PwC + Hållbarhet = Sant!

Vi på PwC hjälper företag, organisationer och myndigheter att arbeta med hållbarhet utifrån tre perspektiv: socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Men vi lever även som vi lär. Att vi aktivt tar ansvar för en hållbar utveckling är lika självklart som nödvändigt i vårt arbete för att uppfylla vårt syfte att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Här kan du ta del av våra hållbarhetsstrategier.

Vision och syfte

PwC:s vision är ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende. Våra tjänster hjälper företag och organisationer att minimera risker och bli mer hållbara. Vi utvecklar ständigt våra erbjudanden så att PwC ska vara en relevant partner för företag och andra aktörer över hela världen. Dessutom deltar vi i globala och lokala initiativ för ansvarsfullt företagande.

Vill du veta hur vi arbetar med hållbarhet? 

PwC:s hållbarhetsarbete rapporteras årligen i års- och hållbarhetsredovisningen. Års- och hållbarhetsredovisningen, tillsammans med Transparency Report, är PwC:s samlade årliga externa rapportering. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) standarder, nivå core.

Läs vår senaste hållbarhetsredovisning

Global strategi och lokal anpassning

I det globala PwC-nätverkets strategi för hållbarhet ingår fyra fokusområden för hållbarhet: Marknad, medarbetare, miljö och klimat samt samhälle. PwC Sveriges strategi är anpassad till lokala förutsättningar och prioriteringar. 

Våra värderingar på PwC

Kontakta oss

Ellen Danielsson

Ellen Danielsson

Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Följ oss i sociala medier