FAR villkor

PwC i Sverige tillämpar FAR:s allmänna villkor för revision respektive rådgivning när vi tillhandahåller våra tjänster

FAR Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer - version 2022 - 1

FAR Allmänna villkor om rådgivningstjänster - version 2022 - 1

Terms and conditions applicable to PwC Sweden's services for assurance and advisory services

FAR General terms Advisory and other services - version 2022 - 1

FAR General Terms Auditing of Swedish Enterprises and Organisations - version 2022 - 1    

Kontakta oss

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier