Transparency report: Årlig rapport avseende revisionsbolagets verksamhet

En årlig rapport avseende revisionsbolags verksamhet. Denna rapport är upprättad i enlighet med kraven i artikel 13, punkt 1 i EU-förordningen 537/2014 Särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse.

Syftet med en transparencyrapport är att ge externa intressenter insyn i ett revisionsbolags verksamhet med fokus på frågor kring organisation, ägarförhållanden, system för intern kvalitetssäkring av revisionsverksamheten, oberoende med mera.

Äldre versioner

En årlig rapport avseende revisionsbolagets verksamhet upprättas i enlighet med 22 a § revisorslagen (2001:883) och förordning (1995:665) om revisorer, grundat på EU direktiv. Den är avsedd att ge externa intressenter insyn i revisionsbolags verksamhet med fokus på frågor kring organisation, ägarförhållanden, system för intern kvalitetssäkring av revisionsverksamheten, oberoende med mera.

Kontakta oss

Bo Lagerström

Bo Lagerström

Partner, branschansvarig Forest, paper and packaging, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 41

Följ oss i sociala medier