Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

PwC + Hållbarhet = Sant!

Vi på PwC hjälper företag, organisationer och myndigheter att arbeta med hållbarhet utifrån tre perspektiv: socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Men vi lever även som vi lär. Att vi aktivt tar ansvar för en hållbar utveckling är lika självklart som nödvändigt i vårt arbete för att uppfylla vårt syfte att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Här kan du ta del av våra hållbarhetsstrategier.

Vision och syfte

PwC:s vision är ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende. Våra tjänster hjälper företag och organisationer att minimera risker och bli mer hållbara. Vi utvecklar ständigt våra erbjudanden så att PwC ska vara en relevant partner för företag och andra aktörer över hela världen. Dessutom deltar vi i globala och lokala initiativ för ansvarsfullt företagande.

Vårt löfte till alla medarbetare: The Opportunity of a lifetime – din bästa tid är här och nu!

Vi på PwC är gränslöst stolta över våra medarbetare. Vad vi tillsammans – du och jag – kan göra för våra kunder och uppdragsgivare är egentligen allt vad PwC handlar om. Därför är det så oerhört viktigt att alla medarbetare får de bästa möjligheterna att växa, utvecklas och må bra. Vårt löfte till dig som väljer oss som arbetsgivare är "The Opportunity of a Lifetime": Din tid på PwC ska det vara den bästa i din karriär och präglas av utveckling och möjligheter, oavsett om du är i början av karriären eller har kommit en bra bit på väg i ditt arbetsliv.

Vill du veta hur vi arbetar med hållbarhet? 

PwC:s hållbarhetsarbete rapporteras årligen i års- och hållbarhetsredovisningen. Års- och hållbarhetsredovisningen, tillsammans med Transparency Report, är PwC:s samlade årliga externa rapportering. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) standarder, nivå core.

Läs vår senaste hållbarhetsredovisning

Global strategi och lokal anpassning

I det globala PwC-nätverkets strategi för hållbarhet ingår fyra fokusområden för hållbarhet: Marknad, medarbetare, miljö och klimat samt samhälle. PwC Sveriges strategi är anpassad till lokala förutsättningar och prioriteringar. 

Våra värderingar på PwC
< Tillbaka

< Tillbaka
[+] Läs mer

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change

Tel 0729-95 25 52

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier