Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Års- och hållbarhetsredovisning 2020/2021

Som en Community of solvers löste vi utmaningarna under pandemin tillsammans

“Mitt första år som vd har varit minst sagt annorlunda, där pandemin i hög grad fortsatte att prägla våra liv. Det jag framför allt tar med mig från det här året är en enorm tacksamhet och glädje över möjligheten att få arbeta tillsammans med så många härliga kunder och medarbetare. Tillsammans har vi, med gemensamma krafter, hanterat ett läge ingen av oss tidigare har varit med om.”
SOFIA GÖTMAR-BLOMSTEDT, VD, PWC SVERIGE

Läs hela vd-ordet här
Ladda ned års- och hållbarhetsredovisningen här
Årsrapport 2021

Community of solvers

PwC Sverige – Så visar vi vägen och formar framtiden

Nu när omställning och nytänkande präglar hela vårt samhälle utmanas invanda mönster och rådande modeller omdefinieras. Där spelar vi på PwC en viktig roll. Vi vill vara vägledande och banbrytande när det gäller att bygga förtroende och lösa de utmaningar som samhället ställs inför. Vägen dit går via nyfikna specialister som samarbetar och lär av varandra.

PwC har en lång historisk koppling till förtroende inom många områden såsom revision, skatt, risk och transaktioner. När vi nu tar oss an framtiden handlar det om att utveckla förtroendet i samhället i stort där vi bidrar till samhällsutvecklingen inom många olika områden.

Därför höjer vi nu ambitionerna. Tillsammans arbetar vi nu än mer målmedvetet med ett helhetsperspektiv när det gäller framtida utmaningar för våra kunder och samhället. Vi ska vägleda i alla delar och aspekter när det gäller att skapa förtroende och hitta lösningar som är långsiktiga och hållbara.

“Min drivkraft är att bidra till hållbara lösningar för framtiden – för våra medarbetare, kunder och samhället i stort. Inom PwC skapar vi unika värden genom starka samarbeten, såväl internt mellan våra specialister som i de externa relationerna.”
JÖRGEN HAGLUND, MARKETS LEADER OCH VICE VD, PWC SVERIGELäs om våra tjänster

Våra fyra fokusområden för hållbarhet

 • Hållbara medarbetare

  PwC investerar i varje medarbetares utveckling och skapar goda förutsättningar för välmående genom att främja en kultur av delaktighet, innovation och inkludering.

  Hållbara medarbetare – viktigast av allt

  Det är bara vi människor som kan vara proaktiva rådgivare och skapa mervärde. I en tid med stora förändringar ökar vi vårt fokus på hållbara medarbetare. Vår tydliga ambition är att ge våra medarbetare de bästa möjligheterna till utveckling, arbetsglädje och välmående.

  Hälsoarbetet lägger grunden för hållbara medarbetare

  Vi som arbetar på PwC är företagets viktigaste tillgång – vår hälsa, att vi mår bra och trivs är vår högsta prioritet! Vi har fokuserat på att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en bra arbetsmiljö där vi alla känner motivation, i en situation där merparten av oss har jobbat på distans. Alla våra medarbetare har på ett helt magiskt sätt arbetat under året med att ta hand om varandra och våra kunder trots att läget har varit väldigt annorlunda under pandemin.

  Tekniken möjliggör nya arbetssätt

  De senaste åren har vi lärt oss att arbeta på nya sätt och höjt vår digitala kompetens där digitala verktyg och arbetssätt har gjort det enklare för oss att samverka över olika kompetensområden och överbrygga geografiska avstånd. De bra saker som vi har lärt oss uppskatta under pandemin ska vi ta med oss in i framtiden tillsammans med det som vi har saknat, till exempel att nätverka och delta fysiskt i sociala sammanhang. När vi kombinerar dessa lärdomar med nya flexibla arbetssätt står vi väl rustade inför framtiden. Tillsammans har vi nu möjligheten att utforska och skapa det bästa i framtidens arbetsliv – vi har alla en otroligt viktig roll i den här resan!

  Kompetensutveckling för en ny värld

  Genom att stärka våra digitala kunskaper och förmågor tar vi ytterligare steg i utvecklingen från en traditionell revisionsbyrå till ett modernt företag inom revision och rådgivning.

  New world. New skills. är PwC:s globala kunskapslyft i form av digitala utbildningsprogram och lärplattformar som hjälper oss att omsätta våra kunskaper och förmågor i nya tjänster och leveranssätt. På så sätt skapar vi mervärde och en bättre upplevelse för både kunder och medarbetare.

  Vår app för digitalt lärande, Digital Fitness App, öppnade vi även upp för allmänheten mellan våren 2020 och sommaren 2021 som ett viktigt led i vårt samhällsengagemang.

  Läs mer om New world. New skills.
   

 • Ansvarsfulla affärer

  PwC agerar ansvarsfullt och respektingivande i alla relationer och uppdrag samt stödjer kundernas hållbara tillväxt genom att minska risker och ta tillvara på möjligheter kopplade till hållbarhetsagendan.

  Ansvarsfulla affärer – för ett hållbart samhälle

  Det är bara vi människor som kan vara proaktiva rådgivare och skapa mervärde. I en tid med stora förändringar ökar vi vårt fokus på hållbara medarbetare. Vår tydliga ambition är att ge våra medarbetare de bästa möjligheterna till utveckling, arbetsglädje och välmående.
  Läs mer om vårt hållbarhetsarbete – ansvarsfulla affärer

  Så lägger vi grunden för ansvarsfulla affärer

  Genom att alltid ha fokus på ansvar och samhällets bästa bygger vi konkurrenskraft och blir en än mer attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Vi stärker också våra kundrelationer när vi skapar förtroende och bidrar till samhällets utveckling. Just därför är ansvar DNA:t för vår verksamhet och ledstjärnan för vårt dagliga arbete. Vår verksamhet är reglerad och står under tillsyn av Revisorsinspektionen, vilket bland annat innebär att det ställs särskilt höga krav på våra medarbetares etik och integritet. PwC har tagit fram en intern uppförandekod där vi tydliggör hur vi ska agera. Inom vårt globala nätverk finns också riktlinjer för flera områden, till exempel när det gäller förebyggande av korruption samt riktlinjer för hantering av gåvor och aktiviteter.

 • Så ska vi begränsa vår miljöpåverkan

  PwC Sveriges övergripande mål för att begränsa miljöpåverkan är att vi i vår verksamhet och värdekedja ska ha nettonollutsläpp till 2030. För att nå dit arbetar vi med en rad aktiviteter – allt från att se över våra resvanor till energiförsörjning på våra kontor. Pandemin har skyndat på stora delar av utvecklingen och vi fokuserar på att hitta fler vägar för att begränsa vår påverkan på klimatet.

  PwC:s klimatvision – i Sverige och globalt

  PwC:s internationella nätverk har åtagit sig ett mål om nettonollutsläpp till 2030. Det innebär att vi ska reducera koldioxidutsläppen i vår verksamhet tillsammans med våra leverantörer och stötta våra kunder samt andra intressenter att gå över till en koldioxidfri framtid. Att PwC globalt har antagit Net Zero-initiativet stärker oss på PwC Sverige i vårt fortsatta arbete med att sätta konkreta mål och aktiviteter för att begränsa vår miljöpåverkan för framtiden. PwC tar ett stort klimatsteg när The Science Based Targets initiative (SBTi) har validerat PwC:s tillvägagångssätt och tidsplan för att nå nettonollutsläpp till år 2030 (basår 2019).

  Vi kommer fortsätta att utveckla den egna affärsmodellen för att minska koldioxidpåverkan i verksamhetens värdekedja, öka transparensen och stödja utvecklingen av ESG-rapportering och standarder. Dessutom kommer vi att öka fokus på att stödja kunder och våra leverantörer i deras arbete för minskad klimatpåverkan.
  Läs mer om vårt hållbarhetsarbete – begränsa miljöpåverkan

 • Ett större samhällsengagemang

  Vi engagerar oss och gör skillnad genom att vara en stark röst i viktiga samhällsfrågor och fungerar som stöd inom områden som hållbarhet, mångfald och entreprenörskap. Våra medarbetare deltar aktivt och påverkar med kunskaper och erfarenheter och skapar därmed engagemang som bygger värde både för medarbetare och samhället.

  Det är viktigt att vårt samhällsengagemang gynnar hela Sverige och därför bedrivs många av insatserna på våra kontor runt om i landet. Under det senaste verksamhetsåret har vi på grund av pandemin inte haft möjlighet att medverka i lika många aktiviteter, men vår ambition är att successivt öka takten.

  Entreprenörerna bygger framtidens näringsliv

  PwC stödjer entreprenörer och bidrar till utvecklingen av nya, samhällsnyttiga företag. Genom vårt samarbete med Business Challenge hjälper vi nystartade innovationsföretag och entreprenörer att vidareutveckla sin verksamhet. I den tävlingsdel som ingår i initiativet står vi bakom priset för socialt entreprenörskap. I år gick priset till MyPick som arbetar med bemanning inom vårdsektorn.

  Fokus på mångfald och inkludering

  Mångfald och inkludering är en central del av vår värdegrund. Bland annat engagerar vi oss genom vårt eget mentorprogram Include, där ett sextiotal medarbetare är mentorer för elever på gymnasieskolor. Sedan starten för sex år sedan har drygt 1 000 elever deltagit och flera av dem har nu tagit steget till högre utbildningar.
  Läs mer om vårt hållbarhetsarbete – samhällsengagemangLäs mer om vårt samlade hållbarhetsarbete

Kontakta oss

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier