Riskhantering

Inventera, analysera och förebygg olika typer av risker och skydda kritiska tillgångar

De allra flesta verksamheter är förenade med risker. Våra specialister hjälper er att identifiera och hantera dem på ett strukturerat sätt.

Kontakta oss

Patrik Nissén
Partner, PwC Sverige
Tel 0709-29 35 58
Email

Katja Severin-Danielsson
Partner, PwC Sverige
Tel 0709-29 34 25
Email

Följ oss