Års- och hållbarhetsredovisning 2021/2022

Sofia Götmar-Blomstedt, vd, PwC Sverige

"När jag reflekterar över året som har gått har det verkligen visat att vi på PwC vill bidra till att skapa större värden, såväl i våra kundrelationer som för samhället i stort – både under pandemin och under kriget i Ukraina. Under båda dessa kriser har vi ställt om, kraftsamlat och samarbetat för att stötta varandra, våra kunder och människor i vår närhet på ett helt fantastiskt sätt. Jag är så stolt över att dagligen få arbeta med alla kollegor som verkligen tar ansvar och lever våra värderingar. Många har engagerat sig i initiativ som verkligen har gjort skillnad."

Sofia Götmar-Blomstedt, vd, PwC Sverige

Vi bygger förtroende och skapar långsiktigt hållbara resultat

Vår globala strategi – The New Equation – handlar om två sammanflätade behov: att bygga förtroende och skapa långsiktigt hållbara resultat som tillgodoser våra olika intressenters förväntningar och krav. Att på olika sätt skapa, stärka och vidareutveckla förtroendet är fundamentet för hela vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör.

Vår ambition – som vi uttrycker i ledorden happy people, happy client, happy society – sammanfattar hur vi bidrar till en positiv samhällsutveckling utöver lönsamhet och tillväxt.

Happy people handlar om hur vi arbetar långsiktigt för att erbjuda en hållbar arbetssituation för våra medarbetare med möjligheter att ständigt utvecklas. Med happy client vill vi möta våra kunders förväntningar i olika dimensioner – att de är nöjda med vårt arbete, och att det resulterar i en positiv påverkan på deras framgång. Med Happy society menar vi hur vi kan bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna, både genom vårt eget hållbarhetsarbete som genom det våra kunder åstadkommer med hjälp av vår rådgivning. 

Genom våra medarbetare erbjuder vi på PwC en stor bredd av tjänster inom revision och rådgivning, och vi har djup kunskap inom de flesta branscher. Omkring hälften av våra intäkter kommer från tjänster inom finansiell revision och hälften från olika typer av rådgivningstjänster.

När vi utvecklar våra tjänster utgår vi alltid från våra kunders behov för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar. Vi samarbetar och agerar på innovativa sätt för att leverera värde för företag och organisationer, deras kunder, intressenter och för hela samhället.

Läs om våra tjänster

Läs om The New Equation

Våra värderingar

Agera med integritet
Vi agerar med integritet för det som är rätt och hållbart.

Göra skillnad
Vi gör skillnad genom att hjälpa våra kunder med perspektiv, beslutsfattande och genomförande i viktiga frågor.

Visa omsorg
Vi visar omsorg för våra kunder och kollegor, så att de känner den trygghet och utveckling som de eftersträvar.

Samverka
Vi samverkar över gränserna med en mångfald av talanger som kombinerar kunskap, expertis och nyfikenhet.

Vara nyskapande
Vi är nyskapande i vad och hur vi levererar, med kreativitet och teknologi som avgörande möjliggörare.

Flera vindkraftverk på rad

Allt vi gör utgår från att skapa hållbara värden

Klimatförändringar, nya regelverk, ändrade konsumtionsbeteenden – hållbarhetsfrågorna är mer aktuella än någonsin. Alla företag och organisationer behöver ta ett större ansvar för att agera mer långsiktigt och tillsammans lösa de riktigt stora samhällsutmaningarna. Behovet av stöd är enormt där vi, med vår kunskap och vårt globala nätverk, både kan och vill leda den utvecklingen.

Vårt samlade hållbarhetsarbete

Ett hållbart arbetsliv är grunden för vår verksamhet

Vi som arbetar på PwC är företagets viktigaste tillgång. Därför är ambitionen happy people en viktig del av vår strategi och ledstjärnan för aktiviteterna inom vårt prioriterade område "wellbeing".

– Vi vill att alla ska ha en arbetssituation som är långsiktigt hållbar med möjlighet till både utveckling, arbetsglädje och välmående. Att vi trivs, mår bra och har roligt på jobbet är fundamentet i vår värdegrund. Därför har vi stort fokus på att skapa goda förutsättningar för en bra balans mellan arbete och privatliv, säger Katarina Roddar, personaldirektör. 

Läs om hållbara medarbetare

Hur det är att arbeta på PwC

Kvinnliga kollegor diskuterar
Viktor Lindroth och Hanne Setane, PwC

Vi bygger förtroende genom ansvarsfulla affärer

Att agera på ett ansvarsfullt sätt och motverka oetiska affärsmetoder som mutor och korruption är en självklarhet för oss – det är grunden för vår verksamhet. Men när vi talar om att agera ansvarsfullt handlar det inte enbart om vår egen verksamhet, vi vill även ta ansvar för våra kunder och vårt samhälle. 

Läs om ansvarsfulla affärer

 

Så tar vi steg för steg mot en hållbar framtid

Vi på PwC Sverige har bestämt oss: vi vill ta vårt ansvar för att skapa ett hållbart samhälle och fortsätter arbeta mot målet om nettonollutsläpp. Samtidigt stöttar vi våra kunder och leverantörer på vägen mot en koldioxidfri framtid. Tillsammans vill vi agera nu.

Hur vi begränsar miljöpåverkan

Mirlinda Rama, PwC
Josefine Thor, PwC

En ny tid kräver ett starkare samhällsengagemang

De senaste åren, med en global pandemi och nu senast kriget i Ukraina, har inneburit stora omvälvningar både för oss som individer och samhället i stort. I dessa turbulenta tider vill vi på PwC vara en stark kraft som bidrar till positiv förändring och ger stöd inom områden som hållbarhet, mångfald och entreprenörskap. Vårt engagemang springer naturligt ur vår nya strategi och ambition om happy society.

Vårt samhällsengagemang

Kontakta oss

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier