Ideell sektor

Lång erfarenhet av ideell sektor

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna.

Vår expertis inom ideell sektor


Vi har stor erfarenhet om de utmaningar som branschen ställs inför och hur de kan hanteras. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!

Ideellt Forum 2018 | PwC

Välkommen till
Ideellt Forum 2018

Onsdag 21 november

Årets tema är: "Frihet och ansvar för ideella organisationer – en större berättelse om tillit och kontroll i samhället".

Ta del av programmet
och anmäl dig här >>

Nio finalister utsedda i utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn" samt fyra finalister i kategorin hedersomnämnande för "Bästa hållbarhetsrapport"


Läs mer här  >>


Senaste rapporterna och artiklarna kring ideella sektorn

Kontakta oss

Lena Svensson
Ansvarig partner, ideell sektor, PwC Sverige
Tel 0709-29 36 36
Email

Jonas Grahn
Partner och auktoriserad revisor, PwC Sverige
Tel 0709-29 33 22
Email

Kristina Lundqvist
Skatterådgivare, PwC Sverige
Tel 0709-29 40 84
Email

Carina Sjögren
Partner Redovisning, PwC Sverige
Tel 0709-29 42 78
Email

Johan Sverker
Verksamhetskonsult, PwC Sverige
Tel 0709-29 39 17
Email

Följ oss