"Vi skapar tillväxt och stärker vår redan starka position på revisionsmarknaden med fortsatt förtroende från våra befintliga kunder och från många nya kunder, vilket känns väldigt roligt. Det är också glädjande att efterfrågan på våra rådgivningstjänster ständigt ökar, särskilt inom företagstransaktioner och hållbarhetsfrågor. Vi är nu en riktigt stark aktör inom ESG-området i Sverige. Tillsammans med våra kunder, organisationer och andra samhällsaktörer fortsätter vi skapa hållbara resultat både i vår egen verksamhet och i samhället i stort."

Sofia Götmar-Blomstedt, vd, PwC Sverige

Vi drivs av att lösa viktiga problem och skapa hållbara värden

Förändringarna i vår omvärld skapar inte bara nya utmaningar utan även möjligheter där vi som rådgivare och revisorer har en viktig roll att spela. För att stötta våra kunder med mer komplexa frågeställningar kopplar vi ihop våra specialistkompetenser i ett helhetserbjudande som löser kundernas utmaningar även på längre sikt.

Våra kunder befinner sig på olika stadier i sin utveckling och har varierande behov av stöd. Vi är med och utvecklar de företag som har kommit långt, men inspirerar också dem som behöver ställa om. Det kan vara pionjärer som bryter helt ny mark för att revolutionera en bransch, eller de som just nu driver en omställning för att förflytta sig från en mer traditionell affärsmodell till att leva upp till nya, förändrade krav. För alla typer av bolag och organisationer är vi en relevant och viktig partner iarbetet med att säkerställa en hållbar omställning och utveckling.

När vi frågar våra kunder om hur vi skapar bäst värde för dem är svaret entydigt – de vill ha en proaktiv rådgivare som förstår och brinner för att stötta deras verksamhet och organisation, behov och utmaningar, och levererar såväl  väntade som behovsstyrda lösningar. Det är också vår ambition och drivkraft, oavsett om det gäller revision eller rådgivning.

Här nedan kan du läsa mer om hur vi skapar värde för fintech-bolaget Brite, genom att stötta företagets risk och compliance-funktioner, och för Region Gotland i deras utveckling mot långsiktig hållbarhet.

Läs om våra tjänster

Våra värderingar

Agera med integritet
Vi agerar med integritet för det som är rätt och hållbart.

Göra skillnad
Vi gör skillnad genom att hjälpa våra kunder med perspektiv, beslutsfattande och genomförande i viktiga frågor.

Visa omsorg
Vi visar omsorg för våra kunder och kollegor, så att de känner den trygghet och utveckling som de eftersträvar.

Samverka
Vi samverkar över gränserna med en mångfald av talanger som kombinerar kunskap, expertis och nyfikenhet.

Vara nyskapande
Vi är nyskapande i vad och hur vi levererar, med kreativitet och teknologi som avgörande möjliggörare.

Våra medarbetares välmående är grunden för vår verksamhet

Vi som arbetar på PwC är företagets viktigaste tillgång. Därför är vår ambition om happy people en viktig del av vår strategi och ledstjärnan för aktiviteterna inom vårt prioriterade område ”hållbara medarbetare”.

– Vi vill att alla ska ha en långsiktigt hållbar arbetssituation där vi utvecklas, utför stimulerande arbetsuppgifter och känner att vi bidrar till något större – och får uppskattning från våra kollegor, ledare och kunder för det vi gör. Att vi trivs, mår bra och har roligt på jobbet är fundamentet i vår värdegrund. Därför har vi stort fokus på att skapa goda förutsättningar för en flexibilitet mellan arbete och privatliv, samt på arbetet, säger Katarina Roddar, People Leader.

Läs om hållbara medarbetare

Hur det är att arbeta på PwC

Fredrik Lindblad, Jeanette Ulfshög Martinie, PwC Sverige
Olof Hällerman, Alex Johnston, Adrien Pons, PwC Sverige

Vi bygger förtroende genom ansvarsfulla affärer

Vi på PwC ser det som självklart att agera på ett ansvarsfullt sätt för att motverka oetiska affärsmetoder – detta är själva stommen i vår verksamhet. Men ett ansvarsfullt agerande slutar inte vid vårt eget företag: vi vill ta ett bredare ansvar för både våra kunder och vårt samhälle.

Precis som förtroende, är vårt oberoende avgörande för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som revisorer och rådgivare. Vi behöver kunna visa att vi står självständiga som företag och att det inte finns några dolda agendor eller lojaliteter när vi antar ett nytt uppdrag eller inleder en ny kundrelation.

Läs om ansvarsfulla affärer

 

Nu siktar vi mot 2030 – med noll som mål!

Vår ambition är klar: till år 2030 ska PwC ha uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser från vår egen verksamhet. Nu jobbar vi vidare på vägen mot det uppsatta målet, samtidigt som vi stöttar våra kunder, leverantörer och andra intressenter i att minska deras utsläpp.

– Jag ser fram emot att fortsätta detta viktiga arbete, där vi alla tillsammans på PwC har en viktig uppgift för att nå vårt uppsatta Net Zero-mål, säger Katarina Giertz, Net Zero Leader, PwC Sverige.

Hur vi begränsar miljöpåverkan

Katarina Giertz, PwC Sverige
PwC:s medverkan på Järvaveckan

Helhjärtat engagemang som skapar förändring

PwC engagerar sig i samhället för att bidra till verklig förändring. Vi brinner lite extra för områden som hållbarhet, inkludering och entreprenörskap. Under året har vi fortsatt vårt arbete med Ukraina Task Force, utvecklat vårt partnerskap med Järvaveckan och engagerat oss än mer i stiftelsen Norrsken Foundation.

Det är viktigt att vårt samhällsengagemang gynnar hela Sverige och därför bedrivs många av insatserna på våra kontor runt om i landet.

Vårt samhällsengagemang

PwC hjälper Region Gotland på vägen mot hållbarhet

Övergången till en ny styrmodell blev startskottet för Region Gotlands samarbete med PwC. Ett år senare har relationen utvecklats till ett strategiskt partnerskap där vi på PwC stöttar regionen i utvecklingen mot långsiktig hållbarhet.

– Vi har tillsammans utvecklat ett samarbetskoncept eftersom jag från början inte hade en helt klar bild av hur det skulle fungera. Grunden är en förtroendefull relation, och det tar tid att utveckla om man inte känner varandra sedan tidigare, säger Anna Derwinger Hallberg, kvalitetsdirektör och biträdande förvaltningschef för regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.

Samarbetet med Region Gotland

PwC stöttar Brite inom risk och compliance

Katarina Giertz, PwC Sverige
Kim Jokinen, PwC Sverige

PwC i exklusivt samarbete med startup-bolaget Harvey för nya AI-lösningar

PwC inledde nyligen ett globalt samarbete med startup-bolaget Harvey, vilket innebär att våra specialister inom skatt och juridik kan använda företagets AI-plattform. Samarbetet skapar nya möjligheter till teknikdrivna juridiska lösningar och effektivisering av våra kunders interna processer.

– Vi lever i en tid full av både utmaningar och möjligheter, och på PwC strävar vi efter att skapa positiva effekter för vårt samhälle och hela planeten bland annat genom innovativ teknik. Men vi behöver också skapa allianser inom tech-området för att kunna bredda vårt erbjudande och skapa hållbara resultat, säker Kim Jokinen, ansvarig för transformation inom PwC:s skatteverksamhet.

Samarbetet med Harvey

Kontakta oss

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 40 00

Följ oss i sociala medier