Code of conduct

Living our purpose and values

Våra värderingar på PwC

Våra värderingar på PwC

Code of conduct är etiska riktlinjer för hur vi uppträder inom PwC. De bygger på våra värderingar agera med integritet, göra skillnad, visa omsorg, samverka, vara nyskapande. Dessa riktlinjer genomsyrar hela vår organisation i allt vi gör, varje dag.

Att ha en etisk kod är självklart och naturligt för oss som marknadsledare i revisions- och rådgivningsbranschen. Som rådgivare och revisorer har vi en roll som är viktig för världens kapitalmarknader. Vi är stolta över att våra tjänster ger mervärde genom att bidra till att skapa bättre transparens, förtroende och konsekvens i affärsprocesserna.

Vi lever i en oerhört komplicerad och föränderlig värld och det finns ett stort behov av etiska regler. Det är något som alla företag och organisationer borde ta till sig. Finns inte reglerna uttalade så lämnas tolkningen till varje enskild individ. Inom PwC:s nätverk är det betydelsefullt att kunna visa vår omvärld vilka värderingar och levnadsregler vi verkligen har.

Självklart arbetar vi redan nu på ett sådant sätt så att vi följer alla lagar, regler och föreskrifter som är tillämpliga för vår profession. Men det är viktigt för oss att visa medarbetare, kunder och övrig omvärld precis vad vi står för och hur de kan förvänta sig att vi ska agera och uppträda. Vår Code of conduct tydliggör hur vi ska agera, och dessutom visar den uttryckligt hur våra värderingar, agera med integritet, göra skillnad, visa omsorg, samverka, vara nyskapande hänger ihop med vårt dagliga arbete.

Länk till Code of conduct.

PwC Ethics Helpline

 

PwC ställer också höga krav på leverantörer

Vi ställer också höga krav på våra leverantörer och har en uppförandekod för detta. I korthet innebär den att våra leverantörer ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt som inte strider mot principerna i koden.

PwC's Global Third Party Code of Conduct

Kontakta oss

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Tax Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 24

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier