Ideell sektor

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna.

Finalister utsedda i "Årets redovisning i den ideella sektorn"

Åtta finalister har nu valts ut i utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn".  Dessa årsredovisningar ska bedömas av en oberoende jury som består av kvalificerade representanter för sektorn.

Utmärkelsen kommer att delas ut på Ideellt Forum den 20 november 2020 som i år hålls digitalt. På förmiddagen håller PwC ett årsredovisningsseminarium där vi delar med oss av goda exempel och erfarenheter ur årets bidrag

Läs mer om "Årets redovisning i den ideella sektorn"

Årsmöten och formalia inom ideell sektor i kristider

Covid-19-krisen påverkar just nu alla delar i vårt samhälle. Det finns ett antal viktiga faktorer som ideella föreningar, ekonomiska föreningar, trossamfund och stiftelser bör tänka på när det gäller årsmöten i en tid då Folkhälsomyndigheten uppmanar till social distans och att undvika fysiska möten.

Läs om några av de vanligaste frågorna

 

storstad ovanifrån kvällstid

Finansiering av civilsamhället: nya utmaningar och möjligheter för ideella organisationer

Vad händer med finansieringen av civilsamhället när kommunernas ekonomi försämras, samtidigt som Sveriges demografi förändras och företagen börjar engagera sig i samhällsfrågor? Dessa och många andra frågor står i fokus i nya rapporten "Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?" som PwC och Giva Sverige lanserat.

Ladda ner och läs rapporten


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Johan Rönnkvist

Johan Rönnkvist

Partner, auktoriserad revisor, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 07

Jonas Grahn

Jonas Grahn

Partner och auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 22

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 84

Jens Persson

Jens Persson

Branschansvarig, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 74

Följ oss i sociala medier