Hälso- och sjukvård

Effektiv vård med patienten i centrum

Utmaningar inom svensk hälso- och sjukvård

Den svenska hälso- och sjukvårdsbranschen står inför samma utmaningar som i övriga världen med demografiska förändringar samt ökande kostnader parallellt med begränsade resurser. Samtidigt leder individens ökade engagemang för den egna hälsan till ökade krav på tillgänglighet och kvalitet inom vården. 

Tekniken möjliggör nya sätt att engagera oss i vår egen vård, men utmanar också den roll som vårdpersonal i framtiden kommer att spela. Samtidigt är det tydligt att olika patientgrupper – och individer – kräver olika typer av vård. Vårdformerna behöver individanpassas i högre grad än i dag.  Digitala lösningar och ny teknik är inte lösningen på alla utmaningar, men kan frigöra resurser och tid som krävs för den vård som förutsätter ett fysiskt personligt vårdmöte.
 

Sveriges kommuner och regioner

Läs mer om våra satsningar på regioner (före detta landsting)

Ny rapport:
Vägen till en hållbar vård 2030

Ny Healthcare-rapport: Endast var sjätte anställd inom sjukvården har en aktuell utbildning i krishändelser, och många känner sig otrygga med situationen. Det här visar en ny rapport som har tagits fram av PwC Sverige, tillsammans med AbbVie och CGM CompuGroup Medical Sweden AB. Resultaten visar också att många svenskar räknar med att vården kommer att bli sämre fram till år 2030.

Baserat på intervjuer, omvärldsbevakning och dokumentstudier har vi identifierat två omfattande utmaningar för framtidens vård: Kompetensförsörjning samt säkerhet och beredskap.
Ladda ner och läs rapporten

illustration rapport Vägen till en hållbar vård 2023

Rapporten presenteras och diskuteras i Almedalen, onsdag 28 juni 10.30: En hållbar omställning mot framtiden – står vården inför en omöjlig ekvation? Välkommen att delta, fysiskt eller digitalt!

Lärdomar för digital transformation av vård/omsorg

Covid-19-pandemin har inneburit en omfördelning av sjukvårdens resurser till covidvården, vilket har medfört att de patienter som nu kommer till vården är sjukare och mer vårdkrävande. I tillägg fanns det problem med köer och långa väntetider redan innan pandemin så en redan ansträngd situation har förvärrats. Därför är de lärdomar som har upparbetats under pandemin viktiga för att kunna bibehålla och öka hastigheten i det framtida utvecklingsarbete. Under detta pass presenteras de viktigaste lärdomarna samt förslag på konkreta områden som måste beaktas i transformationen av framtidens vård och omsorg.

Henrik Schildt, branschexpert, Christina Mannerheim, rådgivare inom hälso- och sjukvård PwC, Johan Magnusson, digitaliseringsforskare och professor vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs Universitet, och Anna Rundberg, primärvårdschef Region Halland.
 

Erfarenheter från pandemin – en verktygslåda för framtidens vård och omsorg

Dags att prioritera hjärnhälsa och förbättra liv!

En av tre svenskar kommer någon gång att drabbas av en hjärnsjukdom och försämrad hjärnhälsa. Hur kan ett revisions- och rådgivningsföretag tillsammans med ett läkemedelsföretag bidra till forskning, hjärnhälsa och ett bättre liv?

#Hjärnhälsa2030 ska öka kunskapen kring hjärnans sjukdomar och bidra till att hjärnhälsa prioriteras i hela samhället.

#Hjärnhälsa2030
 

Erfarenheterna från pandemin – en verktygslåda för framtidens vård

Baksidan med pandemin har varit tydlig inom sjukvården, med hög belastning och allt längre vårdköer. Men nu visar en ny rapport, framtagen av PwC i samarbete med AbbVie och Telia, att delar av den svenska sjukvården även har påverkats positivt av pandemin. Det handlar bland annat om att nyttan med digital vård har synliggjorts, minskad byråkrati och en tydligare kärnverksamhet.

Ladda ner och läs rapporten 
 

illustration hälsovård

Få stöd av PwC:s experter inom hälso- och sjukvårdsbranschen

PwC har bred specialistkompetens inom hälso- och sjukvårdsbranschen, inom områden som e-hälsa och virtuella vårdlösningar och dess påverkan på såväl vårdens ledning och styrning som på processer och arbetssätt.

PwC gör studier och framtidsanalyser på innebörden av framtidens e-hälsa, ur den digitala patientens och vårdpersonalens perspektiv. Tillsammans med våra specialister och vårt globala nätverk kan vi hjälpa dig med din med din hälso- och sjukvårdsverksamhet.
 

Vi har kompetens inom

 • Genomlysningar
 • Utredningar
 • Förändringsledning
 • Innovationsstöd
 • Offentlig-privat samverkan
 • Vårdval
 • Välfärdsteknik
   
 • IT-styrning
 • Fastighetsförvaltning
 • Finansiering
 • Fusioner
 • Förvärv 
 • Revisionstjänster för offentlig sektor

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide