FAR villkor

PwC i Sverige tillämpar FAR:s allmänna villkor för revision respektive rådgivning när vi tillhandahåller våra tjänster

FAR Allmänna villor om revision av svenska företag och organisationer – version 2022 - 1

FAR Allmänna villkor om rådgivningstjänster – version 2022 - 1

Terms and conditions applicable to PwC Sweden's services for assurance and advisory services

FAR General Terms Advisory and other services – version 2022 - 1

FAR General Terms Auditing of Swedish Enterprises and Organisations – version 2022 - 1 

Kontakta oss

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 40 00

Följ oss i sociala medier