Transparency report: Årlig rapport avseende revisionsbolagets verksamhet

En årlig rapport avseende revisionsbolags verksamhet. Denna rapport är upprättad i enlighet med kraven i artikel 13, punkt 1 i EU-förordningen 537/2014 Särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse.

Syftet med en transparencyrapport är att ge externa intressenter insyn i ett revisionsbolags verksamhet med fokus på frågor kring organisation, ägarförhållanden, system för intern kvalitetssäkring av revisionsverksamheten, oberoende med mera.

Äldre versioner

En årlig rapport avseende revisionsbolagets verksamhet upprättas i enlighet med 22 a § revisorslagen (2001:883) och förordning (1995:665) om revisorer, grundat på EU direktiv. Den är avsedd att ge externa intressenter insyn i revisionsbolags verksamhet med fokus på frågor kring organisation, ägarförhållanden, system för intern kvalitetssäkring av revisionsverksamheten, oberoende med mera.

Kontakta oss

Bo Lagerström

Bo Lagerström

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 41

Följ oss i sociala medier