Pharma och life sciences

Revolutionen inom pharma och life science fortsätter

Få branscher har genomgått så övergripande förändringar som pharma- och läkemedelsindustrin. Nya regleringar, framsteg inom forskning, digitaliseringen och en stark demografisk utveckling är alla faktorer som i grunden påverkar förutsättningar för hela pharma- och läkemedelsindustrin. Lägg därtill den globala pandemin, de omvälvande genombrotten inom genforskning, AI och medicinteknik och vi kan konstatera att vi står inför en pharmarevolution som bara har börjat. För dig som är verksam inom branschen gäller det att identifiera vägen framåt och att aktivt välja rätt processer, strategier och verktyg för att nå dina mål. Till din hjälp har du oss vid din sida.
 

Läkemedelsindustrin i Sverige

 • 6 procent av den totala exporten Sverige var läkemedel (2018)
 • 28 procent exportökning av läkemedel (2019)
 • 11 400 personer arbetade inom läkemedelsbranschen (2017)
 • Läkemedelsexporten genererade fler intäkter än till exempel järn- och stålexporten (2017).

Källa: LIF
 

Dags att prioritera hjärnhälsa!

En av tre svenskar kommer någon gång att drabbas av en hjärnsjukdom och försämrad hjärnhälsa. Hur kan ett revisions- och rådgivningsföretag tillsammans med ett läkemedelsföretag bidra till forskning, hjärnhälsa och ett bättre liv?

#Hjärnhälsa2030 ska öka kunskapen kring hjärnans sjukdomar och bidra till att hjärnhälsa prioriteras i hela samhället.

Länk till #Hjärnhälsa2030

illustration hälsovård

Erfarenheterna från pandemin – en verktygslåda för framtidens vård

Baksidan med pandemin har varit tydlig inom sjukvården, med hög belastning och allt längre vårdköer. Men nu visar en ny rapport, framtagen av PwC i samarbete med AbbVie och Telia, att delar av den svenska sjukvården även har påverkats positivt av pandemin. Det handlar bland annat om att nyttan med digital vård har synliggjorts, minskad byråkrati och en tydligare kärnverksamhet.

Ladda ner och läs rapporten
 

Pharma i morgon börjar i dag

Det globala behovet av innovativa, kostnadseffektiva läkemedel fortsätter att öka medan tillsynsmyndigheter, vårdgivare och patienter kräver högre effektivitet hos produkter, mer öppenhet och tillgång till information.

– För att möta dessa krav söker företag nya vägar att förbättra FoU-arbetet, öka effektiviteten, rationalisera utgifterna för försäljning och marknadsföring och förbättra den ekonomiska utvecklingen. Inom dessa har områden har vi på PwC en spetskompetens och vi hjälper många av världens globala läkemedelsföretag – både stora och nyetablerade – att navigera in i framtiden med starkast möjliga medvind, kommenterar Johan Engstam, pharmaledare på PwC.
 

kvinna håller i paket med läkemedel

Den svenska läkemedelsindustrin – en kraftfull motor i samhällsekonomin

Q: Vad har Losec, pacemakern, dialysmaskinen, lidokain, tillväxthormonpreparatet genotropin och respiratorn gemensamt?

A: De är alla svenska uppfinningar.

Dessa och många andra exempel illustrerar Sveriges starka och stolta tradition som en av de världsledande nationerna inom pharma-, medicin- och bioteknik. Vår unika kultur med ett nära samarbete mellan forskningsvärlden, industrin och entreprenörer har bidragit till enorma landvinningar som gynnat människor över hela världen. Vägen framåt för svensk pharma och medtech kommer att definieras utifrån tydliga strategier, analyser, entreprenörskap och en kraftig intensifiering av samarbete mellan läkemedelsbranschen, den akademiska världen och våra myndigheter.
 

"Vägen framåt för svensk pharma och medtech kommer att definieras utifrån tydliga strategier, analyser, entreprenörskap och en kraftig intensifiering av samarbete mellan läkemedelsbranschen, den akademiska branschen och myndigheter."

Utmaningar inom svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård står inför samma utmaningar som i övriga världen med demografiska förändringar samt stigande kostnader parallellt med begränsade resurser. Samtidigt leder individens ökade engagemang för den egna hälsan till ökade krav på tillgänglighet och kvalitet inom vården.

Explosionen av digitala tjänster och vårdappar visar att tekniken möjliggör nya sätt att engagera oss i vår egen vård, men utmanar också den roll som vårdpersonalen i framtiden kommer att spela. Patientgrupper och enskilda individer kräver olika typer av vård. Digitala lösningar och ny teknik kan frigöra resurser och tid som krävs för den vård som förutsätter ett fysiskt personligt vårdmöte.

Läs mer om våra tjänster inom hälso- och sjukvård

"Digitala lösningar och ny teknik kan frigöra resurser och tid som krävs för den vård som kräver ett fysiskt personligt vårdmöte."

omslag healthcare-rapport

Så accelereras vårdutvecklingen av pandemin

Pandemin accelererar utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Användningen av tekniska lösningar har i många regioner ökat dramatiskt: silos har rivits, beslutsvägar har kortats ner och efterfrågan på   vårdutbildningar har skjutit i höjden. En ny rapport från PwC, AbbVie, Tamro och Telia, lyfter fram fem nyckelområden som är avgörande för att den positiva utvecklingen ska få långsiktiga effekter.

Ladda ner och läs rapporten

Hur ser framtiden ut för medtech och bioteknik?

Inom medtech, medicinteknik och bioteknik sker omvälvande förändringar och nya innovationer på nästan daglig basis. För branschen gäller det att ha fokus på rätt saker i rätt tid. PwC har sedan många år tillbaka ett samarbete med Swedish Medtech och Sweden Bio  där vi tar del av de senaste nyheterna och delar med oss av våra insikter som vi skaffar oss lokalt och globalt via uppdrag åt några av världens ledande medtech- och bioteknikaktörer. Ta del av våra insikter genom att höra av dig till oss!
 

Senaste trenderna inom pharma

Håll dig uppdaterad inom de senaste globala siffrorna, nyheterna och affärstransaktioner inom pharma och life sciences.

Ta del av insikterna

Framgång når vi tillsammans

PwC:s svenska och internationella nätverk av specialister hjälper företag, organisationer och myndigheter inom Pharma & Life Science-industrin (läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinteknik) med allt från redovisning till corporate finance, riskhantering och skatterådgivning. Vi hanterar frågor kring finansiering, värdering, samarbetsavtal, licensiering och transaktionsstöd vid företagsförsäljning eller köp. Du kan få hjälp med:

 • Incitamentsprogram

 • Strukturering inför expansion

 • Riskanalys

 • Strategi och system för intern kontroll

 • Skattefrågor på lokal och global nivå

 • Licensiering

 • Processutveckling
   

Kontakta oss

Johan Engstam

Johan Engstam

Partner, branschansvarig Pharma och Life Sciences , PwC Sverige

Tel 0709-29 40 26

Följ oss i sociala medier