Digital

Vi lever och verkar i en tid där förändring är snabbare och större än någonsin tidigare. En era med fantastiska möjligheter att skapa värde. Där framgång handlar om insikt. Om emerging tech och viljan att skaffa sig nya perspektiv.

Emerging Tech: Allt du behöver veta om den nya tekniken

Tekniska genombrott utvecklas i rasande fart. Inom teknikområdet arbetar PwC Sverige med flera emerging technologies.. Dessa teknikskiften kommer att ha stor påverkan på företagsstrategier och affärsmodeller.

Läs mer om:

"PwC ger dig rätta förutsättningarna för framgång idag och i framtiden. Tillsammans gör vi det möjligt."

Fredrik Lindblad

loading-player

Playback of this video is not currently available

The power of Perspective

Receptet för framgång handlar om insikt. Om viljan att skaffa sig nya perspektiv genom passion för kunden och skapa fantastiska upplevelser. Om att ha mod att experimentera, bygga protyper, testa med kunder för att innovera snabbt och kontinuerligt. Om att vara nyfiken att konstant lära nytt med teknologi och kreativitet. Det handlar om The Power of Perspective.

Pond slår sig ihop med PwC.

PwC:s Experience Center satsar på rådgivning inom kundupplevelser

På PwC:s Experience Center i Stockholm arbetar vi med att utveckla kundupplevelser och digitalisering av varumärken. 


loading-player

Playback of this video is not currently available

Så gör du digital succé av din innovation

Vi köper inte längre en produkt, vi identifierar oss snarare med ett varumärke. Det är runt varumärket man måste bygga sitt innehåll, sin digitala närvaro, för att lyckas. Med metoden T.A.P. hjälper vi dig i din innovationsprocess och hur du kan att optimera dialogen kring din innovation och skapa relevant och nytänkande innehåll som driver engagemang, leder till sök och viral spridning för att sedan landa i köpbeslut – konvertering.

 


Hur säker är din verksamhet?

Cyber Security handlar om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet i en värld under ständig förändring. Den digitala transformeringen ger oss oändliga möjligheter, samtidigt som den för med sig nya risker.

Det är dags att se cyberhoten för vad de är - strategiska företagsrisker som kan ha stor inverkan på din verksamhet. Det gäller att identifiera och kunna hantera de hot du står inför, så att du kan driva och utveckla din verksamhet med minimerad risk och bevarat förtroende från omvärlden. Det kallar vi Digital Trust.


Bild på kod som hanterar en cyberattack

Så hanterar du en cyberattack!

Game of Threats är ett digitalt spel som simulerar effekten av cyberrelaterade kriser eller attacker. Genom spelet får deltagarna snabbt förståelse för riskerna och vad som krävs för att hantera hoten.

Spelmiljön är utvecklad för att skapa en realistisk upplevelse där du tvingas ta avgörande beslut med minimal information och där du får direkt feedback på vald strategi av PwC:s specialister och en ökad insikt i tankesättet hos antagonister.loading-player

Playback of this video is not currently available

Vad är "Robotic Process Automation" (RPA)?

Robotic Process Automation skiljer sig från traditionell automatisering då RPA arbetar i samma miljö som en mänsklig användare, dvs på en dator och utför de aktiviteter som en mänsklig användare skulle göra.

Där en systemimplementering inte passar av någon anledning, erbjuder RPA en överlägsen automatiseringsmöjlighet som leder till markanta kostnads- och effektivitetsfördelar på både kort och lång sikt.Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Tillträdande vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Fredrik Lindblad

Partner, Digital Transformation Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 18

Bo Karlsson

Transformation leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Petra Stenqvist

Partner Experience Center, PwC Sverige

Följ oss i sociala medier