Ett nytt sätt att se på risk

Riskhantering innebär inte bara att reagera på förändring och bemöta hot. Det handlar också om att fånga nya möjligheter för att kunna blomstra i framtiden.

En risk kommer sällan ensam

I dagens komplexa omvärld behöver du se till att ha en tydlig helhetsbild över verksamhetens mest relevanta risker och hur de påverkar varandra. Till exempel behöver du ha ett geopolitiskt riskperspektiv när du analyserar dina cyberrisker, och tänka på risker utifrån varumärke och kundupplevelse när du identifierar bolagets ESG-risker.

Vi arbetar aktivt tillsammans med dig för att sammanställa insikter från olika källor för att identifiera den data som både kan visa på riskerna och skapa en “riskintelligens” som går att agera på i realtid. 

PwC:s rådgivare hjälper dig att få en helhetsvy över ditt unika risklandskap så att du kan fatta modiga och målmedvetna beslut. Allt för att du hela tiden ska kunna förutse, hantera och agera på risker på ett tryggt sätt.

Cyber

Så kan vi hjälpa dig

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om nya regelverk. Men det är också utmanande. Områden tillkommer, förändras och uppdateras vilket leder till en alltmer komplex regelvärld. Våra specialister hjälper dig ta fram rätt kontroller, processer, verktyg och strategier för att implementera nya standarder, hantera förändringar och i slutänden efterleva alla aktuella regelverk.

Förutom att hjälpa dig minska risken att göra fel så hjälper vi dig se möjligheterna som uppstår när olika regelverk slår igenom. Det kan handlar om att ni blir mer konkurrenskraftiga, får ut bättre data som ger er nya insikter eller ökar förtroendet genom en transparent rapportering av hög kvalitet.

Våra tjänster inom regelverk och rapportering

Så kan vi hjälpa dig

Genom att identifiera och minimera bolagets ESG-risker ökar du värdet på bolaget. Under en ESG Due Diligence genomlyser vi alla ESG-relaterade risker och ger dig en rekommendation på vilka risker du ska fokusera på. Det kan handla om miljöfrågor, mänskliga rättigheter, antikorruptionsarbete med mera. Att göra en ESG Due Diligence hjälper dig att se möjligheterna och kan ge ett stort värde, inte minst i samband med M&A-processer. 

Läs mer om ESG

 

Så kan vi hjälpa dig

Cyberattacker blir både vanligare och mer sofistikerade och fortsätter vara en av de största riskerna för verksamheter. Det går också att se starkare kopplingar mellan cyberrisker och andra riskområden, som geopolitiska risker. Vi hjälper dig att få en helhetsvy och förstå hur verksamhetens risker vävs in i varandra. På så sätt kan du förbereda verksamhetens digitala spelplan och bygga ett motståndskraftigt riskarbete.

Våra tjänster inom cyber och informationssäkerhet

Så kan vi hjälpa dig

Enligt PwC:s vd-undersökning "CEO Survey 2023" tror hela 4 av 10 företagsledare att deras verksamhet bara kommer att vara framgångsrik i högst tio år med nuvarande inriktning. Organisationers förmåga att möta förändring behöver alltså snabbt anpassas och i en miljö med ständig förändring kan förmågan att hantera risker vara verksamhetens viktigaste styrka. Har du dessutom en helhetsvy över verksamhetens risker kan du fatta modiga beslut som följer er strategi.

Våra tjänster inom omställning

  • Riskhantering

  • Transformation

  • Riskmodellering

  • Governance risk and compliance

  • Legal regulation

  • Enterprise Technology and Digitalisation

"Genom att ha en holistisk syn på risk blir du mer agil och motståndskraftig vilket gör dig bättre rustad att förutse hot och hantera kriser om de uppstår. Det bygger förtroende och skapar hållbara resultat."

Sofia Sköld, PwC Sverige

Kontakta oss

Jon Widefjäll

Jon Widefjäll

Partner, Capital Markets, Corporate Governance, Risk & Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 49

Christer Johnsson

Christer Johnsson

Partner, Head of Risk services, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 93