Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

För ett företagande som inger förtroende

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 900 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 33 000 kunder.

Har du en fråga?

Är du intresserad av våra tjänster och produkter eller behöva komma i kontakt med oss på PwC? Kontakta vårt Kundcenter via formuläret nedan så återkopplar vi så snart vi kan.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontaktuppgifter

Växel
Om du vill nå någon av våra medarbetare
010-212 40 00

Kundcenter / Covid-19 Hotline
010-212 50 00
kundcenter@se.pwc.com

Har du frågor om redovisning eller lönehantering?
PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster för att i stället fokusera på revision och affärsrådgivning. Med effekt från 1 juli 2018 erbjuds redovisning och lönetjänster från ett eget bolag under varumärket Aspia. Läs mer på www.pwc.se/aspia

Rapporter och årsredovisning

Som ett av världens största nätverk inom revision  och affärsrådgivning har vi en viktig roll att bidra till att bygga förtroende för näringsliv och samhälle.

Det är också det som är utgångspunkten för vår vision: att bidra till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende.

Målet med våra tjänster är att bygga förtroende och lösa viktiga problem. Vill du veta mer om PwC:s verksamhet? Ta del av våra rapporter.

Års- och hållbarhetsredovisning
Transparency report
 

Våra nätverk

Att verka för att bygga och stärka relationer mellan människor är viktigt för oss inom PwC. Därför är vi engagerade i olika former av nätverk där människor kan träffas och utbyta erfarenheter. Det handlar till exempel om nätverk för styrelsearbete, forum för framtida beslutsfattare och alumninätverk för att behålla relationen med tidigare medarbetare. Här kan du läsa mer om de nätverk som vi engagerar oss i:

Alumni
Styrelsenätverket
Women on the Board
Sweden - American Executive Women’s Conference (eWc)
WizWomen

Kontakta oss

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier