Ideell sektor

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna.

Dags att nominera årsredovisningar

Nominera årsredovisningar till utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn"! Visa andra vad ni lyckats bra med vid upprättandet av er redovisning. Få inspiration av andra organisationers redovisningar.

PwC uppmärksammar framstående årsredovisningar bland organisationerna i den ideella sektorn. För nittonde året bjuds nu in till att nominera redovisningar till den uppskattade utmärkelsen.

Läs mer om "Årets redovisning i den ideella sektorn"

Årsmöten och formalia inom ideell sektor i kristider

Covid-19-krisen påverkar just nu alla delar i vårt samhälle. Det finns ett antal viktiga faktorer som ideella föreningar, ekonomiska föreningar, trossamfund och stiftelser bör tänka på när det gäller årsmöten i en tid då Folkhälsomyndigheten uppmanar till social distans och att undvika fysiska möten.

Läs om några av de vanligaste frågorna

 

storstad ovanifrån kvällstid

Finansiering av civilsamhället: nya utmaningar och möjligheter för ideella organisationer

Vad händer med finansieringen av civilsamhället när kommunernas ekonomi försämras, samtidigt som Sveriges demografi förändras och företagen börjar engagera sig i samhällsfrågor? Dessa och många andra frågor står i fokus i nya rapporten "Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?" som PwC och Giva Sverige lanserat.

Ladda ner och läs rapporten


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Johan Rönnkvist

Johan Rönnkvist

Partner, auktoriserad revisor, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 010-213 39 07

Jonas Grahn

Jonas Grahn

Partner och auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 22

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 84

Jens Persson

Jens Persson

Branschansvarig, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 74

Följ oss i sociala medier