Samhällsengagemang: Så löser vi utmaningar tillsammans

På PwC driver vi vår verksamhet för att bidra till ett hållbart samhälle. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem, men de största problemen kan varken vi på PwC eller någon annan lösa själva. Vi samarbetar därför med utvalda aktörer för att göra skillnad och förbättra både näringsliv och samhälle. Genom ett aktivt samhällsengagemang och våra medarbetare bidrar vi till att lösa utmaningar. Detta gör vi genom att dela kunskaper, stödja socialt entreprenörskap och verka för utveckling av organisationer och människor.

Far och son lever ett förbättrat liv på en strand.

PwC i nytt samarbete med Generation Pep

Under våren 2022 tecknade vi ett nytt samarbete med organisationen Generation Pep. Vi är stolta och glada över att vi får möjlighet att bidra till deras vision – att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. 

Det Generation Pep står för är verkligen hjärtat av det vi på PwC vill åstadkomma med vårt samhällsengagemang och i linje med vårt syfte: att bidra till att skapa förtroende och lösa viktiga problem. 

Insikterna från resultaten i Pep-rapporten 2022 är något som såväl näringsliv och samhälle verkligen behöver ta på allvar och kraftsamla kring, där vi vill vara med och påverka utvecklingen i en positiv riktning.

Läs mer om Generation Pep

PwC samarbetar med Generation Pep

PwC:s samarbete med Järvaveckan

Sedan 2022 har PwC Sverige ett samarbete med Järvaveckan vars syfte är att bidra till ett samhälle där mångfalden är en allmänt erkänd styrka och där alla kan vara med och påverka samhällsutvecklingen.

– Att vara partner till Järvaveckan innebär ett långsiktigt och nära samarbete som bygger på social hållbarhet. En hållbarhet, som i sin tur bygger på inkludering där alla kan vara med och påverka samhällsutvecklingen – helt i linje med vad vi på PwC vill åstadkomma, säger Jörgen Haglund, Markets Leader på PwC.

Järvaveckan drivs sedan 2016 av stiftelsen The Global Village, en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Järvaveckan består i sin tur av de tre verksamheterna Järvaveckan Evenemang, Järvaveckan Research och Järvaveckan Dialog.

– Jag är så glad att PwC Sverige är kunskapspartner till Järvaveckan. Det känns att medarbetarna på PwC brinner för frågor som ett hållbart näringsliv, mångfald och inkludering, och jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla vårt samarbete, säger Ahmed Abdirahman, vd och grundare Järvaveckan.

PwC deltar i Järvaveckan

Tillsammans med Norrsken hjälper vi entreprenörer att skapa en bättre värld

PwC samarbetar med stiftelsen Norrsken Foundation som stöttar entreprenörer inom teknik med inriktning mot social påverkan. Norrsken Foundation är ett av världens främsta nav inom Impact Entrepreneurship och dess medlemsföretag drivs av att skapa hållbara lösningar som kan förändra livet för en miljard människor. De arbetar med att lösa utmaningar som svält, fattigdom, mental ohälsa, miljöfrågor, integration, med mera.

PwC hjälper Norrskensentreprenörerna med information om och dialog kring relevanta frågor som finns inom våra olika kompetensområden som till exempel skattefrågor, verksamhetsutveckling och cybersäkerhet. Vi är därmed en del i Norrskens mål eller vision om “be part of the solution".

– PwC:s syfte är att bygga förtroende och lösa viktiga problem – för våra kunder och för samhället i stort. Vi är stolta över att vi genom vårt partnerskap med Norrsken Foundation får möjlighet att bidra med vår kunskap, lära från dem och tillsammans med Norrsken bidra i arbetet med att skapa en hållbar framtid, säger Jörgen Haglund, Markets Leader och vice vd på PwC.

Läs mer om Norrsken
 

PwC i samarbete med Norrsken Foundation
Video: PwC – The Backbone of Norrsken

Include: Låter gymnasieelever få en smak av näringslivet

Via mentorprogrammet Include är medarbetare från PwC mentorer för gymnasieelever i Stockholm, Göteborg och Malmö. Programmet är treårigt och kopplat till läroplanen. På så sätt vill vi på PwC hjälpa unga killar och tjejer i gymnasiet att möta näringslivet och låta sig inspireras att plugga vidare och knyta värdefulla kontakter.

Läs mer om mentorprogrammet

PwC:s engagemang för Årets Nybyggare

Stiftelsen Internationella företagare i Sverige (IFS) stöttar entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund att starta, driva och utveckla företag. De delar varje år även ut priset Årets Nybyggare för att lyfta fram och hedra företagare som visat att det går att bryta utanförskap och bli framgångsrika som företag. På det sättet blir dessa företagare förebilder för andra som ännu inte tagit steget. Vi på PwC ser att det arbete IFS gör är betydelsefullt för att vi i Sverige ska ha ett blomstrande näringsliv. Där människor med olika perspektiv och idéer får möjlighet att realisera sina drömmar som både bidrar till deras eget välbefinnande och möjlighet till försörjning och är en motor för att hela vårt samhälle ska utvecklas på ett positivt sätt. Inom ramen för samarbetet har PwC bland annat varit med och utvärderat de nominerade företagen i Årets Nybyggare. Framåt kommer vi fortsätta att utveckla samarbetet på fler områden.

man står vid skrivbord med dator

Socialt entreprenörskap med Business Challenge

Hållbara företag bygger hållbara samhällen. Därför var PwC med och startade Business Challenge och fortsätter att stötta initiativet för att bidra till tillväxt och fler jobb. Vi hjälper nystartade innovationsföretag och entreprenörer att vidareutveckla sina verksamheter för att driva på en hållbar ekonomisk utveckling och skapandet av nya arbetstillfällen.
 

Utbildning – starka band till akademin

PwC bidrar till undervisningen och forskningen på landets universitet och högskolor. Vi erbjuder studenter uppsatspraktik på våra kontor runt om i landet och till Handelshögskolan i Stockholm har vi bidragit till en professur i redovisning och revision. Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR) får stöd för sin forskning kring civilsamhällets ekonomi, organisation och utveckling.
 

Vi står upp för människorna i Ukraina

Vi på PwC är djupt berörda över kriget i Ukraina och den fruktansvärda situation människorna i Ukraina och även våra kollegor och deras familjer befinner sig i just nu. PwC Sverige bidrar till hjälpverksamheten i Ukraina genom hjälporganisationer. Många av våra medarbetare använder också sina hållbarhetsdagar inom vårt initiativ Hållbarhet 1+1 för att individuellt eller tillsammans med kollegor göra en samhällsinsats.

Under 2022 bildades Ukraina Task Force, där våra medarbetare genom egna initiativ bidrog till att hjälpa människorna  i Ukraina. Insatserna som våra medarbetare har gjort varierar men har en sak gemensamt: ett otroligt engagemang med mycket hjärta och vilja att hjälp till. Bland insatserna ingår en insamling till att köpa en ambulans till Ukraina, vara volontärer till ett flyktingläger vid gränsen, tolkningshjälp vid Migrationsverket och mycket mer. Vi har också startat ett "Buddyprogram” där PwC:are ordnar olika aktiviteter som syftar till att hjälpa flyktingar från Ukraina att komma in i det svenska samhället.

Ukrainas flagga

PwC stolt sponsor till Girls in Tech

Girls in Tech är eventet som väcker högstadietjejers intresse för teknik och naturvetenskap. Matematiken är enkel – för att få fler kvinnor som arbetar inom tech morgon, behöver vi ha fler teknikintresserade tjejer i dag.

För att det ska kunna hända bjuder Girls in Tech in högstadie​​tjejer från årskurserna 7,8 och 9 till ett spännande och inspirerande event med workshops, föreläsningar och möjlighet att få träffa representanter från KTH och andra tekniska högskolor.

PwC har sedan starten av Girls In Tech (som bland annat medgrundades av före detta PwC-medarbetare) aktivt stöttat organisationen och nu (2022) är vi även officiella partners.

PwC sponsor till Girls in Tech

På internationella kvinnodagen 2023 firade Girls in Tech Nordics 1 år som intresseorganisation, och vi intervjuade grundare, styrelsemedlemmar och en panelist om varför initiativet behövs.

Kontakta oss

Ellen Danielsson

Ellen Danielsson

Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier