Ideell sektor

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna.

Vi hjälper ideella organisationer med:


Dags att nominera din egen eller en annan organisation till "Årets hållbarhetsredovisning i den ideella sektorn"! Senast 7 september.

Årets redovisning i den ideella sektorn – fokus på hållbarhet

Efter 20 års firande av denna utmärkelse tar vi Årets redovisning vidare till nästa nivå. 2022 års utmärkelse går till den årsredovisning som på bästa sätt beskriver hur organisationen bidrar till ett hållbart samhälle med utgångspunkt i sitt uppdrag. Den ideella sektorns organisationer kommer att på olika sätt behöva förhålla sig till nya hållbarhetskrav, vare sig de är formellt bindande eller inte. 

Utmärkelsen "Årets hållbarhetsredovisning i den ideella sektorn" utdelas under Ideellt Forum som planeras att äga rum den 2 december 2022. Syftet med denna utmärkelse är precis som tidigare att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sin redovisning än mer. 

Läs mer om "Årets redovisning i den ideella sektorn"
 

Kristna Fredsrörelsen får utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn 2021

För 20:e året i rad har PwC arrangerat utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn. Årets vinnare blev Kristna Fredsrörelsen.

De prisas bland annat för att de på ett överskådligt sätt, genom både grafik och berättande, tydligt visar kopplingar mellan hur deras identitet hänger samman med de mål de satt upp, samt de strategier och metoder som används för att nå resultat inom de olika områden organisationen verkar i. Som extra plus uppmärksammas att de i sin redovisning även lyfter fram och tydliggör de utmaningar som organisationen står inför.

Läs mer om "Årets redovisning i den ideella sektorn"
 

Julius Copcott, Kristna Fredsrörelsen

Julius Copcott, Kristna Fredsrörelsen, tog emot priset.

man och kvinna diskuterar årsredovisning för ideella föreningar

Upplysningar till årsredovisningen 2020 för ideella föreningar och stiftelser 

Att tydligt förklara hur det har gått för verksamheten under året kan i en ideell förening eller stiftelse visas på olika sätt – till exempel genom att beskriva hur föreningens eller stiftelsens syfte har främjats under året. 

Under ett år som påverkats starkt av den pågående pandemin covid-19, kan årsredovisningen behöva kompletteras med information om hur verksamheten har förändrats och hur föreningen eller stiftelsen ser på den framtida utvecklingen i fråga om projekt, organisation, hjälpbehov eller kampanjer. Informationen om den förväntade framtida utvecklingen ska avse sådant som faktiskt är känt.

Läs mer om årsredovisning i ideella föreningar och stiftelser

Årsmöten och formalia inom ideell sektor i kristider

Covid-19-krisen påverkar just nu alla delar i vårt samhälle. Det finns ett antal viktiga faktorer som ideella föreningar, ekonomiska föreningar, trossamfund och stiftelser bör tänka på när det gäller årsmöten i en tid då Folkhälsomyndigheten uppmanar till social distans och att undvika fysiska möten.

Läs om några av de vanligaste frågorna

 

storstad ovanifrån kvällstid

Finansiering av civilsamhället: nya utmaningar och möjligheter för ideella organisationer

Vad händer med finansieringen av civilsamhället när kommunernas ekonomi försämras, samtidigt som Sveriges demografi förändras och företagen börjar engagera sig i samhällsfrågor? Dessa och många andra frågor står i fokus i nya rapporten "Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?" som PwC och Giva Sverige lanserat.

Ladda ner och läs rapporten
 

Kontakta oss

Johan Rönnkvist

Johan Rönnkvist

Partner, auktoriserad revisor, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 07

Christine Wikström

Christine Wikström

Partner, auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 77

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 84

Jens Persson

Jens Persson

Branschansvarig, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 74

Följ oss i sociala medier