Börsintroduktion - IPO

Förbered er bolagsstyrning, processer och dokumentation inför en marknadsnotering och börsintroduktion

IPO – var börjar man?

En börsnotering, IPO (Initial Public Offering), är ett stort beslut och en krävande process. Med oss säkerställer du att er finansiella rapportering, era styrande dokument och kontrollmiljö i övrigt uppfyller de högt ställda krav som gäller för ett noterat bolag. Våra specialister följer dig genom hela processen och ger dig tillförlitlig rådgivning. Du spar tid och skapar ordning och reda inför er notering.

Vi gör en genomarbetad analys, prioriterar vad ni behöver åtgärda för att bli noterade och stöttar i arbetet med att åtgärda iakttagelserna. Hos oss får du trygghet, kvalitet och en bra och personlig relation med våra experter.

PwC hjälper dig i processen

De flesta privata aktiebolag är inte strukturerade i enlighet med de krav som ställs på ett publikt företag. En stor investering i form av pengar och insatser från ledning och management kommer att behövas för att nå upp till de krav som ett publikt bolag ska leva upp till. Här krävs en period av förberedelser. Den kan vara 9-24 månader beroende på hur förberett företaget är.

Det första steget är att utvärdera var företaget står för närvarande. PwC kan hjälpa er att göra detta och identifiera de gap som behöver stängas. PwC finns med som stöd under hela processen, från start till mål, tills ni ringer i klockan på börsen.

Vad är en IPO?

IPO, Initial Public Offering, innebär att notera ett bolag på börs eller annan marknadsplats. Att notera aktier på en börs eller annan marknadsplats innebär att bolaget går från att vara privat till publikt. Det blir möjligt att handla med aktierna i bolaget på ett friare sätt och detta blir tillgängligt för allmänheten. 

"Vi som specialister löser dina problem – och du har alltid någon att bolla med."

Johan Ericsson, rådgivare, PwC Sverige

Frågor som vi ofta får av våra kunder

Lyssna på PwC-podden om hur du snabbt du kan ta ett företag till börsen.

 

Frågor vi ofta får av kunder om IPO i pratbubblor

Beroende på ert bolags situation, kan vi hjälpa er med svar på era frågor och hur ni bäst kommer vidare i er noteringsprocess. 

 • Hur mycket måste vara implementerat vid själva noteringsögonblicket?
 • Vi har aldrig gått igenom en sån här process, var börjar vi?
 • Vilka krav ställs på styrelse och ledning i en noteringsprocess?
 • Hur påverkas vi av kraven på informationsgivning?
 • Vad krävs av vår IT-avdelning i en noterad miljö?
 • Vi har vissa policydokument i dag men hur säkerställer vi kvaliteten i dessa?
 • Vi har inga policydokument i dag, var börjar vi?
 • Vad innehåller en ekonomihandbok som klarar en börsfähighetsbedömning?
 • Vilka olika alternativa listor finns? Vad innebär dessa för oss?
 • Vi redovisar inte enligt IFRS i dag, vad behöver vi göra då?
 • Vad behöver våra externa rapporter (kvartal och årsredovisning) innehålla när vi ska noteras?
 • Vilka krav finns på riskhantering och intern kontroll i ett börsperspektiv?
 • Behöver vi justera något i våra interna processer kring vårt strategiska arbete?

Beroende på ert bolags situation, kan vi hjälpa er med svar på era frågor och hur ni bäst kommer vidare i er noteringsprocess.

Lyssna på PwC-podden om IPO

Hur snabbt kan man ta ett bolag till börsen?

Lyssna på podden

Börja i tid!

PwC har stor erfarenhet av att hjälpa företag att förbereda sig för en IPO. Vi vet av erfarenhet att företag behöver tid att förändra sig internt och få företaget att börja tänka och fungera som ett publikt aktiebolag. Om ni tänker er att ni ska bli publika inom nio månader till två år befinner ni er nu i ett skede där ni måste börja förbereda er.

I en så kallad IPO readiness assessment, pre-IPO, ingår bland annat att utbilda och informera ledningen hur processen kommer se ut, identifiera eventuella hinder och organisatoriska förändringar som behöver hanteras. Resultatet är en detaljerad plan som ofta sträcker sig över flera år. 

PwC:s bedömning sker med ett heltäckande ramverk som utformats för att guida ert företag från privat till publikt. Återigen bör ni använda er av principen om att skapa ett bolag som kan "vara" publikt och inte bara "bli" publikt.
 

Kontakta oss

Jon Widefjäll

Jon Widefjäll

Partner, Capital Markets, Corporate Governance, Risk & Regulation, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 49

Catarina Ericsson

Catarina Ericsson

Noteringsrevisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 24

Följ oss i sociala medier