Familjeföretag

Vad kännetecknar framgångsrika familjeföretag som har hög lönsamhet?

Bygger företagets och ägarnas mål på samma värderingar och vision? Har ni frågor som rör bolagsstyrning och samverkan mellan bolagsorganen (ägare, styrelse, företagsledning), ägarfrågor och ägarförändringar samt efterlevnad av lagar och regler? PwC hjälper familjeföretag i alla storlekar att nå sina långsiktiga mål. 

Familjeföretag bygger ofta på en stark värdegrund och ett tydligt syfte. De som aktivt arbetar med sina strategier och sin värdegrund skapar förutsättningar för en lönsam och hållbar utveckling. Strategierna bör vara väl dokumenterade och kommunicerade. Familjeföretag som delar värdegrund med sina anställda och anpassar strategi och affärsmodell utifrån förändrade omvärldsfaktorer skapar konkurrensfördelar.  

Att planera för ett generationsskifte

Funderar du på att göra en överlåtelse till annan ägare eller börjar det bli dags att gå i pension? PwC:s rådgivare hjälper dig att hitta alternativ för hur ditt företags ägarförändring, till exempel ett generationsskifte ska gå till. Tillsammans upprättar vi en plan som tydliggör själva överlåtandeprocessen. Det säkerställer företagets fortlevnad och skapar trygghet för dig, dina anställda och den eller de som tar över. 

Vill du veta mer om generationsskifte?

Rapport: Global Family Business Survey

Fokus i årets globala rapport är förtroende och hur familjeföretag kan agera för att öka sitt förtroende bland sina viktigaste intressenter. Men även bland annat hur familjeföretagen ser på sina möjligheter att växa. 

Läs rapporten: Transform to build trust (på engelska)

Vad är ett familjeföretag?

Ett familjeföretag (eng. Family business) ägs och drivs inom familjekretsen. Det bygger ofta på en stark värdegrund och ett tydligt syfte. Det är vanligt att familjeföretag har som fokus att långsiktigt utveckla verksamheten och förvalta företaget väl så att det kan tas över av nästa generation eller andra ägare. Utöver frågor som påverkar bolaget och dess verksamhet så är frågor kring ägarrollen och ägarfamiljen viktiga. Vi ser inom det sistnämnda mrådet att planering av ägarförändringar och hur en långsiktig värdetillväxt ska säkerställas är särskilt viktiga frågor att hantera.  

PwC gör återkommande studier bland familjeföretag världen över. Där definieras ett företag som ett familjeföretag i följande två fall: 

  • Privatägda företag där familjen äger minst 50 procent av aktierna  

  • Börsnoterade företag uppfyller kriterierna för familjeföretag om de fysiska personer som grundat eller förvärvat företaget kontrollerar minst 30 procent av aktierna.
     

"Familjeföretag som delar värdegrund med sina anställda och anpassar strategi och affärsmodell utifrån förändrade omvärldsfaktorer skapar konkurrensfördelar".

Det här får familjeföretag hjälp med av PwC

PwC har arbetat med familjeföretag och familjeföretagsnätverk globalt och i Sverige under lång tid.

Hos PwC får du som familjeföretagare hjälp med att utveckla verksamheten och följa de regler som rör familjeföretag, bolagsstyrning och samverkan mellan bolagsorganen, ägarrelaterade frågor som att upprätta ägardirektiv och planera för ägarförändringar. 

Välkommen att kontakta oss!

Family Business Network

Family Business Network (FBN) är en organisation för familjeföretag med 4 000 medlemmar i 65 länder, däribland Sverige. Samarbetet går ut på att skapa en bättre förståelse för familjeföretagarnas utmaningar och möjligheter.

Läs om Family Business Network

Sverige i topp i entreprenörsklimatet i EU

Sverige kommer på tredje plats i "PwC Private Business Attractiveness Index", som mäter hur möjligheterna för privat företagande ser ut i ett trettiotal länder.

Läs mer om resultatet

 

Sverige i topp i entreprenörsklimatet i EU

Kontakta oss

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Entrepreneurial & Private Business Leader

Tel 0709-29 14 47

My Lidén

My Lidén

Entrepreneurial & Private Business Leader

Tel 0709-29 28 92

Följ oss i sociala medier