Riskhantering

Information Security Survey

Säkerhetsbrotten ökar och innebär ofta stora ekonomiska förluster för de drabbade företagen, enligt en ny undersökning från PwC. Men det går att skydda sig genom att ta frågorna på allvar och arbeta proaktivt.


Ta del av rapporten

Ökad risk för attacker

Med allt mer strategisk data i molnet ökar också oron för angrepp. Informationssäkerhet är just nu en av de viktigaste utmaningarna för framtidens försäkringsbransch.


Lär dig mer om Insurance Banana Skins 2015

 

Kontakta
Patrik Nissén
Tel 0709-29 35 58
Email
Katja Severin-Danielsson
Tel 0709-29 34 25
Email