Revision – en granskning som skapar affärsvärde

En oberoende revision ger dig trygghet och större förståelse för din verksamhet. Vi erbjuder dig en modern och digitaliserad revision som hjälper dig att fatta rätt affärsbeslut.

Varför revision?

Revision skapar trygghet och säkerhet för alla intressenter och har stor betydelse internt i de företag och organisationer som granskas. Revisionen ger också tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter, medborgare och kunder.
 

En revision baserad på förståelse för er affär och era risker

Grunden för vår revision är en förståelse för kundens verksamhet, bransch och de risker som är specifika för verksamheten. PwC förankrar revisionsplanen hos både ledning och styrelse för att skapa en gemensam förståelse för det vi gör.

En revision går till så att revisorn utför ett antal granskningsåtgärder för att kunna göra ett uttalande i en revisionsberättelse. Denna sammanfattar revisorns granskning. 

Läs mer om

Söker du en revisionsbyrå?

PwC har 2 900 medarbetare runt om i hela Sverige. Kontakta närmaste kontor eller läs mer under din bransch för att hitta en revisor som är specialiserad mot din bransch och verksamhet.


Revisionen skapar:

  • Förståelse för verksamheten som grund för utveckling
  • En insiktsfull dialog
  • Konstruktiva rekommendationer

Huvuduppgifterna är att ge aktieägare trygghet i den finansiella rapporteringen, en viktig uppgift som fullgörs genom revisionsberättelsen.

Connect - realtidsdata

Connect ger ett effektivare och säkrare informationsutbyte i alla delar av revisionen. Connect förenklar och övervakar inhämtandet av revisionsmaterial i realtid. Det gör att PwC tillsammans med revisionskunden kan se hur arbetet fortskrider, när som helst och var som helst.

Halo - stora transaktionsvolymer

Halo visualiserar data och ger djupare insikter så att PwC tillsammans med kunderna kan fokusera på rätt saker. Halo är analysverktyget som förbättrar vårt sätt att revidera. Dataanalysen visualiseras, vilket ger oss djupare insikter och bättre insyn i verksamheten.
 

Aura - vår revisionsplattform

Aura är vår globala revisionsplattform. Den används av 87 000 revisorer i hela världen. Revisionsteamen kan känna en trygghet då Aura säkerställer att saker och ting görs på rätt sätt – konsekvent och effektivt, globalt och lokalt.

Digitala revisionsverktyg skapar nya insikter

PwC ligger i frontlinjen och vi förnyar revisionsarbetet med digitala lösningar: 

  • Aura är vår globala revisionsplattform som ger trygghet och enhetlighet i arbetet med våra kunders revision. 
  • Halo visualiserar realtidsdata och ger oss djupare insikter så att vi tillsammans med kunden kan fokusera på rätt saker.
  • Connect är kommunikationsverktyget som ger snabba, säkra informationsutbyten mellan oss och våra kunder. 

Betydelsen av ett starkt revisionsteam 

Rätt revisionsteam bidrar med relevanta insikter, råd och rekommendationer och ligger nära verksamheten. Ett skräddarsytt och engagerat team karaktäriseras av rätt kompetens, erfarenhet och ett gott ledarskap. 

Vårt främsta mål med revisionen är att kunna utföra den med kvalitet och skapa värde. Teamet ska ge trygghet, utmana, sparra i löpande dialog och bidra vid rapporteringen.
 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Helena Kaiser de Carolis

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide