Digital transformation

Vi lever och verkar i en tid där förändring är snabbare och större än någonsin tidigare. En era med fantastiska möjligheter att skapa värde. Där framgång handlar om insikt. Om emerging tech och viljan att skaffa sig nya perspektiv.

Emerging Tech: Allt du behöver veta för en framgångsrik digitalisering

Tekniska genombrott utvecklas i rasande fart. Inom teknikområdet arbetar PwC Sverige med flera emerging technologies. Dessa teknikskiften kommer att ha stor påverkan på företagsstrategier och affärsmodeller.

"PwC ger dig rätta förutsättningarna för framgång idag och i framtiden. Tillsammans gör vi det möjligt."

Fredrik Lindblad, Front Office Transformation & New Business, PwC Sverige
loading-player

Playback of this video is not currently available

The Power of Perspective

Receptet för framgång handlar om insikt. Om viljan att skaffa sig nya perspektiv genom passion för kunden och skapa fantastiska upplevelser. Om att ha mod att experimentera, bygga protyper, testa med kunder för att innovera snabbt och kontinuerligt. Om att vara nyfiken att konstant lära nytt med teknologi och kreativitet. Det handlar om The Power of Perspective.

Pond slår sig ihop med PwC.

Experience Consulting rådgivning inom kundupplevelser

På Experience Consulting i Stockholm arbetar vi med att utveckla kundupplevelser och digitalisering av varumärken.

Läs mer om Experience Center

loading-player

Playback of this video is not currently available

Så gör du digital succé av din innovation

Vi köper inte längre en produkt, vi identifierar oss snarare med ett varumärke. Det är runt varumärket man måste bygga sitt innehåll, sin digitala närvaro, för att lyckas. Med metoden T.A.P. hjälper vi dig i din innovationsprocess och hur du kan att optimera dialogen kring din innovation och skapa relevant och nytänkande innehåll som driver engagemang, leder till sök och viral spridning för att sedan landa i köpbeslut – konvertering.

 

Hur säker är din verksamhet?

Cyber Security handlar om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet i en värld under ständig förändring. Den digitala transformeringen ger oss oändliga möjligheter, samtidigt som den för med sig nya risker.

Det är dags att se cyberhoten för vad de är - strategiska företagsrisker som kan ha stor inverkan på din verksamhet. Det gäller att identifiera och kunna hantera de hot du står inför, så att du kan driva och utveckla din verksamhet med minimerad risk och bevarat förtroende från omvärlden. Det kallar vi Digital Trust.

Bild på kod som hanterar en cyberattack

Så hanterar du en cyberattack!

Game of Threats är ett digitalt spel som simulerar effekten av cyberrelaterade kriser eller attacker. Genom spelet får deltagarna snabbt förståelse för riskerna och vad som krävs för att hantera hoten.

Spelmiljön är utvecklad för att skapa en realistisk upplevelse där du tvingas ta avgörande beslut med minimal information och där du får direkt feedback på vald strategi av PwC:s specialister och en ökad insikt i tankesättet hos antagonister.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Vad är "Robotic Process Automation" (RPA)?

Robotic Process Automation skiljer sig från traditionell automatisering då RPA arbetar i samma miljö som en mänsklig användare, dvs på en dator och utför de aktiviteter som en mänsklig användare skulle göra.

Där en systemimplementering inte passar av någon anledning, erbjuder RPA en överlägsen automatiseringsmöjlighet som leder till markanta kostnads- och effektivitetsfördelar på både kort och lång sikt.

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Bo Karlsson

Bo Karlsson

Chief Digital Officer, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad

Front Office Transformation & New Business, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 18

Petra Stenqvist

Petra Stenqvist

Chief Experience Officer, PwC Sverige

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Emerging Tech?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide