PwC bidrar till utvecklingen av styrelsearbetet

Styrelsearbetet blir allt mer krävande och utmanade. Bakom utvecklingen ligger en mängd trender och omvärldshändelser både inom Sverige, men också internationellt. En globaliserad ekonomi, branschglidning, nya konkurrensmönster och snabb teknisk utveckling ritar om kartan på marknader och i företag.

Samtidigt har hållbarhetsfrågorna kommit allt mer i fokus genom bland annat högre förväntningar från politiker, investerare och samhället i stort. Bolagen måste visa att de klarar av att ta ett kombinerat socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar för sina verksamheter.

I takt med att kraven skärpts har nya frågeställningar hamnat i fokus som styrelsens sammansättning, ansvars- och ersättningsfrågor, utskottsarbete, valberedningens roll och betydelse samt även riskhantering, etik, värdegrund, och intern kontroll. Kraven på insyn och transparens har också skärpts.

Vi har uppmärksammat att utvecklingen och den ökade komplexiteten i styrelsearbetet skapat ett behov av att träffas och diskutera. Därför har vi tagit initiativ till tre olika nätverk för styrelseledamöter: Women on the Board, Audit Committee Arena och Finansiellt styrelseforum.

PwC samarbetar med StyrelseAkademien

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Deras mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. PwC är strategisk samarbetspartner med Styrelseakademien, såväl Stockholm, Örebro, Västsverige, Skåne som Sverige.

 

omslag boken Vägledning till god styrelsesed

Ny upplaga av "Vägledning till god styrelsesed"!

Nu är den här, handboken om styrelsearbete som StyrelseAkademien gett ut sedan 2003. Den nya utgåvan har uppdaterats med avsnitt om bland annat cyber security, styrelsens relation med det omgivande samhället samt vad man bör tänka på innan man tackar ja till ett styrelseuppdrag.

Läs mer och beställ boken
 

Kontakta oss

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier