. Nu blir Pond en del av PwC. Därigenom stärks PwC:s position som den ledande rådgivningskonsulten i den digitala eran.
loading-player

Playback of this video is not currently available

Så gör du digital succé av din innovation

Vi köper inte längre en produkt, vi identifierar oss snarare med ett varumärke. Det är runt varumärket man måste bygga sitt innehåll, sin digitala närvaro, för att lyckas. Med metoden T.A.P. hjälper vi dig i din innovationsprocess och hur du kan att optimera dialogen kring din innovation och skapa relevant och nytänkande innehåll som driver engagemang, leder till sök och viral spridning för att sedan landa i köpbeslut – konvertering.


Fredrik Lundgren, Pond/PwC

Fredrik Lundgren

Creative Leader, Pond Innovation

Möt juristen som från journalist förvandlades till copywriter och Creative Director. Fredrik Lundgren har jobbat med digitala kanaler i över 18 år och har belönats med flera nationella och internationella priser för uppdragsgivare som H&M, LEE, Scania och Puma. Han har varit Creative Director på Moonwalk, LBi Starring och Syrup.

Fredrik är en flitigt anlitad föreläsare på bland annat Berghs School of Communications interaktiva utbildning.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Vad är "Robotic Process Automation" (RPA)?

Termen “robot” är metaforisk och refererar till en mjukvara som konfigureras direkt i användarmiljön för att utföra manuella och repetitiva arbetsuppgifter, och därmed automatisera dem. Robotic Process Automation (RPA) skiljer sig från traditionell automatisering då RPA arbetar i samma miljö som en mänsklig användare, dvs på en dator och utför de aktiviteter som en mänsklig användare skulle göra.

Där en systemimplementering inte passar av någon anledning erbjuder RPA en överlägsen automatiseringsmöjlighet som leder till markanta kostnads- och effektivitetsfördelar på både kort och lång sikt.


Fredrik Lundgren, Pond/PwC

Jan von Zweigbergk

Senior rådgivare

Vi ger dig rätta förutsättningarna för framgång även i framtiden. Tillsammans gör vi det möjligt.

Kontakta mig

Kontakta oss

Fredrik Lindblad
Digital Transformation Leader
Tel 0709-29 33 18
Email

Följ oss