Ideell sektor

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna.

Svenska Röda Korset får utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn 2022

För 21:e året i rad har PwC arrangerat utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn. Årets vinnare blev svenska Röda Korset. De prisas bland annat för att deras årsredovisning tydligt visar på hur organisationens verksamhet och resultat bidrar till ett hållbart samhälle och hur detta är grundat i organisationens uppdrag. Utifrån Agenda 2030 lyckas organisationen på ett genomtänkt och begripligt sätt presentera både hur verksamheten i sig och de arbetssätt som används bidrar till ett hållbart samhälle.

Läs mer om "Årets redovisning i den ideella sektorn"
 

Saga Ehrling Nordwall och Anna Lithander,  Svenska Röda Korset

Saga Ehrling Nordwall och Anna Lithander, Svenska Röda Korset, tog emot priset.

man och kvinna diskuterar årsredovisning för ideella föreningar

Upplysningar till årsredovisningen 2020 för ideella föreningar och stiftelser 

Att tydligt förklara hur det har gått för verksamheten under året kan i en ideell förening eller stiftelse visas på olika sätt – till exempel genom att beskriva hur föreningens eller stiftelsens syfte har främjats under året. 

Under ett år som påverkats starkt av den pågående pandemin covid-19, kan årsredovisningen behöva kompletteras med information om hur verksamheten har förändrats och hur föreningen eller stiftelsen ser på den framtida utvecklingen i fråga om projekt, organisation, hjälpbehov eller kampanjer. Informationen om den förväntade framtida utvecklingen ska avse sådant som faktiskt är känt.

Läs mer om årsredovisning i ideella föreningar och stiftelser

Årsmöten och formalia inom ideell sektor i kristider

Covid-19-krisen påverkar just nu alla delar i vårt samhälle. Det finns ett antal viktiga faktorer som ideella föreningar, ekonomiska föreningar, trossamfund och stiftelser bör tänka på när det gäller årsmöten i en tid då Folkhälsomyndigheten uppmanar till social distans och att undvika fysiska möten.

Läs om några av de vanligaste frågorna

 

storstad ovanifrån kvällstid

Finansiering av civilsamhället: nya utmaningar och möjligheter för ideella organisationer

Vad händer med finansieringen av civilsamhället när kommunernas ekonomi försämras, samtidigt som Sveriges demografi förändras och företagen börjar engagera sig i samhällsfrågor? Dessa och många andra frågor står i fokus i nya rapporten "Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?" som PwC och Giva Sverige lanserat.

Ladda ner och läs rapporten
 

Kontakta oss

Johan Rönnkvist

Johan Rönnkvist

Partner, auktoriserad revisor, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 07

Christine Wikström

Christine Wikström

Partner, auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 77

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 84

Jens Persson

Jens Persson

Branschansvarig, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 74

Följ oss i sociala medier