Revision

En oberoende revision av skickliga specialister ger dig trygghet

Vad är revision?

En professionellt genomförd revision skapar trygghet och säkerhet för alla intressenter. Dels får resultatet stor betydelse internt i de företag och organisationer som granskas, dels skapar revisionen trovärdighet gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter, medborgare och kunder.


Granskningen måste även medföra att du och din organisation får konkret hjälp att identifiera problem och att hitta rätt lösning. Det innebär att en duktig revisor dessutom måste vara en lyhörd och kompetent rådgivare med stor integritet.

Vill du veta mer om hur revisionen kan ge er mervärde?

Kontakta närmaste kontor eller läs mer under din bransch för att hitta en specialist på just din verksamhet – välkommen!

Kontakta oss

Kundcenter
Kontakta oss
Tel 010-212 50 00
Email

Följ oss