Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Hälso- och sjukvård

Effektiv vård med patienten i centrum

Utmaningar inom svensk hälso- och sjukvård

Den svenska hälso- och sjukvårdsbranschen står inför samma utmaningar som i övriga världen med demografiska förändringar samt ökande kostnader parallellt med begränsade resurser. Samtidigt leder individens ökade engagemang för den egna hälsan till ökade krav på tillgänglighet och kvalitet inom vården. 

Tekniken möjliggör nya sätt att engagera oss i vår egen vård, men utmanar också den roll som vårdpersonal i framtiden kommer att spela. Samtidigt är det tydligt att olika patientgrupper - och individer - kräver olika typer av vård. Vårdformerna behöver individanpassas i högre grad än idag.  Digitala lösningar och ny teknik är inte lösningen på alla utmaningar, men kan frigöra resurser och tid som krävs för den vård som förutsätter ett fysiskt personligt vårdmöte.

Dags att prioritera hjärnhälsa och förbättra liv!

En av tre svenskar kommer någon gång att drabbas av en hjärnsjukdom och försämrad hjärnhälsa. Hur kan ett revisions- och rådgivningsföretag tillsammans med ett läkemedelsföretag bidra till forskning, hjärnhälsa och ett bättre liv?

#Hjärnhälsa2030 ska öka kunskapen kring hjärnans sjukdomar och bidra till att hjärnhälsa prioriteras i hela samhället.

Länk till #Hjärnhälsa2030

Erfarenheterna från pandemin – en verktygslåda för framtidens vård

Baksidan med pandemin har varit tydlig inom sjukvården, med hög belastning och allt längre vårdköer. Men nu visar en ny rapport, framtagen av PwC i samarbete med AbbVie och Telia, att delar av den svenska sjukvården även har påverkats positivt av pandemin. Det handlar bland annat om att nyttan med digital vård har synliggjorts, minskad byråkrati och en tydligare kärnverksamhet.

Ladda ner och läs rapporten 
 

illustration hälsovård

Få stöd av PwC:s experter inom hälso- och sjukvårdsbranschen

PwC har bred specialistkompetens inom hälso- och sjukvårdsbranschen, inom områden som e-hälsa och virtuella vårdlösningar och dess påverkan på såväl vårdens ledning och styrning som på processer och arbetssätt.

PwC gör studier och framtidsanalyser på innebörden av framtidens e-hälsa, ur den digitala patientens och vårdpersonalens perspektiv. Tillsammans med våra specialister och vårt globala nätverk kan vi hjälpa dig med din med din hälso- och sjukvårdsverksamhet.
 

Vi har kompetens inom

 • Genomlysningar
 • Utredningar
 • Förändringsledning
 • Innovationsstöd
 • Offentlig-privat samverkan
 • Vårdval
 • Välfärdsteknik
   
 • IT-styrning
 • Fastighetsförvaltning
 • Finansiering
 • Fusioner
 • Förvärv 
 • Revisionstjänster för offentlig sektor

Ny rapport: Nio av tio föredrar vård på distans framför fysiska vårdbesök

Digitaliseringen av vården har accelererat under den pågående pandemin. Nu visar ny statistik att en stor majoritet av de som har använt digital vård kommer att fortsätta med det även framöver. Väldigt många kan även tänka sig att ingå i pilotprojekt och tester, till exempel när det gäller digitala verktyg och patientövervakning på distans. Resultaten kommer från en internationell undersökning där PwC har ställt frågor till drygt 10 000 vårdkonsumenter om erfarenheter från pandemin och synen på framtidens vård.

Läs mer om rapporten

 

kvinna får vård på distans av läkare

Finansdagen 2021: Hållbarhet och försäkring

Samtal och resonemang kring hälsa, försäkring och finansbranschens medarbetare. PwC:s Henrik Schildt, branschexpert hälso- och sjukvård, samtalar med Frans Lindelöw om bland annat prevention, ny teknik och om varför förebyggande hälsa är så viktig för svenska företags konkurrenskraft.

Finansdagen 2021: Hållbarhet och försäkring

Samtal och resonemang kring hälsa, försäkring och finansbranschens medarbetare. PwC:s Henrik Schildt, branschexpert hälso- och sjukvård, samtalar med Frans Lindelöw om bland annat prevention, ny teknik och om varför förebyggande hälsa är så viktig för svenska företags konkurrenskraft.

PwC i Almedalen 2019 – se inspelningarna!

Preventionen och förebyggande vård i ett hälsosamt samhälle

Sverige behöver bli bättre på att arbeta förebyggande för att minska kostnaderna för kroniska och allvarliga sjukdomar. Seminariet tar sin utgångspunkt i en färsk rapport om prevention som visar att förebyggande arbete kan ha markant skillnad på kostnader och utfall för samhället, vården och individen.

Är automatiseringen välfärdens frälsare?

Tekniken tar allt mer plats i det offentliga, kommunmedborgare tvingar genom nudging att det offentliga skalar upp sitt utbud av tekniska tjänster. Men är kommunens organisation redo för tekniken eller leder tekniken organisationerna till produktionstapp på grund av mindre bra förarbete?

Hur ska den digitala pensionären (över)leva i den analoga äldreomsorgen?

Hur kommer äldreomsorgen att se ut år 2030? Teknikutveckling, nya metoder, kompetensförsörjning och olika sätt att organisera äldreomsorgen kommer att ha avgörande betydelse. Samtidigt har medarbetare, brukare och anhöriga olika förväntningar på hur äldreomsorgen ska fungera. 

Läs mer om alla våra seminarier i Almedalen här >>

Digitala verktyg kan hjälpa människor till enklare och självständigare liv!

Se "Vision välfärdsteknik 2030", en film i samarbete med Storsthlm.

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om hälso- och sjukvård

Fyll i formuläret om du vill ha rådgivning kring hälso- och sjukvård

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide