Riskhantering

Effektiv riskhantering

De allra flesta verksamheter är förenade med risker. Våra specialister hjälper er att identifiera och hantera dem på ett strukturerat sätt.

Kontakta oss

Patrik Nissén
Partner
Tel 0709-29 35 58
Email

Katja Severin-Danielsson
Partner
Tel 0709-29 34 25
Email

Följ oss