Så lyckas du med förändringsledning

Något som brukar saknas i ett förändringsprojekt är själva förändringsledningen som ska se till att projektets resultat börjar användas. Utan förändringsledning, eller change management, kan projektet bli jättedyrt och i värsta fall är både tid och pengar bortkastade. 

Läs mer

EU:s dataskydds-förordning

Nya EU-regler kommer att påverka alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter.

Läs mer

Kontakta
Patrik Nissén
Partner
Tel 0709-29 35 58
Email
Katja Severin-Danielsson
Partner
Tel 0709-29 34 25
Email


Oberoende - en fråga om förtroende | Utdrag från årsredovisning

Utan kundernas och samhällets förtroende är vi ingenting. Därför har vi på PwC rigorösa processer och kontroller som syftar till att ständigt säkerställa vårt oberoende i alla tänkbara situationer.

Bästa rapportering om värdeskapande 2015 - tävlan 2016

SEB tog hem första priset för de större bolagen och Cloetta för de mindre bolagen i tävlingen Bästa rapportering om värdeskapande som arrangeras av PwC.

Följ metoden och uppnå dina projektmål

Följ metoden och uppnå dina projektmål – Här ger Mårten Ericson några tips på hur ni kan hantera det och få ett koordinerat sätt att arbeta med projekt

Risk in review: Going the distance

I PwC:s rapport "Risk in Review" får du tips och råd hur du kan utveckla era processer kring riskhantering för att nå trygg framgång.

Våga vara en tydlig beställare

Många gånger ses projektledaren som ansvarig om ett projekt misslyckas. Men, är det alltid projektledarens fel?

PwC:s 2015 Annual Corporate Directors Survey

PwC:s 2015 Annual Corporate Directors Survey från USA visar att chefer upplever att deras styrelser inriktar sig på långsiktig styrning trots de kortsiktiga förväntningar företag ställs inför.

En användarvänlig styrelseguide för effektiv IT-övervakning

Att förstå alla möjligheter och risker kopplade till IT kan vara en riktig utmaning. Vår undersökning, som vände sig till 800 aktiebolagschefer, visar att många chefer känner sig förvirrade och obekväma med tillsynen av IT verksamheten.