Transact to Transform

Transformera ditt företag genom förvärv. Vi hjälper dig från strategi till sömlös integration.

Vill du leda vägen framåt?

Världen förändras, och det gäller att hänga med. Om du står kvar när dina konkurrenter omvandlar sina verksamheter för framtidens marknad ligger du snart efter. Att anpassa sig till förändring är ingen konkurrensfördel, det är en förutsättning för konkurrenskraft.

Att genomföra transformativa förvärv är en av flera metoder för företag att nå sina mål. Det kan handla om tillgång till nyckelkompetens, accelererad tillväxt eller åtkomst till ny teknologi. Med vår långa erfarenhet av att – tillsammans med våra kunder – genomföra värdeskapande transaktioner och leda förändring, så vet vi att det kan ge goda resultat. Men också att stora förändringar för med sig stora utmaningar. Det är vi experter på att lösa. 

Vi hjälper dig att omvandla dina komplexa utmaningar till värdeskapande möjligheter. Vi är vid din sida hela vägen, från strategisk vision till en sömlös integration, genom hela transaktionen. Som din partner ser vi till att ditt förvärv inte handlar om att hänga med – utan om att leda vägen framåt.

Rapport: Time to go further, faster: Transacting to create value and accelerate transformation

Vad behöver företag göra, och undvika,  för att genomföra transformativa affärer framgångsrikt.  

Ta del av rapporten

Så kan vi hjälpa dig

Nyckeln till en framgångsrik transaktion är att börja tidigt. Vi vet att företag som redan i sin strategiplanering tar höjd för integrationsarbetet lyckas bättre med att få ut transaktionens fulla potential. Det här hjälper våra erfarna rådgivare dig med:

 • M&A-rådgivning – identifierar det rätta målbolaget, eller i det fall det är en hel eller del av den egna verksamheten som skall avyttras tillhandahåller vi stöd i denna process..

 • Strategisk planering – utvecklar transaktionsrelaterade strategier och målsättningar, samt operationaliserar vad du behöver göra för att uppnå dessa.

 • Due diligence – besiktigar det tilltänkta målbolagets finansiella, kommersiella och operationella tillstånd.

 • Värdering – uppskattar värdet av målbolagets verksamhet och incitamentsprogram eller analyserar och modellerar andra områden. 

 • Juridisk rådgivning – utvärderar de legala riskerna i en transaktion, upprättar de relevanta handlingarna som krävs för att genomföra den samt tillser en effektiv och framgångsrik förhandling.
 • Projektledning och koordinering – tillser framdrift och rapportering genom hela transaktionen samt leverans mot tidsplaner och budget.

Dagen för det legala tillträdet, själva överlåtelsen, är ofta både intensiv och utmanande. Det är inte bara ett korrekt avtal som har arbetats fram och pengar som ska överföras. Du som ny ägare får då tillgång till företaget och tar över hela driften, något som inkluderar allt från anställda och fastigheter till IT- och affärssystem. För att säkerställa en smidig överlåtelse hjälper vi dig med:

 • Signing – våra rådgivare säkerställer att köpeavtalet är i enlighet med lagar och regler, och att signering sker vid rätt tidpunkt.

 • Closing – när closing och signing inte sammanfaller, något som är vanligare i komplexa affärer, hjälper vi dig att säkerställa att samtliga villkor för tillträde är uppfyllda och att du är redo att ta över bolaget.

 • Första dagen – är viktig för att se till att den operationella driften kan tas över och att förutsättningar för att det ska fungera finns.

Transformationen börjar här. Att driva igenom strategin och effektivt integrera företaget är nyckeln för att omvandla affären till en långsiktigt värdeskapande enhet. För att lyckas även i denna fas hjälper vi dig med:

 • Första 100 dagarna – är en viktig period för att säkerställa att ett nytt läge under ny regi stabiliseras, och att värdeskapande påbörjas.

 • Nytt stabilt läge – efter att de initiala värdeskapande aktiviteterna genomförts hjälper vi dig till ett nytt stabilt läge, där du kan fortsätta driva verksamheten vidare. 

 • Finansiell integration – som smälter ihop finansiella data och etablerar relevant gemensam konsolidering och rapportering.

 • Digital integration – ser till att digitala system integreras, anpassas och effektiviseras. Med säkerhet i fokus.

 • Operationell integration – sammanfogar företagets operationella verksamheter och maximerar transaktionens potential. Från beräknade synergier till verklighet.

 • Organisatorisk integration – planerar, förbereder och genomför en sammanflätning av personal, kultur och organisatoriska strukturer.

Efter att transaktionen är genomförd och målbolaget har integrerats är det dags att tänka framåt igen. Det finns flera olika strategiska alternativ för att ta ditt företag vidare. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • IPO & börsintroduktion – hela vägen från identifikation av marknadsplats, strategi och regelefterlevnad till börsintroduktionen.

 • ESG – allt inom hållbarhetsstrategier, hållbarhetsredovisning, EU-taxonomin, CSRD, Sustainable Finance för ett hållbart näringsliv.

 • People & organisation – strategisk modernisering av ditt företags HR-funktion, medarbetarutveckling och förändringsledning. 

 • Digital & cloud transformation – till en framgångsrik digital transformation inom allt från AI och data analytics till digitala kundupplevelser och IT-säkerhet.

 • Finance transformation – modernisering genom digitalisering, effektivisering och insiktsdriven ekonomifunktion.

 • Operations transformation – digitalisering och optimering av supply chain, sourcing och procurement.

Lär känna några av våra rådgivare 

Jesper de Neergaard, PwC

Jesper leder vägen för transformativa affärer

Som ansvarig för ett växande fokusområde är Jesper de Neergaard expert på att driva transformativa förvärv och att realisera synergier. Med fokus på långsiktigt hållbart värde ser han till att alla parter uppnår sina mål.

Kontakta Jesper

Sofia Nordenskjöld, PwC

Sofia hjälper dig till en lyckad integration 

Sofia Nordenskjöld har lång erfarenhet av både integrationer och separationer, och är expert på lösningar som stärker långsiktigt värdeskapande. Hon hjälper till att skapa klarhet i vad som ofta är en osäker period.

Lär känna Sofia

Merat Razavi, PwC

Merat guidar dig genom integrationen

Som expert på integration tar Merat Razavi alltid ett holistiskt perspektiv, vilket säkerställer smidiga övergångar. Med erfarenhet inom teknologirådgivning, kan Merat särskilt bistå i förvärv där teknologi är viktigt.

Kontakta Merat


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Jesper de Neergaard

Jesper de Neergaard

Partner, Head of Transact to Transform, PwC Sverige

Tel 0725-84 97 77

Merat Razavi

Merat Razavi

Director, M&A Integration & Carve Out, PwC Sverige

Tel 0729-97 26 14

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Ansvarig FS Deals, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15

Följ oss i sociala medier