Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Skatterådgivning

Rätt skatt skapar långsiktigt värde

Skatterådgivning som gör verklig skillnad

Få områden kännetecknas av ständiga förändringar och komplexitet som skatteområdet. För stora som små företag, för individer såväl som offentlig sektor, gäller det att hålla sig ständigt uppdaterad och ha rätt skattestrategier, inte minst i dessa pandemitider.

I en alltmer globaliserad värld där företag och medarbetare arbetar tvärs över gränserna är det viktigare än någonsin att ha heltäckande skatteprocesser på plats inom bolagsskatt, internationell skatt, transaktionsskatt, individbeskattning samt regelefterlevnad och rapportering. Vi hjälper dig att nå dina affärsmål genom att ge dig råd kring komplexa skattefrågor.

Vår skatterådgivning omfattar allt från strategi, planering och rådgivning till genomförande, uppföljning och rapportering.
 

Populära sidor inom skatt

Det senaste om BEPS - Base Erosion and Profit Shifting

Sedan OECD presenterande sina slutrapporter om BEPS har diskuterats mycket i olika sammanhang. Men vad innebär projektet egentligen för ditt företag?

Regeringens stödpaket till företag – skatteåtgärder

Coronaviruset covid-19 har stora ekonomiska effekter för företag och anställda. För att stärka företagen har regeringen infört stödpaket som innefattar en rad skatterelaterade åtgärder. Vad innefattar stödpaketen och hur kan ditt företag använda åtgärderna?

Läs mer om stödpaketen på Tax matters. Där förklarar och analyserar PwC:s skatterådgivare stödåtgärderna och delar med sig av värdefulla tips och insikter. Följ även gärna PwC:s speciellt framtagna sida för affärskonsekvenser av covid-19.

Tax technology

Tax technology handlar om att digitalisera skattefunktionen med IT och ny teknik som artificiell intelligens och BI. Syfte är att effektivisera skattehanteringen, ta bättre beslut och att arbeta smartare. 
Läs mer om Tax technology här
 

man och kvinna planerar framtidens skattefunktion, tax tech

Webbinarier inom skatt

Coronastöden och skattefrågor i kristider
Höstbudget, ny lagstiftning och rättsfall
Viktiga belopp för fåmansföretagare
Korttidsstöd
Aktuella momsfrågor

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Tax Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 24

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide