Våga vara en tydlig beställare

Många gånger ses projektledaren som ansvarig om ett projekt misslyckas. Men, är det alltid projektledarens fel?

Läs mer

EU:s dataskydds-förordning

Nya EU-regler kommer att påverka alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter.

Läs mer

Kontakta
Patrik Nissén
Tel 0709-29 35 58
Email
Katja Severin-Danielsson
Tel 0709-29 34 25
Email


Följ metoden och uppnå dina projektmål

Följ metoden och uppnå dina projektmål – Här ger Mårten Ericson några tips på hur ni kan hantera det och få ett koordinerat sätt att arbeta med projekt

Risk in review: Going the distance

I PwC:s rapport "Risk in Review" får du tips och råd hur du kan utveckla era processer kring riskhantering för att nå trygg framgång.

PwC:s 2015 Annual Corporate Directors Survey

PwC:s 2015 Annual Corporate Directors Survey från USA visar att chefer upplever att deras styrelser inriktar sig på långsiktig styrning trots de kortsiktiga förväntningar företag ställs inför.

En användarvänlig styrelseguide för effektiv IT-övervakning

Att förstå alla möjligheter och risker kopplade till IT kan vara en riktig utmaning. Vår undersökning, som vände sig till 800 aktiebolagschefer, visar att många chefer känner sig förvirrade och obekväma med tillsynen av IT verksamheten.

PwC växer inom IT- och informationssäkerhet

PwC Sverige förvärvar det ledande säkerhetskonsultbolaget Ekelöw InfoSecurity AB och dess dotterbolag.

EU:s kommande dataskyddsförordning

Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter kommer att påverkas av de nya reglerna i EU:s dataskyddsförordning – så här hanterar ni förändringarna.

Cyber Security key emerging risk Q3 2015

Incidenterna inom informations- och IT-säkerhet ökar och svenska bolag investerar och prioriterar riskerna lägre jämfört med jämförbara globala bolag, visar rapporten från PwC.