Våga vara en tydlig beställare

Många gånger ses projektledaren som ansvarig om ett projekt misslyckas. Men, är det alltid projektledarens fel?

Läs mer

EU:s dataskyddsförordning

Nya regler i EU:s dataskyddsförordning kommer att påverka alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Hur ska ni i ert företag hantera förändringarna? Så här prioriterar ni rätt områden!

Läs mer

Kontakta
Patrik Nissén
Tel 0709-29 35 58
Email
Katja Severin-Danielsson
Tel 0709-29 34 25
Email

Cyber security

PwC hjälper er att hitta rätt lösningar och implementerar ett effektivt program som stödjer er långsiktiga säkerhetsuppbyggnad.

Building digital trust - The confidence to take risks

Vinnarna i den digitala tidsåldern är de företag som förstår värdet av sitt digitala förtroende och prioriterar att skydda det, visar rapporten från PwC.

2013 International Arbitration Survey

Studien International Arbitration Survey 2013 belyser trender i företagens val och hur de använder internationella skiljeförfaranden som tvistlösningsmekanism.

Analys av affärssystem gav Sony Ericsson bättre kontroll

Så här hjälpte vi vår kund Sony Ericsson med översyn av affärssystemet som gav mobiltelefonföretaget en effektivare systemanvändning och bättre riskkontroll.