Bankens väg framåt

2018-04-23

kvinna och man går sida vid sida

Företagsledare inom bank- och kapitalsektorn är försiktigt optimistiska i år, visar "CEO Survey 2018". Förtroendet för den egna verksamheten är svalare än i fjol, på en marknad som präglas av lika många möjligheter som hot. Bolag inom bank- och kapitalsektorn behöver satsa på kundupplevelsen och upprätthålla en hög förändringstakt för att lyckas.

Marknaden befinner sig i en ny konkurrenskraftig era och förändringarna markeras av den snabba tekniska utvecklingen och ändrade kundbeteenden. Det visar "CEO Survey 2018" där företagsledare inom bank- och kapitalsektorn intervjuas om sin syn på hot och möjligheter.

"Det finns stora möjligheter att vässa sitt innovationstänk, komma närmare kunderna och effektivisera sina affärsmodeller, men för att lyckas måste bolag inom bank- och kreditsektorn ha en hög förändringstakt."

Anneli Granqvist, ansvarig för Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Enbart 38 procent av företagsledarna har ett stort förtroende för att företagets intäkter kommer att öka de närmaste tolv månaderna (vilket är en minskning från 40 procent som var föregående års resultat).

Kundupplevelse i världsklass? Lättare sagt än gjort!

Bankerna är i full gång med att förändra kundupplevelsen och målet är att kunna leverera större värde genom de insikter och erbjudanden som datadriven teknik kan ge. Företagskunder och privatpersoner förväntar sig en allt mer skräddarsydd digital upplevelse, med flexibla och personliga tjänster samt ett kundfokuserat arbetssätt som gör kunder nöjda och lojala.

Banker har redan en hel del uppgifter om sina kunder. Utmaningen är ändå att veta vad de ska göra med dessa uppgifter.

"Hur kapitalisera på det man vet om kunderna? "Tjänsten behöver inte vara revolutionerande, utan konceptet är så enkelt som att göra vardagen lättare för kunderna."

Maria Sahlén, FS Consulting Leader, PwC Sverige

Majoriteten (85 procent) av ledarna inom bank- och kapitalsektorn är oroade för den snabba tekniska utvecklingen, visar "CEO Survey 2018". Till utmaningarna hör också att attrahera rätt slags digital kompetens. Enbart 20 procent av företagsledarna inom bank- och kapitalsektorn tycker att det är en enkel uppgift att locka till sig digital nyckelkompetens. 44 procent säger däremot att de ser potentialen i samarbete mellan människa och maskin och att AI och RPA kan förbättra kundupplevelsen på längre sikt.

Nya regler kan få bankerna att behöva ompröva sina affärsmodeller

Årets "CEO Survey" visar att orosmomenten är många bland ledare inom bank- och kapitalsektorn. Cybersäkerhet, regelverk, geopolitisk osäkerhet och störningar på grund av den tekniska utvecklingen håller ledarna inom sektorn vakna om natten.

  • Cybersäkerhet oroar 89 procent av företagsledarna. Finansiella företag har stora IT-plattformar där de interagerar med kunderna vilket gör dem mer utsatta. Hela 93 procent av företagsledarna säger att de har investerat i cybersäkerhet, visar rapporten.
  • Inte helt oväntat är hela 86 procent av företagsledarna inom bank- och kapitalsektorn oroade på grund av överreglering. Bland annat Basel IV reformerna kommer att påverka alla banker, oavsett storlek och affärsmodell.
  • Bank och kapitalsektorn hör enligt "CEO Survey 2018" till en av de sektorer (i den globala ekonomin) som utsatts för mest störningar på grund av hastigheten på den tekniska utvecklingen.

Om rapporten

Företagsledare inom bank- och kapitalsektorn intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen "CEO Survey 2018".

Ladda ner rapport

Ladda ner rapporten "Top Financial Services Industry issues of 2018".

Bygg en bank för morgondagens ekosystem

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Anneli Granqvist

Risk Advisory Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med bankfrågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide