CFO-rollen i förändring

Hur kommer framtidens ekonomifunktion se ut? Vilka krav kommer verksamheten ställa på ekonomifunktionen och på CFO:n? Ekonomifunktionerna måste förändras och det ligger på CFO:n att leda denna förändring.

I dag behöver all operativ verksamhet stöd från en ekonomifunktion som kan leverera databaserade beslutsunderlag och ge vägledning utifrån analyser och insikter. Samtidigt ökar kraven på effektivitet, kontroll och regelefterlevnad. 

Du som är CFO, controller eller redovisningschef måste vara medveten om de möjligheter som nya tekniker medför och att utvecklas inom den viktiga rådgivande rollen som CFO:er och ekonomifunktionen nu har.
 

CFO-tjänster för entreprenörsledda och privatägda bolag
Läs mer

CFO:ns strategiska vägval

Förändringarna innebär att CFO:er ställs inför frågor om vilka vägval man ska ta, vilka delar man ska satsa på och vilka man inte ska satsa på. Tydligt är att nya krav kommer att ställas på CFO:er och ekonomifunktioner. Här är de stora förändringarna vi ser:

  • Ekonomifunktionens organisation kommer att minska i storlek och bli mycket billigare.

  • Den centrala ekonomifunktionen kommer att minska och få ett annat strategiskt fokus. 

  • Den verksamhetsbaserade ekonomifunktionen kommer att präglas av en allt tajtare integration mellan ekonomi och verksamheten.

  • Nya typer av kompetenscentra, “Centers of Excellence”, är ett område som kommer att öka. De tillhandahåller nya typer av tjänster som till exempel AI.

Sammantaget betyder det att ekonomifunktionen kommer att effektiviseras. Genom att införa automatiserade processer och lägga mindre tid på traditionella redovisningstjänster frigörs kapacitet. Personal får utrymme att tillsammans med verksamheten skapa värdeskapande insikter som faktiskt leder till handling och driver bolaget framåt. För att åstadkomma detta behövs teknisk och analytisk kompetens. Det här är ett nytt område som kommer att växa. Ekonomifunktionen får därmed en allt större rådgivande roll till verksamheten och ökar fokus på slutkund. 

Du som CFO får hjälp med strategiska frågor som rör ekonomifunktionen. Vi hjälper dig att förstå hur makrotrender påverkar din verksamhet och hur du kan effektivisera och transformera ekonomifunktionen (eng. Finance Transformation).

Läs mer om Finance Transformation

"Intresset för förändring av ekonomifunktionen har aldrig varit så stort. Krav från affären att snabbt kunna stötta med adekvat beslutstöd i rätt tid har ökat. Krydda det med nya teknologiska möjligheter, med automatisering, AI och en ökad tillgång på data så konstaterar vi att möjligheterna för ekonomifunktionen att ta en annan roll är enorm."

Martin Lindqvist, Partner Finance Transformation, PwC Sverige

CFO:ers fokusområden

  • Finance Transformation
  • Finance Strategy & Operating Model
  • Enterprise Performance Management
  • Finance Shared Services & Outsourcing
  • Digital Finance
  • Finance Benchmarking

CFO:n och cyberattacker – ett hot som kan vara förödande

Den ökade digitaliseringen leder till större risk för cyberattacker. En cyberattack kan få förödande finansiella, operativa och förtroendemässiga följder. Vi har på kort tid sett hur cyberattacker medfört omfattande skador på stora globala företag, skador i miljardbelopp och som hotat företagens existens. Att säkerställa att verksamheten har robusta och effektiva processer kring cybersäkerhet bör vara en högprioriterad fråga och hamna högt upp på CFO-agendan.

Mer information om Cyber Security

CFO:n och hållbarhetsfrågorna. #ageranu

Alltfler företag implementerar hållbarhetsfrågorna i sin kärnverksamhet. Inte för att de nödvändigtvis känner ett akut behov av att rädda planeten eller arbeta för en bättre värld, utan främst för att kunderna, investerarna, regelverk och den allmänna opinionen kräver det. Hållbarhet är idag en affärskritisk verksamhet och måste hanteras därefter.

Börsbolag måste numera hållbarhetsrapportera. Hela eller delar av FN:s globala mål, Agenda 2030, anammas i företagens strategier och i rekryteringssammanhang seglar hållbarhetsarbetet upp som en viktig faktor för att attrahera de bästa talangerna. I den moderna CFO-rollen ingår det att aktivt arbeta med att säkerställa ett effektivt hållbarhetsarbete.

Läs om hur du införlivar hållbarhetsfrågorna i din CFO-roll

Vad är en CFO?

En CFO, Chief Financial Officer på engelska, är ansvarig för ekonomiavdelningen och driver företagets styrning genom ekonomi och finansiella frågor. I Sverige används även titlarna ekonomichef och ekonomidirektör.
 

CFO:n och Data Analytics

Alla slags organisationer förväntar sig att affärsbesluten grundar sig på robust dataanalys. Insikter som är baserade på big data höjer affärsvärdet för alla delar av affärskedjan och alla typer av beslut. Samtidigt ökar kraven på hanteringen (Information Management) och styrningen (Data Governance) av information. Ansvaret för att utforma dessa krav vilar inte enbart på lednings- och IT-funktionerna, utan bör integreras över hela verksamheten.

Mer information om Data Analytics

CFO-rollen i mindre och medelstora företag

Ekonomiansvarig, finanschef, vd... titlarna må variera, men bland mindre och medelstora företag kännetecknas CFO-rollen generellt av en uppsjö ansvarsområden. Med andra ord – det är både högt och lågt, strategiskt och operativt på samma gång.

Kanske har företaget planer på att expandera genom uppköp? Då är det CFO:ns ansvar att se till att bolagens finansiella planering, styrning, processer och rutiner integreras.  

Kanske behöver bolaget tillfälligt stöd för att hinna med de löpande arbetsuppgifterna på ekonomiavdelningen? Eller en erfaren projektledare för att ta ett förbättringsinitiativ i hamn? Det är CFO:ns uppgift att säkerställa att arbetet löper på enligt beslutad tidplan oavsett om bolaget till exempel drabbas av uppsägningar eller sjukdom.

Kanske har företaget planer på börsintroduktion? Då ligger hela IPO (Initial Public Offering)-strategin på CFO:ns bord.

Läs mer om vad CFO Support kan hjälpa ditt företag med

Kontakta oss

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

Partner Finance Transformation, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 57

Sara Faskhoody Skärlina

Sara Faskhoody Skärlina

Head of Finance Strategy & Transformation, PwC Sverige

Tel 0728-80 92 42

Henrik J Petré

Henrik J Petré

Partner Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 27

Följ oss i sociala medier